Na een borstoperatie met een drain naar huis

Mammapoli

U heeft een borstoperatie gehad en u gaat met 1 of 2 drains naar huis. In deze folder leest u meer over de drain(s), het controleren, verzorgen en verwijderen van de drain(s).

Waarom is een drain nodig?

Na een borstamputatie en/of okselklierdissectie (en soms na een borstsparende operatie) blijven er in het operatiegebied 1 of 2 drains achter voor de afvoer van bloed en wondvocht.

Wat is een drain?

Een drain is een dun slangetje van plastic. Een deel daarvan heeft kleine gaatjes (zie afb. 1). Via de kleine gaatjes wordt bloed en wondvocht uit het operatiegebied afgevoerd.

drainnaarhuis.jpg

Afbeelding 1
Er zitten kleine gaatjes in de drain. 

Aan de drain zit een afvoerslang, een balg en een opvangzakje (zie afb. 2). De Exudrain heeft een zuigende werking als de balg is samengeknepen (vacuüm). Hierdoor verstopt de drain niet.

drainnaarhuis2.jpg

Afbeelding 2
Het opvangsysteem van de Exudrain

De insteekopening

De drain zit met een hechting vast aan uw huid, zodat deze op zijn plaats blijft zitten. De plek waar de drain in uw huid gaat wordt de insteekopening genoemd. De insteekopening wordt gedesinfecteerd en afgeplakt met een doorzichtige pleister. U hoeft thuis niets aan de insteekopening te doen. Deze pleister mag maximaal 5 dagen blijven zitten.

De verpleegkundige legt u in het ziekenhuis uit hoe de drain werkt en hoe u thuis met de wond en de drain moet omgaan. Als u dit niet zelf kunt en u heeft niemand om u daarbij te helpen, schakelt de verpleegkundige de thuiszorg in.

Vacuüm balg legen

U heeft met de verpleegkundige op de afdeling al eens geoefend om de balg te legen. De werkwijze is als volgt:

 • U doet eerst klem 1 dicht.
 • Dan opent u klem 2.
 • Dan knijpt u in de balg. Het wondvocht en bloed uit de balg lopen dan in het opvangzakje. Voor thuis krijgt u een maatbeker mee.
 • Als de opvangzak is verwijderd moet u het dopje aan de onderkant van de drain eraf halen en dan in de balg knijpen. Het wondvocht en bloed uit de balg kunt u legen in de maatbeker.
 • Als de balg leeg is, sluit u klem 2 en opent u klem 1.
 • U mag uit hygiënisch oogpunt de aansluiting van de balg, niet met uw handen aanraken.

Het meten van de drainproductie

 • U moet iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip het vocht uit de balg in de maatbeker legen.
 • Daarna vult u de hoeveelheid vocht in op het overzicht achter in de folder.
 • Om te bepalen wanneer de drain eruit mag, is het nodig om iedere dag de hoeveelheid vocht te meten.
 • U leegt de balg tussentijds extra als deze vol zit of als de balg niet meer vacuüm te krijgen is (de balg is dan bolvorming).

Redondrain

Als u met een redondrain naar huis gaat (zie afb. 3), hoeft u deze niet leeg te maken. Een redondrain is een gesloten drain met een vacuümsysteem. U kunt wel noteren hoeveel vocht er in 24 uur uitgekomen is. Dit kunt u het beste doen als u een streepje zet op de pot met de datum. Zo kunt u aflezen hoeveel vocht er bijgekomen is.

drainnaarhuis3.jpg

Afbeelding 3
Redondrain 

Wanneer mag de drain verwijderd worden?

U krijgt op de afdeling een telefonische afspraak mee. U wordt gebeld door een verpleegkundige van de Mammapoli, de eerste werkdag nadat u thuis bent gekomen. (Als dit niet gebeurt, graag zelf contact opnemen). De verpleegkundige vraagt u hoeveel vocht er in de drain zit. Als er minder dan 50 ml per 24 uur in de drain zit, mag de drain verwijderd worden. 

Het verwijderen van de drain gebeurt op het spreekuur op de Mammapoli, route 44. Om de kans op infectie te beperken, wordt de drain uiterlijk na 7 dagen verwijderd, ongeacht de hoeveelheid vocht die er nog uit komt.

Leefregels

 • U mag met een drain douchen. De insteekopening moet goed afgeplakt zijn met een doorzichtige pleister.
 • U mag niet in bad. De wond wordt dan week en er kan een infectie ontstaan.
 • Draag makkelijk zittende kleding, zodat de drain niet wordt afgekneld.
 • U mag uw arm aan de kant van de drain gebruiken, maar voorkom overbelasting. De gespecialiseerde verpleegkundige bespreekt met u wat u wel en niet mag doen.
 • Draag de drain lager dan de operatiewond. Dan bent u er zeker van dat het wondvocht in de drain loopt.
 • U krijgt een heuptasje mee als u met een drain naar huis gaat. Deze kunt u dragen aan uw broekriem of onder uw kleren.

Vul op onderstaande lijst in hoeveel wondvocht u iedere dag heeft

Datum Tijdstip Dag Hoeveelheid ml
............... ...............  ...............  ....................
............... ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................
...............  ...............  ...............  ....................

 

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

Bellen naar het ziekenhuis
U belt u naar het ziekenhuis als:

 • de wond plotseling dikker wordt;
 • er een hechting los is gegaan van de insteekopening van de drain of van uw huid;
 • er bloederig vocht uit de wond of insteekopening van de drain komt;
 • de drain uit de wond is getrokken;
 • de huid rondom de wond en de insteekopening van de drain roder wordt;
 • u koorts heeft (boven 38 °C) of koude rillingen;
 • de drain steeds meer vocht per 24 uur gaat produceren;
 • de drain niet meer vacuüm te krijgen is (balg is dan bolvormig);
 • u twijfelt of heeft andere problemen met de drain.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met de Mammapoli. De gespecialiseerde verpleegkundige is op werkdagen te bereiken tussen 13:00 - 14:00 uur. Bij zaken die niet kunnen wachten kunt u naar de poli Chirurgie bellen. Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 - 17:00 uur.

De gespecialiseerde verpleegkundige:
0495 – 57 21 08 

Poli Chirurgie:
0495 – 57 22 70

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH):
0495 – 57 26 10