PDF
Stel PDF samen

Pijnbehandeling op de POK

Poliklinische behandelkamer

Pijnpoli

U krijgt binnenkort een behandeling via de poliklinische behandelkamer (POK). In deze folder vindt u meer informatie over de poliklinische behandelkamer. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie af kan wijken van de informatie in deze folder.

De voorbereiding

  • De dag voor de behandeling wordt u gebeld door de afdeling planbureau. U hoort dan hoe laat u aanwezig moet zijn.
  • U hoeft niet nuchter te zijn.
  • Doe gemakkelijke, loszittende kleding aan.
  • Doe uw sieraden in het gebied waar u behandeld wordt af.
  • U meldt zich bij het secretariaat van de POK. U kunt plaats nemen in de wachtkamer. Een medewerker van de POK roept u binnen.
  • De behandeling is poliklinisch. Dat wil zeggen dat u na de behandeling snel naar huis mag. U wordt niet opgenomen op het dagcentrum.
  • Houdt er rekening mee dat u na de behandeling niet zelf aan het verkeer mag deelnemen. Neem iemand mee naar het ziekenhuis om u naar huis te brengen.
  • Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt dit dan bij uw eerste bezoek aan de pijnpoli. Tijdens de behandeling wordt (mogelijk) gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Medicijngebruik

De pijnspecialist heeft tijdens het polikliniekbezoek met u besproken welke medicatie u wel of niet mag innemen voor de behandeling. Gebruikt u bloedverdunners of medicatie voor diabetes (suikerziekte)? Dan hoort u van de pijnspecialist of u hiermee wel of niet moet stoppen en hoe lang voor de behandeling u zou moeten stoppen.

De behandeling

  • De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. U blijft dus wakker en krijgt geen roesje. De pijnspecialist legt uit wat hij doet.
  • Een behandeling duurt meestal niet langer dan 20 minuten.

Napijn

30% van de mensen heeft na de behandeling napijn. Deze napijn kan dagen tot weken duren, maar verdwijnt bijna altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bv. paracetamol).

Resultaat

Pas na 6 - 8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Halvering van de pijn wordt als positief gezien.

Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten merkt (soms meteen na de behandeling, soms na enkele weken).

Ga door met uw pijnmedicatie. Bouw pas af als u duidelijk minder pijn heeft.

Route 

2B

U meldt zich op de afgesproken tijd bij het secretariaat van de poliklinische operatiekamer (POK).

Belangrijk

Houdt er rekening mee dat u na de behandeling niet zelf aan het verkeer mag deelnemen. Neem iemand mee naar het ziekenhuis om u naar huis te brengen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. 

Pijnpoli:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 – 57 29 60