Weer thuis na een operatie

Plastische chirurgie

Heelkunde

U bent opgenomen geweest op de afdeling heelkunde in SJG Weert omdat u een operatie of behandeling heeft ondergaan. Deze folder geeft u algemene informatie over de leefregels thuis en wat u moet doen als er lichamelijke klachten optreden. Indien uw arts andere afspraken met u heeft gemaakt, houdt u dan aan de adviezen van uw arts.

Wond

De arts vertelt u of u het verband zelf thuis kan verwijderen 3 dagen na de operatie of dat u het moet laten zitten tot het eerste polibezoek.

Zolang nog wondvocht of bloed uit de wond komt, verschoont u minstens 1 x per dag het verband. De wond moet hierbij helemaal afgedekt worden met een steriel gaasverband of steriele pleister. U krijgt een recept mee om deze te halen bij uw apotheek.

Een droge wond hoeft niet meer afgedekt te worden; een niet afgedekte wond geneest zelfs beter.

Hechtingen

Als de wond gehecht is worden de hechtingen zo nodig poliklinisch verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Mogelijk zitten er nog witte steunpleisters (steri-strips) op de wond. Deze laten in de loop van de week los, zo niet dan worden ze op de poli verwijderd.

In bad of douche

U mag douchen:
Nadat u zelf het verband verwijderd heeft zoals afgesproken of als de arts dit aangeeft.

Als u mag douchen kan het zijn dat er nog nietjes of hechtingen in de wond zitten. Dep de wond droog met een schone handdoek!

U mag in bad als:
De wond helemaal dicht is, de hechtingen verwijderd zijn en zich een litteken gevormd heeft. Door het liggen in het water wordt de huid zachter en kunnen wondranden gaan wijken waardoor er een lelijk litteken ontstaat.

Werken, sporten en autorijden

Doordat u narcose of een verdoving heeft gehad is het mogelijk dat u zich de eerste dagen niet fit voelt. Rijdt de eerste 24 uur na de operatie/behandeling zelf geen auto.

Afhankelijk van welke ingreep u heeft ondergaan heeft de arts u leefregels meegegeven voor thuis. De arts zal u ook vertellen wanneer u uw dagelijkse werkzaamheden kunt hervatten.

Problemen

Wanneer u thuis dringende vragen of een van onderstaande klachten heeft neem dan contact op.

Problemen die u thuis kun krijgen zijn:

  • Koorts: aanhoudende temperatuursverhoging boven de 38 °C.
  • Pijn die niet verdwijnt na innemen van pijnstillers.
  • Nabloeding.
  • Roodheid en zwelling van het wondgebied.
  • Verlies van vies geurend wondvocht.

Pijnmedicatie

U heeft van uw specialist pijnmedicatie voorgeschreven gekregen. Het is belangrijk dat u deze inneemt. Regelmatige innemen van pijnstillers bevordert het herstel!

Speciale richtlijnen

De arts vertelt u of er speciale richtlijnen zijn waaraan u zich dient te houden om uw herstel te bevorderen.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Wie kunt u bellen bij problemen?
Wanneer u ontslagen bent uit het ziekenhuis en u ondervindt de eerste 24 uur problemen neem dan contact op met de afdeling heelkunde.

Afdeling heelkunde:
0495 - 57 21 20 of 0495 - 57 21 17 

Daarna kunt u bij problemen contact opnemen met de poli plastische chirurgie (bereikbaar van 08:00 -17:00 uur), de SEH of de huisarts (buiten kantooruren of in het weekend).

Poli plastische chirurgie:
0495 - 57 26 00

Spoedeisende hulp
0495 - 57 26 10

Huisartsenpost:
0495 – 677 677