PDF
Stel PDF samen

Sigmoïdscopie met klysma

Onderzoek onderste gedeelte dikke darm

Endoscopie


Wat is een sigmoïdscopie?

Een sigmoïdscopie is een onderzoek van de binnenkant van de dikke darm. Dit onderzoek gebeurt met een endoscoop, een flexibele en bestuurbare slang van ongeveer 1 cm dikte. De endoscoop wordt via de anus voorzichtig opgeschoven, ongeveer 40 - 60 cm.

Het uiteinde van de endoscoop bevat een lampje waardoor er licht is in de darm en een cameraatje.  De beelden die door de camera gemaakt worden zijn zichtbaar op de monitor en worden door de arts beoordeeld.

Indien nodig kan de arts tijdens het onderzoek stukjes weefsel (biopten) en poliepen wegnemen.

Een sigmoïdoscopie wordt over het algemeen zonder sedatie uitgevoerd. Mocht de arts het nodig vinden dit wel onder sedatie te doen (dit is alleen nodig bij bepaalde geplande ingrepen), dan wordt dit vooraf op de poli met u besproken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voordat u naar de afdeling endoscopie gaat, meldt u zich eerst aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal bij de ingang. In verband met de voorbereiding dient u zich 30 minuten voor het onderzoek aan te melden.

Vervolgens gaat u naar de wachtruimte voor de endoscopie. De verpleegkundige komt u daar ophalen.

Meestal is het bij een sigmoïdscopie niet nodig de gehele darm te reinigen maar wordt het laatste stuk gereinigd d.m.v. een klysma (zeepspuit). Dit kunt u zelf thuis doen of dit wordt gedaan op de afdeling endoscopie. De klysmavloeistof wordt via de anus ingebracht en dient ongeveer 10 minuten in te werken op uw darmen. Blijf daarom in de buurt van het toilet. Dit gebeurt op de voorbereidingskamer. Nadat u toiletgang heeft gehad neemt u weer plaats in de wachtruimte waar een verpleegkundige u ophaalt en meeneemt naar de onderzoekkamer.

Tijdens het onderzoek op de endoscopiekamer wordt u begeleidt door een verpleegkundige. Een 2e verpleegkundige assisteert de arts. U gaat met opgetrokken benen op de linkerzijde liggen. Er wordt gel aangebracht op de endoscoop zodat het opschuiven makkelijker gaat. Om de binnenkant van de darm beter te kunnen bekijken wordt er lucht in de darm geblazen. Hierdoor kunt u een opgeblazen gevoel krijgen en de neiging om windjes te laten. Geef hieraan toe en probeer ze niet op te houden. U hoeft zich er dan ook niet voor te schamen. Probeert u zich tijdens het onderzoek zoveel mogelijk te ontspannen.

Tijdens het onderzoek kunt u krampen in de buik voelen, dit is niet altijd te voorkomen. Waarschuw altijd als u pijn ervaart!

Soms wordt een stukje weefsel weggenomen voor microscopisch onderzoek. Dit is niet pijnlijk omdat het darmslijmvlies geen zenuwcellen bevat.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 5 - 15 minuten. U moet er rekening mee houden dat door onverwachte omstandigheden de wachttijd kan oplopen. Wij streven naar een zo kort mogelijke wachttijd.

Het is niet mogelijk dat uw partner of familielid aanwezig is bij het onderzoek!

Na het onderzoek wordt u geïnformeerd over de bevindingen. Ook hoort u of er een controleafspraak nodig is in het ziekenhuis of via de huisarts. Het onderzoeken van weggenomen weefsel duurt ongeveer een week.

Medicatie

Soms is het nodig dat er medicatie gestopt moet worden (denk bv. aan bloedverdunners):

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Risico’s en complicaties

Bij ieder onderzoek is er een risico op complicaties.

Als de arts een poliep verwijdert of een biopt neemt, maakt hij een wondje in het slijmvlies van de darmwand dat kan nabloeden.

Er is een heel kleine kans dat op de plaats van dat wondje een gaatje in de darmwand ontstaat. Ook kan er gebruik gemaakt worden van Argongas om bloedingen in het maag-darmkanaal onder controle te houden. Ook hierbij is altijd een kleine kans dat een gaatje (perforatie) optreedt. 

Als u in de dagen na de sigmoïdscopie rectaal helder bloed verliest, erge buikpijn krijgt of koorts dan neemt u contact op met de soedeisende hulp in het ziekenhuis via telefoon: 0495 - 57 26 10.

U geeft door dat u een sigmoïdscopie heeft gehad, de datum van de scopie en uw klachten. De afdeling SEH helpt u dan verder.

  • Als u bloed verdunnende medicatie gebruikt, waar u vóór het onderzoek mee moest stoppen, dan mag u hier de dag ná de sigmoïdscopie weer mee starten (tenzij de arts of trombosedienst anders voorschrijft).

Belangrijk

In verband met de voorbereiding dient u zich 30 minuten voor het onderzoek aan te melden bij de aanmeldzuil.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli interne geneeskunde / MDL.

Maandag t/m vrijdag
08:30 - 16:30 uur
0495 - 57 26 26