PDF
Stel PDF samen

Contrastnefropathie

Voorkomen nierproblemen bij jodiumhoudend contrastmiddel

Interne geneeskunde

Binnenkort krijgt u een CT-scan of een PTA-behandeling (opheffen bloedvatvernauwing, Percutane Transluminale Angioplastiek). Daarbij wordt contrastmiddel met jodium gebruikt. Uit bloedonderzoek blijkt dat uw nieren dit jodiumhoudend contrastmiddel mogelijk niet goed kunnen verdragen. Daarom bent u doorverwezen naar de contrast-nefropathie poli. Deze poli is onderdeel van poli interne geneeskunde.

Hier bekijken een nefrologieverpleegkundige en/of de internist-nefroloog hoe u zo veilig mogelijk een onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel kunt krijgen. In deze folder leest u hoe dit in z’n werk gaat.

Verminderde nierfunctie

De nieren kunnen moeite hebben met het verwerken van het jodiumhoudend contrastmiddel dat bij de CT-scan (röntgenonderzoek) of PTA wordt gebruikt. Dit kan ervoor zorgen dat de nieren tijdelijk of blijvend slechter werken (contrastnefropathie, nierfalen).

U heeft bloed laten prikken en hieruit blijkt dat uw nierfunctie (MDRD) lager is dan de toegestane waarde of dat er andere factoren zijn die het risico op nierfalen bij het gebruik van dit contrastmiddel verhogen. Denk bijvoorbeeld aan nierziekten, suikerziekte, hoge of lage bloeddruk, hart- en vaatziekten of de ziekte van Kahler / ziekte van Waldenström. Daarom bent u doorverwezen naar de contrast-nefropathie poli.

Afspraak nefrologieverpleegkundige / internist-nefroloog 

Tijdens uw eerste afspraak op de contrast-nefropathie poli bespreekt de nefrologieverpleegkundige de voorbereidende maatregelen voor de CT-scan / PTA en eventuele risico’s met u. Daarna gaat u naar de internist-nefroloog. Dit bezoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

Neem de volgende zaken mee naar de contrast-nefropathie poli:

  • Legitimatiebewijs.
  • Actuele medicatielijst.
  • Medicijndoosjes / medicijnen die u zelf heeft gekocht bij de drogist of apotheek.

Opname verpleegafdeling en CT-scan / PTA

Omdat uw nierfunctie lager is dan de toegestane waarde krijgt u vóór en na de CT-scan / PTA via een infuus extra vocht. Hiervoor wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Het kan gaan om een dagopname of een korte opname.

Dagopname
Bij een dagopname bent u van ’s morgens vroeg (ongeveer 08:00 uur) tot ’s avonds laat (ongeveer 20:00 uur) in het ziekenhuis.

Korte opname
Bij een korte opname blijft u een nacht in het ziekenhuis (klinische opname). U wordt de avond voor de CT scan om 19:00 uur opgenomen in het ziekenhuis. De dag van de CT scan bent u in het ziekenhuis tot ongeveer 21:00 uur.

Het kan zijn dat u in de periode voor en na de CT-scan / PTA tijdelijk moet stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. De nefrologieverpleegkundige informeert u hierover. Neem de medicijnen die u gebruikt mee als u wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Bloed prikken

2 - 3 dagen na de CT-scan / PTA moet u nog een keer bloed laten prikken om uw nierfunctie te controleren. U krijgt hiervoor formulieren mee van de nefrologieverpleegkundige. De verpleegkundige belt u op over de uitslag van het bloedonderzoek.

Uitslag CT-scan / PTA

De uitslag van de CT-scan / PTA krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd tijdens uw controle afspraak.

Belangrijk

Meenemen naar de contrast-nefropathie poli:

  • Legitimatiebewijs.
  • Actuele medicatielijst.
  • Medicijndoosjes / medicijnen die u zelf heeft gekocht bij de drogist of apotheek.

Bereikbaarheid
De nefrologieverpleegkundige is telefonisch bereikbaar op donderdag van 13:30 - 16:30 uur.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, neem dan contact op met de poli interne geneeskunde.

Bereikbaarheid
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:
08:30 - 17:00 uur
Donderdag:
08:45 - 17.00 uur

Poli interne geneeskunde:
0495 - 57 26 26