Hulp en geleidehonden in het ziekenhuis

Medische microbiologie en ziekenhuishygiëne

In SJG Weert worden geen (huis)dieren toegelaten. Dit verbod is ingesteld vanwege algemene hygiëneregels en omdat voor bepaalde patiëntengroepen in het ziekenhuis het contact met huisdieren een infectierisico betekent.

Alleen voor hulp- / geleidehonden wordt een uitzondering gemaakt. Op de pagina staan de regels uitgelegd.

Melden

U meldt zich bij de receptie in de centrale hal. De receptionist informeert de betreffende polikliniek, functieafdeling of verpleegafdeling over uw bezoek met hulp- / geleidehond.

Algemene richtlijnen hulp- / geleidehond

 • De hond mag geen infectie hebben.
 • De hond moet zijn aangelijnd.
 • De hond moet gevaccineerd en ontwormd zijn en daarnaast met een anti-vlooienmiddel zijn behandeld.
 • U heeft een hondenpaspoort bij zich. In sommige gevallen kan hier naar gevraagd worden.
 • De hond is kort voor binnenkomst in het ziekenhuis in de gelegenheid geweest zijn behoeften te doen.
 • Medewerkers hebben geen contact met de hond. Na (onvermijdbaar) contact met de hond, desinfecteert de medewerker voor het verlaten van de ruimte de handen.
 • De hond wordt niet toegelaten in een behandelkamer of ruimte waar ingrepen plaatsvinden. De hond moet dan in de betreffende wachtruimte van de polikliniek / functieafdeling achterblijven.
 • Bij het eventueel opruimen van de uitwerpselen wordt door u of de medewerker handschoenen gedragen.

Bezoek polikliniek en/of functieafdeling

De polikliniek en/of functieafdeling zijn toegankelijk voor hulp- en geleidehonden, als:

 • De hond aan de algemene richtlijnen voldoet.
 • U met uw hond de kortste weg naar de afdeling volgt en het verblijf in het ziekenhuis tot een minimum beperkt.

Bezoek verpleegafdeling

Als u afhankelijk bent van een hulp- / geleidehond mag u een bezoek aan de verpleegafdeling brengen, als:

 • De hond aan de algemene richtlijnen voldoet.
 • U met hond de kortste weg naar de afdeling volgt en het verblijf in het ziekenhuis tot een minimum beperkt.
 • Contact tussen hond en patiënt vermeden wordt.
 • Contact tussen hond en medewerker van de betreffende verpleegafdeling vermeden wordt.
 • De hond niet in de afdelingskeuken, behandelkamer, medicijnkamer enz. komt.
 • De hond alleen op de betreffende patiëntenkamer komt (en/of liftenhal / dagverblijf).
 • Diegene die u bezoekt niet in isolatie wordt verpleegd.

De te bezoeken patiënt niet is opgenomen op de afdeling intensive care, recovery, verloskamers of kinderunit. Uitzonderingen kunnen worden besproken met de deskundige infectiepreventie.

U heeft een hulp- / geleidehond en wordt opgenomen

Het permanent (dag én nacht) verblijven van een hond op een verpleegafdeling wordt niet toegestaan. In overleg met de verpleging kan het worden toegestaan dat de hond met regelmaat op visite komt, als:

 • Aan de algemene richtlijnen wordt voldaan.
 • De behandelend arts hier geen bezwaren tegen heeft.
 • De persoon die de hond naar het ziekenhuis brengt en haalt ervoor zorgt dat de hond (tussentijds) zijn behoeften kan doen en ervoor zorgt dat de hond te eten en drinken krijgt.
 • U niet in isolatie wordt verpleegd.
 • U niet bent opgenomen op de afdeling intensive care, recovery, verloskamers of kinderunit.
PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de receptie van het ziekenhuis of met de deskundige infectiepreventie.

Receptie ziekenhuis:                         
0495 - 57 21 00

Deskundige infectiepreventie:          
0495 - 57 22 40