PDF
Stel PDF samen

Epidurale infiltratie

Pijnpoli

 

Wat is epidurale infiltratie?

De epidurale infiltratie is een soort ruggenprik waarbij een inspuiting tussen de wervels wordt toegediend. Hierbij wordt met een lange, fijne naald medicatie toegediend net buiten het ruggenmerg (epiduraal).

In principe is deze techniek mogelijk vanaf de nek tot aan het stuitbeen, afhankelijk van de plaats van de pijnklachten.

Er zijn drie verschillende benaderingen mogelijk:

 1. Tussen de wervels op de middenlijn van de rug/nek (interlaminair) in zittende positie.
 2. Bij het stuitbeen (Racz – procedure) in buikligging.
 3. Schuin van achter door de zijdelingse openingen van de wervelkolom (transforaminaal) in buikligging.

Bij deze laatste wordt boven het nivo van de ruggenwervel L3 géén Cortisone ingespoten i.v.m. mogelijke ernstige complicaties.

De voorbereiding

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn omdat u wakker blijft. U kunt gewoon uw maaltijden eten en medicijnen gebruiken. Wel vragen wij u om kort voor de behandeling niet te veel te eten.

Bij uw polibezoek geeft de pijnbestrijder / anesthesist aan, wanneer en welke bloedverdunners gestopt moeten worden.

In heel uitzonderlijke gevallen kan bij de Racz – procedure een slaapmiddel tijdens de behandeling worden toegediend (sedatie). Dan is het erg belangrijk dat u nuchter bent, net zoals voor een narcose. Dit moet op voorhand bij de planning met de pijnbestrijder besproken worden.

Nuchter blijven (enkel bij Racz - procedure)
U moet voor de behandeling minimaal 6 uur nuchter blijven (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen). Dit is om te voorkomen dat voedsel in de luchtwegen terecht kan komen indien u moet braken voor en na de anesthesie. Dit houdt in dat u de avond voor de behandeling na 24:00 uur niets meer mag eten.

Wordt u 's middags behandeld, dan mag u die dag een licht ontbijt gebruiken in de vorm van beschuit met zoet beleg (geen vleeswaren of kaas).

U mag wel water, thee (zonder melk) of limonade drinken tot 2 uur voor de behandeling. Het is zelfs verstandig omdat u zo minder kans heeft op uitdroging.

Medicijngebruik
De pijnspecialist heeft tijdens het polibezoek met u besproken welke medicijnen u wel en niet mag innemen voor de behandeling. Indien u bloedverdunnende medicijnen of medicijnen bij diabetes gebruikt zal de pijnspecialist u vertellen of u hiermee wel of niet moet stoppen en hoe lang voor de behandeling u zou moeten stoppen.

Als u nuchter moet blijven neemt u uw medicijnen op de nuchtere maag in. Dit kunt u het beste doen met wat water.

Sommige epidurale behandelingen vinden plaats onder röntgendoorlichting. Geef bij uw eerste polikliniekbezoek aan of u (mogelijk) zwanger bent. Röntgenstralen zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.

Dag van de ingreep

Voor de behandeling

 • Doe sieraden, zoals een horloge, ringen of armband af.
 • Doe piercings bij voorkeur uit.
 • Draag geen make-up of nagellak.
 • Draag bij voorkeur geen kunstnagels (uitgezonderd professioneel aangebrachte nagels).
 • Gebruik geen crème op de huid. De stickers van de bewakingsapparatuur bij de anesthesie zijn dan niet goed te bevestigen.
 • Uw bril, lenzen en gebitsprothese blijven op het dagcentrum. In overleg met de pijnspecialist kan hiervan afgeweken worden.
 • Een hoorapparaat kan het beste inblijven, zodat u ons op de behandelafdeling kunt verstaan.

De ingreep vindt plaats in dagbehandeling, dat wil zeggen dat u een aantal uren in het ziekenhuis verblijft. U hoeft geen pyjama e.d. mee te brengen, tenzij u dit zelf prettiger vindt om na de behandeling te dragen.
 
Geef vóór de ingreep aan of u allergisch bent voor Cortisone, contrastmiddel, verdovingsmiddelen of jodium.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling dagbehandeling. Daar krijgt u een operatiehemd aan en wordt u, als u aan de beurt bent, met het bed naar de operatieafdeling gebracht. Om steriel te kunnen werken wordt de ingreep uitgevoerd op de operatiekamer.

U krijgt een infuusnaaldje in uw arm ingebracht. De bedoeling hiervan is om bij een allergische reactie op de medicatie, onmiddellijk medicatie te kunnen toedienen.

Het plaatsen van de epidurale infiltratie zelf duurt ongeveer 10 minuten. Hierbij wordt de huid eerst plaatselijk verdoofd, waarna alles steriel wordt voorbereid.

De eigenlijke inspuiting zelf duurt ongeveer 2 minuten.

Na de behandeling gaat u naar de recovery. Van hieruit wordt u teruggebracht naar de afdeling dagbehandeling waar u nog enige tijd in bed moet blijven. Als de controles goed zijn en u zich goed voelt, geeft de verpleegkundige aan dat u weer naar huis mag. Houdt rekening met een totale opnameduur van 3 - 4 uur.

De behandeling
Voor deze behandeling moet u de rug gekromd houden. De huid wordt ontsmet en met een fijne naald plaatselijk verdoofd. De anesthesist brengt een speciale naald tussen twee ruggenwervels langzaam naar de epidurale ruimte en spuit de medicatie geleidelijk in.

Tijdens de inspuiting kan er kort een uitstralende pijn ontstaan. De behandeling is vrijwel pijnloos. Voelt u toch pijn, waarschuw de arts dan onmiddellijk.

Er worden bij de epidurale infiltratie 3 medicijnen ingespoten:

 1. Een lokaal verdovingsmiddel voor een kortdurend pijnstillend effect. Hierdoor kan echter ook een kortdurende spierzwakte ontstaan.
 2. Een ontstekingsremmer (Cortisone) om aan ontstoken weefsel vocht te onttrekken. Bij patiënten met suikerziekte kunnen hierdoor de bloedsuikerwaardes gedurende enkele dagen hoger liggen.
 3. Een middel om verklevingen in het bindweefsel los te maken, zo dat de ontstekingsremmer beter verspreidt wordt.

Na een kortdurende pijnstilling (uren tot dagen) kan de pijn weer terugkeren. Vervolgens verwachten wij de ontstekingsremmende werking zo dat de pijn gedurende de volgende dagen weer minder kan worden.

Helaas is niet goed voorspelbaar of deze methode bij u goed zal helpen. Dit zal dan bij een controle worden beoordeeld.

In uitzonderlijke gevallen kan na de behandeling tijdelijk (dagen tot 2 weken) een vervelende hoofdpijn ontstaan. In dit geval vragen wij u contact op te nemen met de dienstdoende anesthesioloog. Er bestaat een mogelijkheid om dit te behandelen.

Na de behandeling
U mag na de behandeling géén motorvoertuigen besturen en niet fietsen tot de volgende ochtend. Door de behandeling kunnen (tijdelijke) verlammingen optreden die het besturen van machines gevaarlijk of onmogelijk maken. U moet onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis gebracht worden. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Na de behandeling maakt u een afspraak voor een controle op de pijnpoli of u wordt gebeld om te informeren hoe het met u gaat. Eventueel wordt dan een verdere afspraak gemaakt.

Weer thuis

Zodra de verdoving is uitgewerkt mag u alles wat u kan doen. Blijf actief, maar doe het een aantal dagen rustig aan. U mag weer gewoon in bad of douche. Gebruik bij pijn zo nodig uw eigen pijnstillers of paracetamol tot maximaal 4 x daags 2 tabletten van 500 mg.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Nuchter blijven (enkel bij Racz - procedure)
U moet voor de behandeling minimaal 6 uur nuchter blijven (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen.

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt dit dan bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Allergie
Geef vóór de ingreep aan of u allergisch bent voor Cortisone, contrastmiddel, verdovingsmiddelen of jodium.

Na de ingreep
U mag na de ingreep geen voertuig besturen en onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. 

Pijnpoli:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 – 57 29 60