PDF
Stel PDF samen

(Mogelijke) besmetting met norovirus of Clostridium difficile

Regels voor bezoekers

Medische microbiologie en ziekenhuishygiëne

De patiënt die u gaat bezoeken wordt in isolatie (apart van andere patiënten) verpleegd i.v.m. (verdenking op) besmetting met het norovirus of Clostridium difficile. Op deze pagina wordt uitgelegd wat infecties met het norovirus en Clostridium difficile zijn en welke maatregelen voor u als bezoeker gelden.

Wat is het norovirus?

Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat een ontsteking van het slijmvlies in het maag-darmkanaal veroorzaakt. Het lijkt heel erg op ‘buikgriep’. De klachten die horen bij het norovirus zijn diarree en braken. Soms komen ook koorts, hoofdpijn en buikpijn voor. Besmettelijke virusdeeltjes kunnen gemakkelijk verspreid worden via de handen of via de lucht (als gevolg van braken). Als een patiënt klachtenvrij is, moet hij/zij nog 60 uur geïsoleerd verpleegd worden omdat er dan nog steeds kans is op verspreiding van het virus.

Wat is Clostridium difficile?

Clostridium difficile is een bacterie die een darmontsteking kan veroorzaken. De klachten bij een infectie zijn diarree, buikpijn, misselijkheid en soms koorts. Deze bacterie kan gemakkelijk verspreid worden via handen, besmette voorwerpen  of via de omgeving zoals de kamer of toilet. Wanneer de patiënt  2 dagen geen diarree heeft gehad, is isolatie niet meer nodig.

Regels om verspreiding tegen te gaan

Het is belangrijk om u als bezoeker maar ook de andere patiënten in het ziekenhuis te beschermen tegen de infectie. Daarom zijn er regels afgesproken om verspreiding van de infectie tegen te gaan.

De verpleegkundige geeft u uitleg over de regels en legt uit wat u moet doen als u de patiënt gaat bezoeken. We vragen dringend uw medewerking om de regels goed te volgen. De verpleegkundige let er ook op dat bezoekers de regels goed opvolgen.           

Regels voor norovirus

 • Meldt u zich eerst bij de verpleegkundige op de afdeling voordat u de patiënt bezoekt.
 • Voordat u de kamer binnen gaat, trekt u in het voorportaal (de sluis) handschoenen aan en zet u een mondmasker op.
 • Sluit, als u de kamer binnen bent, direct de deur om verdere verspreiding te voorkomen.
 • Als u bij de patiënt verzorgende handelingen wilt doen moet u dit eerst overleggen met de verpleegkundige.
 • U mag het toilet op de patiëntenkamer niet gebruiken.
 • Kinderen mogen alleen onder begeleiding op bezoek komen. Ook moeten ze zich aan de regels voor bezoekers kunnen houden.

Na het verlaten van de patiëntenkamer:

 • Trek (in de sluis) de handschoenen uit en doe het mondmasker af. Werp dit in de afvalzak.
 • Was daarna uw handen en polsen heel goed met water en zeep. Droog ze daarna af met een papieren handdoekje.
 • Verlaat na het bezoek direct het ziekenhuis. U mag nu geen andere patiënten meer bezoeken.

Regels voor Clostridium difficile

 • Meldt u zich eerst bij de verpleegkundige op de afdeling voordat u de patiënt bezoekt.
 • Sluit, als u binnen bent, direct de deur om verdere verspreiding te voorkomen.
 • U mag het toilet op de patiëntkamer niet gebruiken.
 • Kinderen mogen alleen onder begeleiding op bezoek komen. Ook moeten ze zich aan de regels voor bezoekers kunnen houden.

Na het verlaten van de patiëntenkamer:

 • Was uw handen en polsen heel goed met water en zeep. Droog ze daarna af met een papieren handdoekje.
 • Verlaat na het bezoek direct het ziekenhuis. U mag nu geen andere patiënten meer bezoeken. 

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de verpleegkundigen op de afdeling.

Ook vindt u meer informatie in de folder ‘Vrijheidsbeperkende Maatregelen’ ook te verkrijgen op de verpleegafdeling.