PDF
Stel PDF samen

Lumbale sympathectomie

Pijnpoli

Deze folder geeft u informatie over een sympathectomie. Uw behandelend arts heeft deze behandeling met u besproken.

Doel van de behandeling

Bij deze behandeling is het doel om pijn te verminderen door een zenuw (tijdelijk) te blokkeren. Zenuwen geven pijnprikkels door aan de hersenen. Door een bepaalde zenuw (tijdelijk) te blokkeren zullen de pijnprikkels niet meer doorgegeven worden aan de hersenen. Hierdoor neemt de pijn af.

Sympathische grensstreng

Aan beide voorzijden van de rugwervels ligt een sympathische grensstreng. Deze zenuwen gaan onder andere naar de zweetklieren en de bloedvaten en spelen dus een rol bij de doorbloeding van de benen. Ook worden sommige pijnprikkels langs deze zenuwbanen voortgeleid.

Lumbale-Symp.jpg

Wanneer deze behandeling?

Deze behandeling wordt uitgevoerd bij pijn in één of beide benen, of pijn laag in de rug met uitstraling naar één of beide benen. Daarnaast wordt deze behandeling gedaan bij doorbloedingsproblemen in een been. Die prikkeling van een zenuw neemt de pijn weg en/of verbetert de doorbloeding.

De voorbereiding

Medicijngebruik
De pijnspecialist heeft tijdens het polikliniekbezoek met u besproken welke medicatie u wel of niet mag innemen voor de behandeling.

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie of medicatie bij diabetes (suikerziekte) dan vertelt de pijnspecialist u of u hiermee moet stoppen en hoe lang voor de behandeling u zou moeten stoppen.

Als u nuchter moet blijven neemt u uw medicijnen op de nuchtere maag in. Dit kunt u het beste doen met wat water. Zie folder: Nuchter blijven voor een ingreep.

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent, vertel dit bij uw eerste bezoek aan de polikliniek. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Dag van de ingreep

Voor de behandeling

 • Doe sieraden, zoals een horloge, ringen of armband af.
 • Doe piercings uit.
 • Draag geen nagellak.
 • Draag geen kunstnagels (uitgezonderd professioneel aangebracht nagels).
 • Een hoorapparaat kan het beste inblijven, zodat u ons op de behandelafdeling kan verstaan.

De ingreep gebeurt in dagbehandeling. Dat wil zeggen dat u een aantal uren in het ziekenhuis verblijft. U hoeft geen pyjama e.d. mee te brengen, of u moet dit zelf prettiger vinden om na de behandeling te dragen.

De behandeling
De behandeling vindt plaats op de operatiekamer.

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Eerst verdooft de pijnspecialist de huid. Daarna plaatst de pijnspecialist 1 of 2 lange naalden vanuit de zij naar voren, zodat de voorkant van de wervelkolom wordt bereikt. Dit wordt gecontroleerd door middel van röntgenstraling en contrastmiddel.

Vervolgens wordt de zenuwbaan via de naald(en) verhit en wordt er een chemische vloeistof (Fenol) ingespoten. Hierdoor wordt de zenuwbaan geblokkeerd.

Na de behandeling
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt.

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen.

Doe de dag van de behandeling geen inspannende activiteiten, maar houdt rust. De dag na de behandeling mag u weer rustig aan beginnen.

De trombosedienst overlegt met u wanneer u weer moet beginnen met uw  antistollingsmiddelen (bloedverdunners, zoals Sintrom (Acenoumarol) of Marcoumar).

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van een aantal bijwerkingen:

 • Krachtsverlies in de benen. Dit kan een paar uur duren.
 • Een bloeduitstorting. Door het aanprikken van een bloedvat kan een blauwe plek ontstaan.
 • Een pijnlijke plek in de rug of een beurs gevoel. Dit verdwijnt meestal na 2 - 3 dagen.
 • Pijn of zwelling in het been. Door een betere doorbloeding kunnen de pijnklachten tijdelijk erger zijn. Er kan een zwelling optreden.
 • Pijn in de lies. Dit verdwijnt meestal na enkele dagen.
 • Zelden komt er een infectie voor.

Resultaat

U merkt direct resultaat van de behandeling. Het been wordt warm en de pijn is minder.

De nacontrole

U krijgt een afspraak thuisgestuurd voor een controle afspraak na ongeveer 6 - 8 weken op de pijnpoli. U kunt dan het resultaat van de behandeling bespreken met de pijnspecialist of de pijnverpleegkundige. Ook wordt met u een eventuele vervolgbehandeling besproken.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Nuchter blijven
U moet voor de behandeling nuchter blijven (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen).

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt dit dan bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Na de ingreep
U mag na de ingreep geen voertuig besturen en onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. 

Pijnpoli:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 – 57 29 60