PDF
Stel PDF samen

Leefregels na pacemakerimplantatie

Cardiologie

U heeft in SJG Weert een pacemaker gekregen. Het is belangrijk dat u, de eerste periode na de ingreep het rustig aan doet om de pacemakerdraden de tijd te geven zich in uw lichaam vast te hechten. Eenmaal thuis wordt eventuele wondpijn snel minder. De hechtingen onder de huid verdwijnen vanzelf.

De wond

 • Als de wond gelijmd is, hoeft u geen pleister te gebruiken. Als de wond goed droog is, mag u de volgende dag weer douchen maar niet met de douchekop de wond schoonspoelen. De huid droogdeppen en niet wrijven. De lijmresten op de wond verdwijnen vanzelf.
 • Als de wond gesloten is met hechtingen mag u 4 dagen niet douchen. U kunt 8 - 10 dagen na de ingreep de hechtingen laten verwijderen door de huisarts. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij uw huisarts.
 • De eerste week mag u geen zeep gebruiken en ook niet in bad gaan.
 • U mag na ongeveer 4 weken weer autorijden, dit heeft te maken met de genezing van de wond. Als de wond heel goed genezen is mag het eerder.

Contact opnemen
Het is belangrijk dat u contact opneemt met de poli cardiologie als er toenemende of plots optredende pijn optreedt aan de wond. Ook bij roodheid van de wond, bij zwelling of aanwezigheid van pus moet u contact opnemen. De wond kan geïnfecteerd zijn.

Ook na maanden tot jaren kan de huid blauw of bruin verkleuren en dun, gespannen en pijnlijk aanvoelen. Dit kan een teken zijn van een beginnende infectie. U moet dat melden bij de cardioloog.

Op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur via de poli cardiologie:
0495 - 57 22 80

Buiten kantooruren via de spoedeisende hulp (SEH):
0495 - 57 26 10

Leefregels voor de eerste 6 weken na pacemaker implantatie

 • Gedurende 6 weken mag u de arm aan de kant van de implantatie niet boven schouderhoogte bewegen omdat de elektrodes nog vast moeten groeien in het hart.
 • De inwendige wond heeft tijd nodig om te genezen. Tijdens deze periode is extra voorzichtigheid geboden bij tillen, rekken, strekken en activiteiten die krachtsinspanning met zich meebrengen.
 • Vermijd knellende kleding, korsetten en bretels, deze kunnen de wond irriteren. Een behabandje kan ook onplezierig aanvoelen. U kunt iets onder het behabandje aanbrengen om de druk op de wond te verminderen.
 • Zwemmen is in deze periode niet toegestaan.
 • Het is aan te bevelen de schouder wel te bewegen, omdat deze anders vast kan gaan zitten.
 • Fietsen is toegestaan.
 • Werkhervatting is afhankelijk van het soort werk. Bij zwaar lichamelijk werk moet rekening worden gehouden met de bovengenoemde beperkingen. Licht lichamelijk of zittend werk kan na 1 week weer worden hervat.

Leefregels na pacemaker vervanging (dus wanneer er geen nieuwe elektrodes zijn ingebracht)

 • Gedurende 2 weken na de pacemakervervanging mag u de arm aan de kant van implantatie niet boven schouderhoogte bewegen.
 • De inwendige wond heeft tijd nodig om te genezen. Gedurende 2 weken is extra voorzichtigheid geboden bij tillen, rekken, strekken en activiteiten die krachtsinspanning met zich meebrengen.
 • Vermijd knellende kleding, korsetten en bretels, deze kunnen de wond irriteren. Een behabandje kan ook onplezierig aanvoelen. U kunt iets onder het behabandje aanbrengen om de druk op de wond te verminderen.
 • Zwemmen is de eerste 6 weken niet toegestaan.
 • Het is aan te bevelen de schouder wel te bewegen, omdat deze anders vast kan gaan zitten.
 • Fietsen is toegestaan.
 • U mag uw werk direct hervatten, wanneer dit lichte werkzaamheden betreffen die geen invloed hebben op de wondgenezing. Anders is het verstandig 2 weken rust te nemen.

Voor ontslag

Van de pacemakertechnicus krijgt u voor u met ontslag gaat een controleafspraak mee. Na 1 - 2 maanden komt u voor controle op de pacemakerpolikliniek en bij de cardioloog. Tijdens deze controle wordt het functioneren van de pacemaker gecontroleerd en wordt de wond bekeken. De controles worden met enige regelmaat vervolgd.

Goed om te weten

Sterke elektromagnetische velden kunnen stoorsignalen geven waardoor de werking van de pacemaker tijdelijk verstoord kan raken. Zodra u zich van de bron verwijdert, gaat de pacemaker weer normaal functioneren. Elektromagnetische velden die sterk genoeg zijn om de pacemaker te beïnvloeden, komen meestal slechts voor in industriële omgevingen.

Huishoudelijke apparaten hebben bij normaal gebruik geen invloed op de pacemaker.

Bij elektrisch gereedschap dient u, afhankelijk van het apparaat, een afstand van 15 - 30 centimeter in acht te nemen. Deze afstand geldt vooral omdat het trillen tegen de pacemaker de aansluiting van de elektroden zou kunnen beschadigen.

Het gebruik van mobiele telefoons vormt geen gevaar voor de pacemaker, u mag deze echter niet in het borstzakje boven uw pacemaker bewaren.

U kunt zonder problemen door antidiefstalpoortjes lopen als u daar op wandelsnelheid doorheen gaat en er niet in stil blijft staan.

Als u een specialist of tandarts bezoekt, is het goed te melden dat u een pacemaker draagt. Er zijn bepaalde onderzoeken of behandelingen die vermeden moeten worden of waarbij voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Vraag de specialist bij twijfel contact op te nemen met de cardioloog.

Belangrijk

Bij de controle
Tijdens de controle na 1-2 maanden ontvangt u een pacemaker identiteitskaart. Deze identiteitskaart (pacemakerpasje) bevat uw gegevens en de gegevens van de pacemaker en elektrodes. De gegevens staan landelijk geregistreerd. Er staat belangrijke informatie op over het geïmplanteerde apparaat.

Draag deze kaart altijd bij u en toon deze aan uw arts of tandarts voor iedere medische ingreep.

Heeft u nog vragen?

Voor specifieke vragen is het verstandig advies te vragen aan de cardioloog of pacemakertechnicus. 

Poli cardiologie:
0495 – 57 22 80
Maandag t/m vrijdag
09:00 - 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur