PDF
Stel PDF samen

De hartfalenverpleegkundige

Hartfalenpoli

Uw cardioloog heeft u verteld dat u hartfalen heeft. Deze aandoening is meestal chronisch (langdurig). Voor een uitgebreidere begeleiding en controle heeft hij u doorgestuurd naar de hartfalenverpleegkundige.

Uw cardioloog heeft met u een behandeling afgesproken, om hartfalen zo optimaal mogelijk onder controle te krijgen. De behandeling bestaat uit medicatie, dieet en een aantal leefregels. U kunt zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling, door het navolgen van de  leefregels. De hartfalenverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen.

De hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van patiënten met hartfalen. De taken van deze verpleegkundige zijn het geven van voorlichting en advies, het tussentijds controleren om eventuele verslechtering snel te her- kennen en hierop actie te ondernemen.

Wat kan de hartfalenverpleegkundige voor u doen?

De hartfalenverpleegkundige geeft u en uw partner of relatie, voorlichting en instructies over het ziektebeeld hartfalen en de daarbij behorende klachten en leefregels. Verder wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van het leven met hartfalen zoals de thuissituatie, werk en toekomst. De verpleegkundige kijkt hoe de leefregels in de persoonlijke leefomstandigheden zijn in te passen. Tevens krijgt u uitleg over de klachten die kunnen wijzen op een verslechtering en hoe dan te handelen.

Afspraak maken

De hartfalenpoli is alleen op verwijzing van de cardioloog te bezoeken. Een afspraak maken kan via telefoon: 0495 - 57 23 19.

Wat neemt u mee?

Wij verzoeken u om bij een afspraak het volgende mee te brengen:

  • uw geneesmiddelenkaart (indien in uw bezit)
  • uw hartfalenboekje (indien in uw bezit).

Heeft u nog vragen?

Telefonisch spreekuur
Voor vragen, overleg of het maken van een afspraak is de hartfalenverpleegkundige telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 – 10:30 uur. U kunt ook reageren via e-mail: poli.hartfalen@sjgweert.nl

Als de verpleegkundige niet telefonisch bereikbaar is kunt u een bericht inspreken op de voicemail met uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. De verpleegkundige belt u dan zo snel mogelijk terug.

Hartfalenverpleegkundige:
0495 – 57 23 19