PDF
Stel PDF samen

Beademing in buikligging

ICU / CCU

In deze folder willen we u uitleg geven over beademing in buikligging. Ook zetten we een aantal praktische zaken en nuttige informatie voor u op een rij.

Uw naaste wordt met zijn/haar ademhaling geholpen via een beademingsmachine. U heeft uitleg gehad van de arts en verpleegkundigen waarom de ademhaling door een machine is overgenomen.

Beademen in buikligging

Als gevolg van ziektes kunnen longblaasjes en longvaatjes in de longen dichtgevallen zijn. Door tijdens de beademing op de buik te liggen, gaan de longblaasjes en longvaatjes aan de rugkant meer open. Hierdoor kan zuurstof weer makkelijker in de longen worden opgenomen. Vaak zie je al direct  verbetering in de toestand. Na verloop van tijd vermindert het positieve effect van deze buikligging en is het beter om weer op de rug te liggen. De arts beslist wanneer uw naaste weer op de rug wordt gedraaid.

Meestal duurt de beademing in buikligging 1 - 2 dagen.

Als de arts besluit te starten met beademen in buikligging, wordt u daarover geïnformeerd. Meestal kunt u uw naaste nog bezoeken voordat met buikligging wordt gestart. Soms is het noodzakelijk om direct met beademing in buikligging te beginnen.

Speciale maatregelen bij buikligging

Het beademen in buikligging gebeurt altijd in een speciaal bed. Dit bed heeft een speciaal luchtmatras wat zich vormt naar het lichaam. Er blaast voortdurend lucht door de matras en dit voelt alsof of je op water drijft. Dit speciale bed en matras helpen om drukplekken te voorkomen. In buikligging is daar meer kans op.

Omdat tijdens de buikligging het hoofd afwisselend eerst naar links en 2 uur later naar rechts wordt gedraaid, kunnen de ogen en de lippen uitdrogen. Het is moeilijk om deze goed te verzorgen in deze houding. Daarom wordt vooraf vaseline op de lippen gedaan. Op de ogen wordt oogzalf gedaan en ze worden afgedekt om uitdrogen te voorkomen.

Als uw naaste op de buik ligt

Om te kunnen beademen in buikligging, wordt uw naaste nog dieper in slaap gebracht. Hij/zij merkt op deze manier niets van de buikligging.

De verpleegkundige zorg bestaat voornamelijk uit:

  • zorgen voor een goede lighouding;
  • het voorkomen van drukplekken/doorliggen;
  • hygiëne;
  • weghalen van slijm uit mond en longen.

Doordat het gezicht (en dus ook de mond en neus) naar beneden ligt, kan dit een benauwde indruk op u maken. Dit is niet zo omdat via het beademingsbuisje altijd voldoende ademhalingslucht in de longen kan stromen. Dit kunt u ook zien en controleren op de beademingsmachine.

Het kan voor u naar zijn om geen oogcontact met uw naaste te hebben, doordat u het gezicht niet ziet. U kunt uiteraard wel gewoon op bezoek blijven komen. U kunt wel tegen uw naaste praten en hem of haar aanraken. De ervaring is dat patiënten meer horen dan wij denken. Dit betekent echter niet dat uw naaste op u kan reageren.

Regelmatig beoordeelt de arts of buikligging nog nodig is. De arts bepaalt, in overleg met de verpleegkundige, het moment van terugdraaien. Deze houdingswisseling van buik naar rug wordt gedaan totdat de conditie van de longen zo goed is dat uw naaste op zijn/haar rug kan blijven liggen.

Aandachtspunten

Zwelling
Door de ernstige ziekte van uw naaste zijn allerlei natuurlijke processen verstoord. Vaak moet extra vocht worden toegediend. Het lichaam kan dit nog onvoldoende verwerken en het zakt dan naar de laagst gelegen delen. Als uw naaste op de buik ligt, gaat het vocht onder andere naar zijn gezicht. Het is daarom mogelijk dat uw naaste een gezwollen gezicht krijgt. Met name de ogen, mond en wangen kunnen erg dik zijn. Dit kan er onaangenaam uitzien. Om de zwelling te beperken en drukplekken tegen te gaan, draait de verpleegkundige het hoofd van uw naaste om de 2 uur. Nadat de buikligging is beëindigd (en de conditie is verbeterd), verdwijnt de zwelling weer na een aantal dagen.

Bescherming ogen
De ogen worden beschermd tegen uitdroging. De verpleegkundige brengt een oogzalf aan om het slijmvlies te beschermen en plakt de ogen af met speciale oogpleisters.

Slaapmiddelen (sedatie)
Uw naaste wordt in kunstmatige diepe slaap gehouden, om ervoor te zorgen dat hij/zij zo min mogelijk merkt van de buikligging. Soms wordt een verslappend medicijn gegeven. U kunt dus niet praten met uw naaste.

Drukplekken
Er kunnen drukplekken ontstaan in het gezicht, met name op de neus. De ogen kunnen fors opzwellen en de mond vertoont vaak drukplekken van de beademingsbuis.

Soms kan het voorkomen dat we met uw naaste bezig zijn wanneer u op bezoek komt. U moet dan even wachten tot we hiermee klaar zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip. Wij roepen u zodra u binnen mag.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft, beantwoordt de verpleegkundige deze graag. Voor medische vragen kunt u altijd om een gesprek met de intensivist van de intensive care unit vragen.