PDF
Stel PDF samen

Botbreuk na uw 50e jaar?

Onderzoek en behandeling van botontkalking

Osteoporose poli

Waarom een afspraak voor onderzoek naar botontkalking?

Patiënten ouder dan 50 jaar die met een botbreuk in het ziekenhuis zijn geweest ontvangen een afspraak voor de osteoporose poli. Osteoporose is het medische woord voor botontkalking. Door botontkalking kunnen de botten verzwakken en sneller breken. Op de osteoporose poli wordt onderzocht of u botontkalking heeft. In deze folder leest u meer hierover.

Verder ontvangt u:

 • Een afsprakenlijst;
 • Een vragenlijst met antwoordenvelop;
 • Een aanvraagformulier om bloed te laten prikken.

Waarom is onderzoek naar botontkalking nuttig?

Botontkalking op zich geeft geen klachten en blijft vaak onopgemerkt totdat botbreuken ontstaan. Mensen met botontkalking hebben een verhoogde kans om botten te breken. Daarom willen wij onderzoeken of botontkalking bij u voorkomt. Indien u botontkalking blijkt te hebben, kunt u hiervoor behandeld worden. Door op tijd botontkalking vast te stellen en te behandelen, wordt het risico op een nieuwe botbreuk of wervelinzakking verminderd.

Om vast te stellen of u botontkalking heeft, is aanvullend onderzoek en een bezoek aan de osteoporose poli nodig. U bent niet verplicht om mee te doen maar wij adviseren u om wel mee te doen aan dit onderzoek.

Wilt u dit onderzoek niet of bent u niet in de gelegenheid om op de gemaakte afspraken te komen? Dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via de poli interne geneeskunde: 
0495 – 57 26 26

Eigen risico en vergoeding

Als u voor een breuk behandeld bent in het ziekenhuis, wordt dit betaald vanuit de basisverzekering. Let op, hiermee bedoelen we niet het eventuele eigen risico dat mogelijk nog betaald moet worden aan uw zorgverzekeraar. Daarop volgende kosten – zoals het onderzoek naar botontkalking – worden helemaal of gedeeltelijk betaald door uw ziektekostenverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van hoe u verzekerd bent. Wij adviseren u contact op te nemen met uw eigen ziektekostenverzekeraar voor verdere informatie over de vergoeding van het onderzoek naar botontkalking.

Wat houdt het onderzoek naar osteoporose in?

Het onderzoek bestaat uit:

 • een vragenlijst invullen en opsturen;
 • bloedonderzoek;
 • een botdichtheidsmeting (DEXA-scan) en eventuele een röntgenfoto van uw wervelkolom (rug);
 • gesprek met de osteoporose verpleegkundige;
 • gesprek met de internist.

Vragenlijst
U heeft naast deze folder ook een vragenlijst toegestuurd gekregen om thuis in te vullen. Stuur de ingevulde vragenlijst terug met de meegeleverde antwoordenvelop. Doe dit ruim (bij voorkeur 2 weken) voor uw afspraak met de osteoporose verpleegkundige. Wilt u de vragenlijst digitaal invullen, dan kunt u een mail sturen naar: PoliOsteoporose@sjgweert.nl. Dan wordt u de vragenlijst toegestuurd.

Bloedonderzoek
U heeft verder ook een aanvraagformulier laboratoriumonderzoek ontvangen om bloed te laten prikken. Laat minstens 1 week voor de afspraak op de osteoporose poli bloed prikken. Dit kan bij het priklaboratorium van het ziekenhuis (route 0E) of via de prikdienst van SJG Weert bij uw huisarts. U hoeft niet nuchter te zijn voor dit bloedonderzoek.

DEXA-scan
De DEXA-scan is een onderzoek waarbij met röntgenstralen uw botdichtheid wordt gemeten. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Het apparaat beweegt langzaam over u heen en scant het bot van de ruggenwervels en/of heup. Tijdens de scan moet u goed stil blijven liggen. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. De afspraak voor de DEXA-scan is (meestal) gepland op dezelfde dag als uw afspraak bij de osteoporose verpleegkundige. U vindt het tijdstip van uw afspraak op de afsprakenlijst. Meld u 5 minuten vóór de afgesproken tijd bij de receptie van de medische beeldvorming (route -1E).

Heeft u in de week vóór de DEXA-scan een darmonderzoek gehad waarbij contrastvloeistof is gebruikt? Neem dan contact op met poli interne geneeskunde om de afspraak te verzetten:
0495 – 57 26 26

U mag voor de DEXA-scan gewoon eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt kunt u deze innemen zoals u gewend bent.

Kleding waarin metaal zit moet u voor het onderzoek uitdoen (broek met rits, beha, knoopjes e.d.).

Soms zijn er aanvullende röntgenfoto’s nodig van uw heup of een deel van uw wervelkolom (rug). De radioloog maakt een verslag van de beelden.

Bezoek aan de osteoporose poli

De Osteoporose poli is op de poli interne geneeskunde (route 1B). U vindt het tijdstip van uw afspraak op de afsprakenlijst.

Mogelijke uitkomsten

De osteoporose verpleegkundige bespreekt met u de uitslagen van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijst. Ze bespreekt:

 • Welke risicofactoren voor botontkalking heeft u?
 • Wat is botontkalking? 
 • Heeft u botontkalking?
 • Wat kunt u zelf doen aan gezonde botontwikkeling?
 • Wat is de behandeling als u botontkalking heeft?

Ook kunt u uw eventuele vragen stellen. Aansluitend zal de internist met u doornemen of alles duidelijk is en zo nodig recepten meegeven. Aan de hand van de botdichtheidsmeting, bloedonderzoek en de bespreking van de vragenlijst zijn er 3 mogelijke uitkomsten:

U heeft geen botontkalking.
Er hoeft niets te gebeuren. U krijgt eventueel enkele leefstijl adviezen mee, die helpen om gezonde botten te behouden.

U heeft een beginnende botontkalking, ook wel osteopenie genoemd.
De osteoporose verpleegkundige vertelt wat u kunt doen om achteruitgang te voorkomen. Als het nodig is krijgt u medicijnen voorgeschreven.

Er is sprake van botontkalking (osteoporose).
De osteoporose verpleegkundige bespreekt leefstijl adviezen met u. Ook wordt de verdere behandeling met u besproken en zal de internist de behandeling voorschrijven.

Na uw afspraak

Uw bezoek aan de osteoporose poli is in principe éénmalig. Indien u medicijnen krijgt tegen botontkalking, zal de osteoporose verpleegkundige een telefonische afspraak plannen circa 6 weken na het onderzoek. Ze bespreekt dan het gebruik van de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Uw huisarts krijgt bericht van uw bezoek aan de osteoporose poli. Ook de uitslagen van de onderzoeken en een eventueel behandeladvies worden doorgegeven aan uw huisarts. Als het nodig is, blijft u onder behandeling van een specialist in het ziekenhuis.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u contact opnemen met de poli interne geneeskunde.

Bereikbaarheid
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:
08:30 - 17:00 uur
Donderdag:
08:45 - 17.00 uur

Poli interne geneeskunde
0495 – 57 26 26

De osteoporose verpleegkundige is ook te bereiken via dit nummer. Ze is aanwezig op maandagmiddag en woensdagochtend. U kunt uw vragen ook stellen via e-mail.

E-mail
PoliOsteoporose@sjgweert.nl