PDF
Stel PDF samen

Leefregels na opheffen stoma

Weer thuis na een operatie 

Chirurgie

Algemeen
De eerste 4 - 6 weken na de operatie conditie opbouwen op geleide van klachten.

Wond

 • Indien open wondje; 1 dd spoelen onder de douche en verzorgen met cutiserin en een absorberend verbandje.
 • Indien de wond gesloten en droog is, hoeft er geen verband meer op.

Douchen / baden

 • Douchen met honingraatpleister mag, deze pleister mag na 5 dagen verwijderd worden.
 • Baden mag na 5 dagen, gebruik hierbij echter hierbij geen badolie en/of zeep.

Lichamelijke activiteiten

 • Het is raadzaam om de eerste 3 weken geen zware werkzaamheden te verrichten of zwaar te tillen (max. 10 kg). Na deze periode zitten er geen beperkingen meer op max. aan gewicht.
 • Eerste 6 weken vermijden van contactsporten en sporten die veel lichamelijke inspanning vergen.
 • Doe geen lijf-aan-lijf sporten, zoals boksen totdat de wond genezen is.

Fietsen/ autorijden
Doe de eerste twee weken rustig aan met fietsen en autorijden. Dit houdt in maximaal een uur achter elkaar (rustig) mag fietsen of autorijden. Gaat lopen nog moeizaam en kosten zitten veel energie? Wacht dan nog even met bovenstaande activiteiten.

Uitscheiding

 • De ontlasting kan de eerste tijd ontregeld zijn, zoals vaker naar het toilet moeten of moeite hebben met het ophouden van de ontlasting. Deze klachten kunnen 6 weken tot 3 maanden aanhouden en verdwijnen na verloop van tijd meestal spontaan.
 • Ontlastingspatroon in de gaten houden: bij harde ontlasting is het verstandig om pruimen of vezelrijke voeding te eten. Eventueel na overleg met arts een laxeermiddel innemen.
  Bij dunne ontlasting is het verstandig om goed te drinken (om uitdroging te voorkomen) en vezelrijke voeding helpt om de ontlasting de normale vastheid aan te laten nemen.

Bij aanhoudende klachten is het verstandig om contact op te nemen met de stomaverpleegkundige of uw behandelend chirurg.

Zie ook folder LAR syndroom.

Voeding
Geen beperkingen.

Medicatie
Medicatielijst meegeven en controleren bij ontslag.

Werk
Wond moet genezen zijn. Afhankelijk van de operatie en nabehandeling, kan in overleg met de chirurg na 2 - 6 weken het werk hervat worden. Dit is afhankelijk van het soort werk en de lichamelijke conditie. Indien wenselijk kan u zelf contact opnemen met de bedrijfsarts voor het maken van werkafspraken. De chirurg staat hier dan buiten.

Seksualiteit
Geen beperkingen.

Controle afspraak
Bij ontslag krijgt u een telefonische afspraak of een afspraak op de polikliniek mee bij chirurg en/of stomaverpleegkundige.

Wanneer moet u contact opnemen?

Het is belangrijk om bij de volgende verschijnselen contact op te nemen met uw behandelend specialist via de poli chirurgie of (buiten kantooruren) met de afdeling spoedeisende hulp:

 • Bij nabloeding, roodheid of zwelling in het geopereerde gebied;
 • Bij koorts boven de 38,5 ºC;
 • Hevig braken;
 • Aanhoudende pijn;
 • Aanhoudende diarree of obstipatie;
 • Als u last krijgt van benauwdheid of pijn bij de ademhaling.

Mocht u andere vragen hebben of anderszins ongerust zijn kan u ook contact opnemen met de casemanager. Neem hiervoor contact op met de poli chirurgie of mail naar casemanagersoncologiemdl@sjgweert.nl.

Poli chirurgie:
0495 - 57 22 70

Stomaverpleegkundige:
De stomaverpleegkundige houdt telefonisch spreekuur van 09:00 - 09:30 uur.
- Oneven weken: op maandag en donderdag.
- Even weken: op maandag, woensdag en donderdag.
0495 - 57 21 06

Neem contact op met de poli chirurgie voor vragen aan de stomaverpleegkundige of mail naar stomapoli@sjgweert.nl.   

Verpleegafdeling:
0495 - 57 21 17

Heeft u nog vragen?

Wie kunt u bellen bij problemen?
Wanneer u ontslagen bent uit het ziekenhuis en u ondervindt problemen, dan kunt u contact opnemen met:

Poli chirurgie
0495 - 57 22 70
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 16:30 uur

Buiten kantooruren of in het weekend:
Spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10

Huisartsenpost:
Vul de vragenlijst in