PDF
Stel PDF samen

Holteronderzoek

Hartfilmpje van 24, 48 of 72 uur of van 1 week 
Afdeling hartfunctie

Uw cardioloog heeft met u afgesproken dat u een hartfilmpje van 24, 48 of 72 uur of van 1 week laat maken. Zo krijgt de cardioloog een goed beeld over een langere periode. Dit onderzoek noemen we ook wel een Holteronderzoek. Holter is de naam van de recorder die uw hartritme vastlegt.

Waarom een Holteronderzoek?

Dit onderzoek wordt gedaan bij klachten zoals hartkloppingen of duizeligheid. De cardioloog onderzoekt of de klachten komen door hartritmestoornissen. De cardioloog beoordeelt met dit onderzoek:

  • of iemand een hartritmestoornis heeft;
  • of de medicijnen voor een ritmestoornis aanslaan.

Wat houdt het Holteronderzoek in?

Met behulp van een recorder wordt een hartfilmpje gemaakt voor 24, 48, of 72 uur of voor 1 week. De cardioloog kan na het onderzoek zien hoe uw hart reageert als u uw dagelijkse dingen doet.

Het onderzoek doet geen pijn. De hartfunctielaborant plakt 3 of 5 plakkers met elektroden op uw borst. Aan 2 of 4 elektroden is een kabeltje bevestigd dat verbonden is met de recorder, die aan de andere elektrode vast zit. U kunt gewoon uw normale dingen doen zoals werken, sporten en slapen. De recorder kan niet tegen water dus douchen en zwemmen mag u er niet mee. De recorder moet steeds aangesloten blijven, ook ‘s nachts. Alleen als u de recorder voor 1 week krijgt, moet hij tussendoor opgeladen worden. U heeft hiervoor een kabeltje meegekregen. Haal de recorder los (laat hem wel aanstaan!) en laadt hem op. Sluit hem daarna weer aan.

 Holteronderzoek1.jpg   

De dag van het Holteronderzoek

U komt op de afgesproken tijd naar de afdeling hartfunctie voor het aansluiten van de recorder. Trek, voordat u naar het ziekenhuis komt, makkelijke kleding aan.

Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion voor een optimaal contact met de huid, ook blijven de plakkers dan beter zitten.

Dagboek bijhouden

Na het aansluiten geeft de laborant u uitleg over het bijhouden van een dagboek. Dit kan, als u dit wilt, ook met een app op de telefoon.

Bij klachten schrijft u steeds zo precies mogelijk de tijd op. Om te weten wanneer de klachten ontstaan en wat u op dat moment aan het doen bent, moet u opschrijven:

  • wanneer en welke klachten u heeft;
  • wat u op dat moment aan het doen bent;

Het is belangrijk dat u de tijd zo precies mogelijk in uw dagboek opschrijft. Tip: draag tijdens het onderzoek een horloge of houdt een telefoon bij de hand.

Drukknop

De recorder heeft in het midden van de recorder een druktoets. De medewerker geeft u uitleg en laat u de knop zien.

Als u een klacht voelt kunt u de knop kort indrukken. Zelf voelt of merkt u hier niets van. Noteer na het indrukken van de toets in uw dagboek de tijd en de klachten die u heeft. Noteer ook dat u de knop toen ingedrukt heeft. De holteranalist kan dan nakijken hoe uw hart op dat moment werkte.

Voorbeeld dagboek:
Knop ingedrukt voor hartkloppingen om 09:12 uur. Brandend gevoel linkerarm, pijn op de borst, duizelig, zenuwachtig en benauwd.

Bij een weekholter is het nodig dat de knop kort ingedrukt wordt bij klachten. De holteranalist heeft dan een richtlijn waar ze specifiek naar moet kijken.

Belangrijk

  • Doe gewoon de dagelijkse dingen die u normaal ook doet. Pas dit niet aan tijdens het onderzoek.
  • Trek niet aan de plakkers of draden van de plakkers. Ook niet bij jeuk of irritatie.
  • U krijgt reserve plakkers om ze eventueel te vervangen, na drie dagen is het aan te raden deze te vervangen.
  • Slapen op een waterbed of onder een elektrische deken is toegestaan.
  • Lampje moet langzaam knipperen met een zwak lichtje (zichtbaar in het donker, evt. in de spiegel kijken).

Einde van het Holteronderzoek

Op de met u afgesproken tijd, na 24, 48 of 72 uur of 1 week, moet u de recorder zelf loshalen. De laborant geeft u hierover uitleg bij het aansluiten. De gebruikte plakkers mag u van uw borst verwijderen en weggooien. Druk de knop in het midden van de recorder lang in, om de holter uit te zetten. U hoort dan piepjes.

Inleveren

Stop alle spullen, holter en draden, reserveplakker en het dagboek in de etui, die u meegekregen heeft. Deze etui levert u op de afgesproken tijd in bij de receptie in de centrale hal. Daarna meldt u zich nog aan via de aanmeldzuil waarna u weg kunt gaan. Wij weten zo dat de holter is ingeleverd. Als het inleveren op zaterdag of zondag valt, mag de etui met spullen ook op andere tijden worden ingeleverd bij de receptie. De etui moet dan wel voor maandag zijn ingeleverd.

De uitslag

De informatie die op de recorder staat, wordt door de holteranalist verwerkt in een rapport. Uw cardioloog kan dan zien hoe uw hart gedurende de 24, 48 of 72 uur of 1 week heeft gewerkt. De uitslag hoort u bij uw volgende afspraak met de cardioloog.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling hartfunctie.

Afdeling  hartfunctie:
0495 - 57 22 86