PDF
Stel PDF samen

Implantatie hartritmemonitor

(Reveal LINQ™ implantatie)

Hartfunctie

De cardioloog heeft u het gebruik van een hartritmemonitor (Reveal LINQ) aangeraden om de oorzaak van uw klachten te kunnen vinden. Een hartritmestoornis kan een mogelijke  oorzaak zijn van uw klachten.

Wat is een hartritmestoornis?

Een hartritmestoornis is een afwijkend hartritme. Afwijkend betekent dat u een te snelle of te langzame hartslag heeft. Of dat uw hart onregelmatig klopt. Hartritmestoornissen zijn soms moeilijk vast te stellen. De ritmestoornis doet zich niet per se tijdens het bezoek aan uw arts of tijdens een bepaalt  onderzoek voor.

Wat is een Reveal LINQ?

Een Reveal LINQ is een implanteerbare hartritmemonitor. Het is een klein staafvormig apparaatje (45 x 7 x 4 mm). Dit wordt via een klein sneetje (1 cm) onder de huid geplaats, ter hoogte van uw hart.

Reveal-implantatie.jpg

Dit apparaatje registreert voortdurend uw hartritme. Hiermee kan worden vastgesteld of uw klachten komen van een hartritmestoornis.

Hoe werkt een Reveal LINQ?

Nadat de Reveal LINQ is geplaatst kan het hartritme tijdens uw klachten geregistreerd worden. Hiervoor krijgt u een klein apparaatje mee, de Activator (soort afstandsbediening, zie afbeelding).

Reveal-implantatie2.jpg

Als u klachten heeft (of direct daarna), drukt u op de knop van de Activator. U houdt de Activator boven de Reveal LINQ op de huid of boven de kleding. Dan wordt een hartritmestrookje opgeslagen in het geheugen van de Reveal LINQ.

Het is belangrijk dat u deze afstandsbediening altijd bij u draagt.

De opgeslagen informatie kan automatisch vanuit de Reveal LINQ via de MyCareLink-monitor naar het ziekenhuis verzonden worden. Deze monitor krijgt u mee naar huis. Hoe dit precies werkt krijgt u uitgelegd na de implantatie.

Voor de Reveal LINQ implantatie

Nadat de aanvraag voor de ingreep door uw cardioloog in orde is gemaakt, belt de pacemaker technicus u. U krijgt dan informatie over:

  • datum en tijd dat u zich moet melden;
  • gebruik van medicijnen.

Op de dag van de implantatie mag u gewoon eten. U hoeft niet nuchter te zijn. U meldt zich op de afgesproken tijd op afdeling hartfunctie, etage 0 - gang B - ontvangstruimte 3. 

De implantatie

U neemt met ontbloot bovenlichaam plaats op de behandeltafel. Tijdens de ingreep ligt u op uw rug. De plaats waar de cardioloog de Reveal LINQ inbrengt wordt ontsmet. U wordt afgedekt met steriele doeken.

De cardioloog geeft u een plaatselijke verdoving via een prik. Alleen de eerste prik kan even pijnlijk zijn. Daarna voelt u wel dat men bezig is met het inbrengen, maar dit is door de verdoving niet pijnlijk.

De arts maakt een snede van ongeveer 1 cm. Via dit sneetje wordt de Reveal LinQ onder uw huid ingebracht.

Reveal-implantatie3.jpg

Daarna wordt het wondje gesloten met hechtpleisters en afgedekt met een wondpleister. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

Na de ingreep

Nadat de Reveal LINQ is ingebracht kunt u zich weer aankleden en krijgt u uitleg over het gebruik van de Activator en de MyCareLink-monitor. U krijgt deze monitor in bruikleen mee naar huis.

Daarna mag u naar huis en krijgt u informatie over de vervolgafspraak.

De eerste 3 dagen mag de wond niet nat worden. Na 3 dagen mag u de wondpleister verwijderen, de hechtpleisters moet u nog op de wond laten zitten. U mag met de hechtpleisters wel kort douchen maar niet in bad of zwemmen. Dep de pleister(s) goed droog met een schone handdoek. Gebruik geen zeep of bodylotion op of rond de wond.

De hechtpleisters mag u zelf na 7 - 10 dagen verwijderen.

Adviezen voor thuis

  • Het is belangrijk dat u altijd de Activator bij u draagt zodat u opnames kunt maken op het moment dat u klachten heeft.
  • Leg vrienden en familie ook uit hoe de Activator gebruikt moet worden.
  • De Activator mag niet nat of vochtig worden.

Verwijderen van de Reveal LINQ

De batterij van de Reveal LinQ gaat maximaal 3 jaar mee. Daarna kan deze onder plaatselijke verdoving weer worden verwijderd. Als de Reveal LinQ niet langer nodig is, kan deze ook eerder worden verwijderd.

Belangrijk

Contact opnemen
Het is belangrijk dat u contact opneemt als:

  • de wond meer pijn gaat doen;
  • de wond rood wordt of opzwelt;
  • als u koorts of koude rillingen krijgt.

Neem dan contact op met uw cardioloog. Dit kan op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur via de poli cardiologie:
0495 - 57 22 80

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH):
0495 - 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de hartfunctie afdeling.

0495 – 57 22 63
Maandag t/m vrijdag
09:00 - 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur