PDF
Stel PDF samen

Sacrospinale fixatie vaginatop of baarmoeder

Behandeling van een vaginale verzakking

Poli gynaecologie

Uw gynaecoloog heeft met u besproken dat u een sacrospinale fixatie krijgt. Dit is een operatie die geschikt is voor een vaginatopverzakking of een baarmoederverzakking.

De operatie

De operatie gebeurt via de vagina; er wordt geen buikwond gemaakt. De gynaecoloog legt 2 hechtingen door de sacrospinale band, dit is een sterke band in het bekken. Via de vagina kan de gynaecoloog deze band voelen.

Als de gynaecoloog de band goed kan voelen, worden er twee onoplosbare hechtingen doorgelegd. Deze hechtingen worden ook door de vaginatop gestoken. Als de hechtingen geknoopt worden (aan elkaar vastgemaakt) trekt de vaginatop naar achteren en is die niet meer verzakt. Als u nog een baarmoeder heeft, dan worden de hechtingen door de achterkant van de baarmoederhals gelegd. Bij het aan elkaar vastmaken trekt de baarmoeder omhoog.

De operatie wordt vaak gecombineerd met een voorwand- of achterwandplastiek bij verzakking van de blaas of van de darm. U ontvangt dan een aparte informatiefolder.

Na de operatie wordt een katheter en een vaginale tampon ingebracht om vocht en bloed af te voeren.

Resultaat

Tijdens de operatie zijn er weinig risico’s. Er is meestal weinig bloedverlies. De darm kan per ongeluk worden geraakt evenals de blaas of urineleider, maar dit gebeurt heel weinig (minder dan 1%). De meeste vrouwen zijn opgelucht het balgevoel tussen de benen kwijt te zijn. De vagina komt wat scheef in het bekken. Dit geeft meestal weinig problemen en is bij controle vaak nauwelijks te zien. Het geeft geen problemen bij gemeenschap.

Voordelen

Er zijn meerdere manieren om een vaginale verzakking te verhelpen. Uw gynaecoloog kan u informeren over de verschillende behandelmethoden.

Voordelen bij sacrospinale fixatie:

  • Omdat de baarmoeder kan blijven zitten zijn er minder risico’s op complicaties, zowel op korte als lange termijn.
  • Korte operatieduur.
  • Korter verblijf in het ziekenhuis.
  • Kortere herstelperiode.
  • Snellere werkhervatting.
  • Doordat de verzakking verholpen is, gaat de gemeenschap meestal beter.
  • Gemakkelijk te combineren met andere verzakkingsoperaties zoals voor-  en/of achterwandplastiek.

Nadelen

Zenuwpijn
In de buurt van de hechting die door de band wordt gestoken, zitten zenuwen. Dit kan tot pijn leiden bij uw stuitje of rechts in de bil. Dit is meestal binnen 2 weken over. Soms duurt het nog een aantal weken langer. U kunt hiervoor paracetamol gebruiken. Zo nodig kunt u sterkere pijnstilling vragen. Het komt bijna nooit voor dat de hechting vanwege de pijn weer moet worden verwijderd.

Pijn bij de anus
Daarnaast kunt u pijn rondom de anus hebben. Hierdoor kan het zitten ongemakkelijk of pijnlijk zijn. Ook hiervoor kunt u sterke pijnstillers krijgen.

Seks
Soms geeft de hechting klachten. Dat is meestal goed op te lossen.

Opnieuw verzakking
Een verzakking kan terugkomen. Dat hoeft niet per se op dezelfde plaats, maar kan ook op een andere plaats in de vagina. De kans hierop is ongeveer 10 - 30%.

Belangrijke adviezen zijn:

  • niet zwaar tillen;
  • zorg voor zachte ontlasting om persen te voorkomen;
  • bij overgewicht, afvallen.  

De bekkenfysiotherapeut speelt een belangrijke rol door het geven van advies en oefentherapie van de (bekkenbodem)spieren.

Voor de operatie

Preoperatieve screening
Zoals bij elke operatie vindt enige tijd vooraf, onderzoek plaats naar uw gezondheidstoestand, de preoperatieve screening. Dit gebeurt op de poli preoperatieve screening. Hier worden vragen over uw gezondheid gesteld en wordt lichamelijk onderzoek gedaan, zoals het luisteren naar het hart en de longen. Verder bespreekt de anesthesioloog met u de keuze tussen algehele anesthesie (narcose) en een ruggenprik. U krijgt van de anesthesioloog ook informatie over het nuchter zijn voor de operatie.

Operatiedag
Op de operatiedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op het vrouw-moeder-kind centrum. Een verpleegkundige ontvangt u en controleert nog eens of alle informatie duidelijk is. Zo nodig worden uw vragen aan de gynaecoloog voorgelegd.

Na de operatie
U heeft een verse operatiewond. Daarom is, de eerste dagen na de operatie, pijn heel gewoon. U krijgt pijnmedicatie volgens de voorschriften van de arts, deze bestaat uit paracetamol en diclofenac. De verpleegkundige vraagt regelmatig naar uw pijnklachten en geeft u, als het nodig is, extra pijnmedicatie. Langzamerhand wordt de pijn minder. Na een verzakkingsoperatie is het zitten de eerste dagen soms pijnlijk.

Om trombose te voorkomen krijgt u injecties in het been met fraxiparine (bloedverdunner).

Er is een vaginale tampon (lang lint) ingebracht. Deze wordt ongeveer 4 uur na de operatie verwijderd. Behalve als u een verhoogde kans op een bloeding heeft.

De katheter wordt een dag na de operatie verwijderd. Als u ook een operatie heeft gehad van de voorwand van de vagina, dan blijft de katheter langer zitten.

Het infuus wordt een dag na de operatie verwijderd als u niet meer misselijk bent en u voldoende drinkt.

U ziet gedurende uw ziekenhuisopname dagelijks de dienstdoende gynaecoloog. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet deze te stellen.

De eerste tijd na de operatie kunt u last hebben van wat bloederige afscheiding.

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk om zo min mogelijk te persen. Daarom moet u verstopping (obstipatie) vermijden. Drink minimaal 2 liter per dag en eet veel fruit. Om obstipatie te voorkomen, krijgt u medicijnen (Movicolon® of Forlax®) voorgeschreven. In principe neemt u 1 zakje per dag, 's ochtends met veel water in.

Naar huis

Meestal kunt u 1 dag na de operatie naar huis. Als er sprake is van een gecombineerde operatie kan dit 2 - 3 dagen zijn.

Bij het naar huis gaan krijgt u een afspraak mee voor een controlebezoek op de polikliniek na 5 - 6 weken. De gynaecoloog belt u na 2 weken op om te horen hoe het gaat en of er problemen zijn.

Heeft u voor die tijd vragen of problemen, dan kunt u bellen.

Herstel na de operatie

De duur van het uiteindelijke herstel is bij elke vrouw verschillend. Sommigen zijn na 6 weken hersteld, bij anderen duurt het langer. Het is verstandig voor de operatie het een en ander te regelen voor de periode erna. De eerste tijd heeft u zeker huishoudelijke hulp nodig.

De eerste 4 weken mag u niet zwaar tillen. Tussen 4 en 6 weken mag u uw werkzaamheden opbouwen. Werkt u buitenshuis, houd dan rekening met een afwezigheid van ongeveer 6 weken.

De volgende zaken zijn van belang bij uw herstel:

Hechtingen 
Na 5 - 6 weken lossen de hechtingen in de vagina op. Dit kan dan wat meer bloedverlies geven. Dit is normaal. Langzamerhand wordt het bloedverlies minder, maar het kan wel enkele weken aanhouden.

Menstruatie
Als u voor de operatie nog menstrueert, blijft dit ook zo na de operatie.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan op werkdagen tussen 08:30 - 17:00 uur contact op met:

Poli gynaecologie:
0495 - 57 23 70

Vrouw-moeder-kind centrum (buiten kantoortijden):
0495 - 57 21 23      

Aanvullende informatie 

Meer informatie over verzakking vindt u op de website: www.nvog.nl, zie rubriek voorlichting, gynaecologie en www.bekkenbodem4all.nl.