PDF
Stel PDF samen

Zenuwwortelblokkade

Pijnpoli

U ondergaat binnenkort een zenuwwortel blokkade. Deze folder kan u helpen zich goed op dit onderzoek of behandeling voor te bereiden.

De bouw van de wervelkolom

Zenuwwortelblokkade.jpg


De gezonde wervelkolom bestaat uit op elkaar gestapelde wervels (W). Deze worden verbonden door verende tussenwervelschijven (T), banden en spieren. Er zijn 7 nekwervels, 12 borstwervels en 5 lendenwervels. De bovenste lendenwervel heet L1, de daaronder liggende L2, enzovoorts. De onderste wervel heet dan L5. De L5 steunt op het heiligbeen of het sacrum (S). Het heiligbeen bestaat uit een aantal aan elkaar gegroeide wervels. Deze worden S1, S2 enzovoorts genoemd.

Door openingen langs de gewrichtjes komen de zenuwwortels (Z) uit het wervelkanaal naar buiten. Deze zenuwwortels worden omgeven door een beschermende huls, de wortelschede.

Waarom wordt de ingreep gedaan?

Bij u zijn een of meerdere irritaties van zenuwwortels vastgesteld.

Bij de proefblokkade wordt getest of die zenuwwortel ook echt verantwoordelijk is voor uw klachten. De arts kan dan beter bepalen welke behandeling voor u het beste is.

Als de proefblokkade pijnverlichting geeft (uren tot dagen) komt u voor een thermolaesie – behandeling in aanmerking die voor een langere periode (maanden) pijnverlichting kan geven. Deze kan ook als gepulste radiofrequente behandeling uitgevoerd worden. Wat bij u het beste is zal de pijnbestrijder met u bespreken.

De voorbereiding

Nuchter blijven
U moet voor de behandeling minimaal 6 uur nuchter blijven (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen). Dit is om te voorkomen dat voedsel in de luchtwegen terecht kan komen indien u moet braken voor en na de anesthesie. Dit houdt in dat u de avond voor de behandeling na 24:00 uur niets meer mag eten. Zie folder: Nuchter blijven voor een ingreep.

Wordt u 's middags behandeld, dan mag u die dag een licht ontbijt gebruiken in de vorm van beschuit met zoet beleg (geen vleeswaren of kaas). U mag wel water, thee (zonder melk) of limonade drinken tot 2 uur voor de behandeling. Het is zelfs verstandig omdat u zo minder kans heeft op uitdroging.

Medicijngebruik
De pijnspecialist heeft tijdens het polibezoek met u besproken welke medicijnen u wel en niet mag innemen voor de behandeling. Indien u bloedverdunnende medicijnen of medicijnen bij diabetes gebruikt zal de pijnspecialist u vertellen of u hiermee wel of niet moet stoppen en hoe lang voor de behandeling u zou moeten stoppen.

Als u nuchter moet blijven neemt u uw medicijnen op de nuchtere maag in. Dit kunt u het beste doen met wat water.

Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt dit dan bij uw eerste bezoek aan de polikliniek. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.

Dag van de ingreep

Voor de behandeling

  • Doe sieraden, zoals een horloge, ringen of armband af
  • Doe piercings bij voorkeur uit
  • Draag geen make-up of nagellak
  • Draag bij voorkeur geen kunstnagels (uitgezonderd professioneel aangebrachte nagels)
  • Gebruik geen crème op de huid. De stickers van de bewakingsapparatuur bij de anesthesie zijn dan niet goed te bevestigen.
  • Uw bril, lenzen en gebitsprothese blijven op het dagcentrum. In overleg met de pijnspecialist kan hiervan afgeweken worden.
  • Een hoorapparaat kan het beste inblijven, zodat u ons op de behandelafdeling kunt verstaan.

De ingreep vindt plaats in dagbehandeling, dat wil zeggen dat u een aantal uren in het ziekenhuis blijft. U hoeft geen pyjama e.d. mee te brengen, tenzij u dit zelf prettiger vindt om na de behandeling te dragen.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling dagbehandeling. Daar krijgt u een operatiehemd aan en wordt u, als u aan de beurt bent, met het bed naar de operatiekamer gebracht. De ingreep vindt plaats op de operatiekamer, daar zijn de juiste steriele omstandigheden en voorzieningen.

Na de ingreep gaat u naar de recovery. Van hieruit wordt u teruggebracht naar de afdeling dagbehandeling.

Als de controles goed zijn en u zich goed voelt, geeft de verpleegkundige aan dat u weer naar huis mag. Houdt rekening met een totale opnameduur van 3 - 4 uur.

De ingreep

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving van de huid. Algehele verdoving (narcose) is niet mogelijk omdat de arts tijdens de ingreep met u moet kunnen praten over wat u wel en niet voelt. Er zal u naar tintelingen of een kloppend gevoel gevraagd worden. Dit is belangrijk voor de juiste positie van de naalden.

Zenuwwortelblokkade2.jpg

Om steriel te kunnen werken wordt de ingreep uitgevoerd op de operatiekamer. Tijdens de procedure ligt u op uw buik op een operatietafel waarbij de rug is afgedekt met steriele lakens. Bij behandeling van uw nek ligt u op uw rug.

De arts prikt met een naald tot aan de zenuwwortel. Tijdens het inbrengen van de naald kunt u soms elektrische schokjes in de bil of in het been voelen. Ook dit moet u aangeven. De juiste plaats van de naald wordt gecontroleerd met röntgenstraling en elektrische zenuwstimulatie. Hierna spuit de arts via de naald een verdovende vloeistof in. Tijdens het inspuiten kunt u soms kortstondig een uitstralende pijn in rug, bil en/of been voelen. Bij de thermolaesie volgt de behandeling met een speciale "magnetron" sonde in de naald.

Mogelijke complicaties

Complicaties zijn bij dit onderzoek zeldzaam. Gezien worden:

  • Bloeduitstorting in de rugspieren.
  • Zenuwbeschadiging waardoor (tijdelijk) meer klachten, gevoelsstoornissen of krachteloosheid kunnen ontstaan.
  • Overgevoeligheidsreactie op de ingespoten vloeistof.

Na de ingreep

U mag na de behandeling géén motorvoertuigen besturen en niet fietsen tot de volgende ochtend. Door de behandeling kunnen (tijdelijke) verlammingen optreden die het besturen van machines gevaarlijk of onmogelijk maken. U moet onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Zodra de verdoving is uitgewerkt mag u alles wat u kan gewoon weer doen. Blijf actief maar doe het een paar dagen wat rustiger aan. Als u een korset heeft, mag u dit gewoon weer dragen. Ook mag u weer gewoon onder de douche of in bad. Gebruik bij pijn zonodig uw eigen pijnstillers of neem paracetamol tot maximaal 4 x daags 2 tabletten van 500 mg.

De pleisters mogen al na enkele uren worden verwijderd.

De proefblokkade is een test en géén behandeling. De werking duurt maar een paar uur of dagen.

U kunt 1 - 2 weken na de behandeling zenuwnapijn ervaren. Dit is een normale reactie na de behandeling en trekt vanzelf weer weg. U kunt hiervoor indien nodig extra pijnstillers innemen in overleg met uw huisarts of pijnspecialist

De nacontrole

U krijgt een controle afspraak op de pijnpoli. U kunt dan het resultaat van de blokkade bespreken.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Nuchter blijven
U moet voor de behandeling nuchter blijven (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen).

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt dit dan bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Na de ingreep
U mag na de ingreep geen voertuig besturen en onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. 

Pijnpoli:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 – 57 29 60