PDF
Stel PDF samen

Inspanningstest

Hart- en vaatonderzoek

 

Wat is een inspanningstest?

De inspanningstest geeft informatie over het hart tijdens een inspanning op een fiets of een loopband.

Het doel van de test is na te gaan hoe het hart reageert op inspanning en hoe het hart zich herstelt tijdens het uitrusten. 

De inspanningstest wordt ook fietstest, ergometrie, fiets-ergometrie of inspanningselektrocardiogram genoemd.

Om de duidelijkheid van deze folder niet nadelig te beïnvloeden, beperkt deze folder zich tot een beschrijving van het onderzoek door middel van fietsen.

Indien de loopband gebruikt wordt, blijven doel en inspanning gelijk, zij het dat de inspanning in dat geval geleverd wordt door middel van lopen.

De voorbereiding

Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u gemakkelijke kleding en schoenen draagt. Zorg ervoor dat u voor het onderzoek iets gegeten heeft. Indien u voor de test bepaalde medicijnen niet mag innemen, heeft de cardioloog dit met u besproken.

Het onderzoek

U neemt met ontbloot bovenlichaam plaats op de hometrainer (fiets). Op uw rug en borst worden zuignapjes (elektroden) geplaatst. Ook krijgt u een band om de bovenarm om de bloeddruk te meten. Lengte en gewicht wordt gevraagd. Eerst wordt een ECG (elektro-cardiogram, oftewel hartfilmpje) in rusttoestand gemaakt.

De laborant zal u vertellen met welke snelheid u kunt beginnen te fietsen. (U kunt zelf op een metertje de snelheid controleren en aflezen hoe hoog de weerstand is.)

Iedere minuut wordt de weerstand hoger gezet. U moet proberen de snelheid constant te houden. Tijdens het onderzoek wordt de hartactiviteit voortdurend bewaakt; iedere minuut wordt een ECG gemaakt en de bloeddruk wordt regelmatig gemeten. De tijd die u moet fietsen is afhankelijk van uw leeftijd, lengte, conditie en klachten.

Mocht u tijdens het onderzoek klachten krijgen, dan is het belangrijk dat u dit met de laborant bespreekt.

Na de inspanningstest controleert de laborant hoe het hart en de bloeddruk zich weer herstellen. Daarna kunt u zich opfrissen en aankleden.

De duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend specialist op het uitslagenspreekuur.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of bent u om wat voor reden dan ook verhinderd, neem dan contact op met de poli cardiologie.

Poli cardiologie:
0495 - 57 22 80 
Maandag t/m vrijdag
09:00 - 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur