PDF
Stel PDF samen

Behandeling triggerpoint

Pijnpoli

U krijgt binnenkort een triggerpoint behandeling. Deze folder kan u helpen u goed op deze behandeling voor te bereiden.

Inleiding

Triggerpoints kunnen op vele plaatsen van het lichaam aanwezig zijn. Met triggerpoint bedoelen we 'de pijnlijke plek', 'de plek die pijn uitlokt' zonder dat er een zichtbare verklaring voor te geven is. Zo kan een triggerpoint niet gezien worden op MRI of röntgenbeeld.

Pijn van een triggerpoint is meestal zeer plaatselijk. De behandeling bestaat uit het inspuiten van medicatie waarmee een afname van de pijn bereikt wordt.

De ingreep vindt plaats in dagbehandeling, dat wil zeggen dat u een aantal uren in het ziekenhuis verblijft. U hoeft geen pyjama e.d. mee te brengen, tenzij u dit zelf prettiger vindt om na de behandeling te dragen.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. Daar krijgt u een operatiehemd aan en wordt u, als u aan de beurt bent, met het bed naar de operatiekamer gebracht. De ingreep gebeurt op de operatiekamer, waar de juiste steriele omstandigheden en voorzieningen zijn.

Na de ingreep gaat u naar de uitslaapkamer. Van hieruit wordt u teruggebracht naar het dagcentrum. Als de controles goed zijn en u zich goed voelt, geeft de verpleegkundige aan dat u weer naar huis mag. Houdt rekening met een totale opnameduur van 3 - 4 uur.

De voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn. Neem alle medicijnen in zoals u gewend bent. Als u bloedverdunners gebruikt, vermeld dit tijdens het gesprek op de pijnpoli aan de arts. Ze kunnen gevaarlijke bloedingen veroorzaken en moeten vaak voor de ingreep gestopt worden.

Dag van ingreep

Voor de behandeling:

 • Doe alle sieraden af, zoals een horloge, ringen of armband.
 • Doe piercings bij voorkeur uit.
 • Draag geen make-up of nagellak.
 • Draag bij voorkeur geen kunstnagels (uitgezonderd professioneel aangebrachte nagels).
 • Gebruik geen crème op de huid. De stickers van de bewakingsapparatuur bij de anesthesie zijn dan niet goed te bevestigen.
 • Uw bril, lenzen en gebitsprothese blijven op het dagcentrum. In overleg met de pijnspecialist kan hiervan afgeweken worden.
 • Een hoorapparaat kan het beste inblijven zodat u ons op de behandelafdeling kunt verstaan.

De ingreep
De ingreep gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving van de huid. Algehele narcose is niet mogelijk omdat de arts tijdens de ingreep met u moet kunnen praten. Om steriel te kunnen werken gebeurt de ingreep op de operatiekamer. Tijdens de procedure zit of ligt u in uw bed. De pijnspecialist bepaalt samen met u de plaats waar u de pijn voelt. De plek wordt voor de behandeling ontsmet en u krijgt u een huidverdoving. Vervolgens wordt een naaldje geplaatst waarin medicatie wordt gespoten. De pijnspecialist bespreekt met u wat u wel en niet voelt. De naald wordt verwijderd en er wordt een pleister geplakt. U wordt ter observatie nog even naar de uitslaapkamer gebracht, waarna u weer terug naar de afdeling gaat.

Na de ingreep
U mag na de behandeling geen motorvoertuigen besturen en niet fietsen tot de volgende ochtend. U moet onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is. Na de behandeling mag u alles gewoon weer doen. Ook mag u weer onder de douche of in bad. Gebruik bij pijn zo nodig uw eigen pijnstillers of neem paracetamol tot maximaal 4 x daags 2 tabletten van 500 mg. Heeft u een pleister in uw nek, dan mag deze na een aantal uren weer verwijderd worden.

Mogelijke complicaties van de ingreep:

 • een bloeding;
 • een ontsteking op de plaats waar de naald geplaatst werd;
 • als u diabetes heeft, dan kunnen er schommelingen ontstaan in de suikerwaardes door de gebruikte medicijnen;
 • zenuwnapijn.

De nacontrole

U maakt na de behandeling een controleafspraak op de pijnpoli voor over 6 - 8 weken. U kunt dan het resultaat van de behandeling bespreken met de pijnverpleegkundige of de pijnspecialist. Ook wordt met u de eventuele vervolgbehandeling besproken.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Na de ingreep
U mag na de ingreep geen voertuig besturen en onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. 

Pijnpoli:
0495 – 57 29 60 
Maandag t/m vrijdag:
09:00 – 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur