PDF
Stel PDF samen

Antirefluxoperatie

Chirurgie

Deze folder geeft u informatie over de gastro-oesofageale refluxziekte (terugstroom van maaginhoud naar de slokdarm) waarvoor via de buik een antirefluxoperatie uitgevoerd word. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 

De functie van deze antirefluxoperaties

Bij gastro-oesofageale refluxziekte is er terugstroom (‘reflux’) van maagzuur en gal van de maag terug de slokdarm in. Dit komt door een ‘lekkende terugslagklep’ tussen slokdarm en maag. Door de etsende werking van de maag- en galsappen raakt de slokdarm ontstoken. Als het niet lukt met medicijnen de reflux en daarmee de klachten te verminderen, kan een operatie overwogen worden.

Bij de operatie wordt de reflux voorkomen door met een soort plooiing van de maag op de plaats van de maag-slokdarmovergang een zogenaamde manchet 'afsluiting' te maken. Deze manchet laat wel toe dat het voedsel van de slokdarm in de maag komt, maar voorkomt dat maag- en galsappen terugstromen de slokdarm in.

Vaak is er een combinatie met een middenrifbreuk. Is dit het geval, dan wordt ook het middenrif hersteld d.m.v. hechtingen of plaatsen van een matje.

Diagnose en onderzoek

Voordat besloten wordt om een ‘antirefluxoperatie’ uit te voeren moet duidelijk zijn hoe ernstig de klachten zijn en in welke mate de slokdarm beschadigd is. Daarvoor kunnen verschillende onderzoeken nodig zijn, zoals:

 • Meten van de zuurgraad van de slokdarm gedurende 24 uur met een slangetje in de slokdarm (pH-metrie).
 • Meten van de druk in de slokdarm (manometrie).
 • Een contrast slikfoto van slokdarm en maag.
 • Een kijkonderzoek (endoscopie) van slokdarm en maag.

Bij de endoscopie worden meestal stukjes weefsel van de slokdarm afgenomen (biopten) voor microscopisch onderzoek naar de mate en de aard van de beschadiging.

Wanneer deze onderzoeken zijn gedaan en de medicijnen helpen niet, dan kan aan de hand van de uitslagen bekeken worden of een operatie beter helpt tegen de reflux. 

Voorbereiding

Voordat u wordt opgenomen, wordt uw algemene gezondheid onderzocht op de poli preoperatieve screening. Het planbureau maakt hiervoor een afspraak.

De operatie

Voor de antirefluxoperatie wordt u opgenomen op de afdeling heelkunde. De operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose).

De operatie via de buik wordt in dit ziekenhuis door middel van een kijkoperatie gedaan. Bij de kijkoperatie worden via een aantal gaatjes in de buikwand instrumenten en een camera, die verbonden is met een tv-monitor, naar binnen gebracht. De arts kan via de camera zijn handelingen zien op de monitor. Het is een operatietechniek met een sneller herstel na de operatie.

Na de operatie

Een direct gevolg na operatie is 'dysfagie', dat wil zeggen dat het eten moeilijk zakt. Daarom is het aan te raden om meer vloeibaar te eten. Na verloop van tijd wordt dit beter en verdwijnt de klacht.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties zijn:

 • nabloeding;
 • wondinfectie;
 • trombose of;
 • longontsteking.

Soms moet tijdens de kijkoperatie gewisseld worden naar een buikoperatie.

Daarnaast is nog een specifieke complicatie mogelijk, zoals:

 • Beschadiging van de maag-darmzenuwtakken die langs de slokdarm-maagovergang lopen (de nervus vagus takken). Hierdoor kunt u (meestal tijdelijk) diarree krijgen en maag-darmpassage stoornissen.

Adviezen voor thuis

 • Voor de pijn van de buikwond krijgt u pijnstillers.
 • In principe kunt u alles weer eten en drinken maar met mate. Het eten moet de eerste dagen vooral vloeibaar zijn. De eerste 3 - 4 weken geen koolzuurhoudende dranken gebruiken om gasvorming te voorkomen. Vleesbrokken, rauwe groeten en fruit moeten goed gekauwd worden, in verband met aanpassing van de passage door de slokdarm als gevolg van de manchet.
 • Wanneer de milt als gevolg van een bloeding verwijderd moet worden, wordt u ingeënt tegen bepaalde bacteriën, waar u na de miltverwijdering gevoeliger voor bent geworden (pneumokokken vaccinatie).

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de poli chirurgie. 

0495 – 57 22 70
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 16:30 uur

Meer informatie

Wilt u meer weten over de gastro-oesofageale refluxziekte dan kunt u ook contact opnemen met:

Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 430
3430 AK Nieuwegein
Telefoon: 030 – 60 55 881
Internet: www.mlds.nl
E-mail: info@mlds.nl