PDF
Stel PDF samen

Voorbereiding op de hartkatheterisatie

Klinisch

Intakegesprek
Poli cardiologie (route 0B)

Datum:                                    Tijdstip:

Neem deze folder mee bij het gesprek.

Datum opname:

U meldt zich op afdeling:

Tijdstip:

Waarom opname?

Bij een hartkatheterisatie wordt gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel dat via een injectie wordt toegediend. Daarvoor is het belangrijk dat uw nieren goed werken. De nieren kunnen problemen krijgen met het verwerken van jodiumhoudend contrastmiddel. Het belangrijkste probleem dat zich kan voordoen is een tijdelijke of blijvende verslechtering van de werking van de nieren (contrast-nefropathie). Dit is de reden dat u bloed heeft laten prikken om uw nierfunctie (MDRD) te bepalen.

Uw nierfunctie (MDRD) is lager dan de toegestane waarde en daarom worden er extra maatregelen genomen:

  • U krijgt via een infuus vóór en na de toediening van contrastmiddel extra vocht toegediend.
  • U wordt in verband met het infuus opgenomen in het ziekenhuis. Dit kan een dagopname zijn of een korte klinische opname.
  • Soms moet u stoppen met bepaalde medicatie. Als dit zo is dan heeft de cardioloog dit met u besproken.
  • 2 á 3 dagen na de hartkatheterisatie zal de arts uw nierfunctie nog een keer laten controleren. U ontvangt hiervoor formulieren. De uitslag is na 2 werkdagen bekend. Voor de uitslag moet u telefonisch contact opnemen met de poli cardiologie, telefoon: 0495 - 57 22 80.

De voorbereiding

Intakegesprek
Ter voorbereiding op het onderzoek heeft u een kort intakegesprek. Hierin komen de volgende zaken aan de orde:

  • Gang van zaken tijdens de opname.
  • Voorgeschiedenis: medicijngebruik, overgevoeligheid, dieet, mogelijke ziekten en zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij de hartkatheterisatie.
  • Medicatie en voeding op de dag van het onderzoek.
  • Uw eventuele vragen.

Eventuele instructies voor het onderzoek:

 

De dag van het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afgesproken afdeling.

Aantekeningen / vragen:

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of bent u om wat voor reden dan ook verhinderd, neem dan contact op met de poli cardiologie.

Poli cardiologie:
0495 - 57 22 80 
Maandag t/m vrijdag
09:00 - 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur