Verwijderen van afwijkend weefsel uit de borst

Lumpectomie

Mammapoli

U wordt binnenkort opgenomen voor het verwijderen van een afwijking uit de borst  (lumpectomie). De operatie vindt plaats in dagopname via het Dagcentrum. Op deze afdeling worden patiënten van verschillende specialismen opgenomen. Dit kan betekenen dat u op een kamer komt te liggen bij patiënten die om een andere reden geopereerd worden. Gewoonlijk liggen zowel mannen als vrouwen op een kamer.

De operatie

Tijdens de operatie wordt de afwijking uit de borst verwijderd. Als de afwijking niet of moeilijk te voelen is, bepaalt de radioloog voor de operatie de juiste plaats door middel van een markering.

Er wordt dan een draadje ingebracht, waardoor de chirurg de plaats van de afwijking kan vinden. Hierover kunt u meer lezen in de folder "Markering bij het verwijderen van afwijking in de borst".

Een lumpectomie is lichamelijk gezien geen zware operatie. De operatie gebeurt onder volledige narcose en duurt ongeveer 30 minuten.

Wond en drain

De wond wordt onderhuids gehecht. De hechtingen zijn hierbij niet zichtbaar. Op de wond komt een pleister.

In het begin kan nog een bloeduitstorting zichtbaar zijn en kan het wondgebied wat gezwollen zijn.

Om bloed en wondvocht weg te zuigen kan het zijn dat een slangetje (drain) in het operatiegebied wordt aangebracht. U gaat dan met deze drain naar huis en krijgt een dag later een afspraak op de Mammapoli voor het verwijderen hiervan.

De gespecialiseerde verpleegkundigen geven u hierover dan nog aanvullende uitleg.

Mogelijke complicaties

De meest voorkomende complicaties bij een borstoperatie zijn:

  • Direct na de operatie kan een nabloeding ont-staan. Soms is dan een 2e operatie nodig om de bloeding te verhelpen.
  • U kunt een wondinfectie krijgen. Het kan zijn dat het nodig is de wond een beetje open te maken. Soms is antibiotica voldoende om de infectie te behandelen.

Pijn

Heeft u na de operatie pijn, dan kunt u dit tegen de verpleegkundige op de afdeling zeggen. Zij kan u dan een pijnstiller geven. Thuis kunt u zonodig paracetamol nemen maximaal 4 x daags 2 tabletten á 500 mg (= 4 x1000 mg).

Leefregels

  • Na  de operatie kunt u het beste de eerste 2 weken wat rustiger aan doen. Dit houdt in, geen zwaar lichamelijke activiteiten (zoals zwaar tillen).
  • Rust bevordert de wondgenezing.
  • De 3e dag mag u kortdurend douchen. Daarna de borst droog deppen. Ga de 1e week niet in bad.
  • Het is verstandig om de eerste 4 weken na de operatie niet te zwemmen.
  • Als de wond droog is hoeft er geen pleister meer op.
  • Neem bij twijfel contact op met de gespecialiseerde verpleegkundige.

Ontslag

Als alles in orde is mag u enkele uren na de operatie naar huis. Als u naar huis gaat krijgt een vervolgafspraak op de Mammapoli mee.

De uitslag

Het verwijderde borstklierweefsel wordt microscopisch onderzocht. Na ongeveer 5 werkdagen is de uitslag hiervan bekend. Elke donderdagavond vindt in SJG Weert een bespreking plaats waarbij de uitslag van het weefselonderzoek door het mammateam wordt besproken. Bij de afspraak op de poli informeren de behandelend chirurg en gespecialiseerd verpleegkundige u en eventueel uw partner/familie hierover.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met de Mammapoli. De gespecialiseerde verpleegkundige is op werkdagen te bereiken tussen 13:00 - 14:00 uur. Bij zaken die niet kunnen wachten kunt u naar de poli Chirurgie bellen. Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 - 17:00 uur.

De gespecialiseerde verpleegkundige:
0495 – 57 21 08 

Poli Chirurgie:
0495 – 57 22 70

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH):
0495 – 57 26 10