PDF
Stel PDF samen

Blokkade zenuwknoop bij aangezichtspijn

Ganglion Sphenopalatinum blokkade

Pijnpoli

 

Inleiding

Een ganglion is een zenuwknoop waar verschillende zenuwvezels samenkomen die belangrijk zijn voor de pijn in een bepaald gebied van het lichaam.

Het ganglion sphenopalatinum ligt binnen de schedel, naast de kaakholte aan de buitenzijde achter de neus.

Blokkade-zenuwknoop-aangez.jpg

Door een blokkade van dit ganglion kunnen bepaalde vormen van aangezichtspijn worden behandeld. Hierbij wordt het ganglion voor een deel uitgeschakeld met een elektrisch stroompje (radiofrequente (RF) stroom). Het ganglion wordt hierdoor verwarmd en de zenuwgeleiding onderbroken, zodat deze geen pijnsignalen meer door kan geven.

Voor de behandeling

Voor een goed verloop van de behandeling is het belangrijk dat u de volgende zaken van te voren met uw behandelaar bespreekt indien:

 • U een verstoorde bloedstolling heeft of bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw behandelaar spreekt dit met u af.
 • U een pacemaker / ICD heeft. In overleg moeten hiervoor extra voorzorgsmaatregelen genomen worden.
 • U zwanger bent. Uw behandelaar bekijkt of de behandeling door kan gaan.
 • U overgevoelig bent / een allergie heeft voor bepaalde medicijnen of latex.

Nuchter blijven
U bent voor de behandeling minimaal 6 uur nuchter (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen). Dit is om te voorkomen dat voedsel in de luchtwegen terecht kan komen indien u moet braken voor en na de anesthesie. Dit houdt in dat u de avond voor de behandeling na 24:00 uur niets meer mag eten.

Wordt u 's middags behandeld, dan mag u die dag een licht ontbijt gebruiken in de vorm van beschuit met zoet beleg (geen vleeswaren of kaas).

U mag wel water, thee (zonder melk) of limonade drinken tot 2 uur voor de behandeling. Het is zelfs verstandig omdat u zo minder kans heeft op uitdroging.

Medicijngebruik
De pijnspecialist heeft tijdens het polibezoek met u besproken welke medicijnen u wel en niet mag innemen voor de behandeling.

Indien u bloedverdunnende medicijnen of medicijnen bij diabetes gebruikt zal de pijnspecialist u vertellen of u hiermee wel of niet moet stoppen en hoe lang voor de behandeling u zou moeten stoppen.

Als u nuchter moet blijven neemt u uw medicijnen op de nuchtere maag in. Dit kunt u het beste doen met wat water.

Dag van de ingreep

Voor de behandeling

 • Doe sieraden, zoals een horloge, ringen of armband af.
 • Doe piercings bij voorkeur uit.
 • Draag geen make-up of nagellak.
 • Draag bij voorkeur geen kunstnagels (uitgezonderd professioneel aangebrachte nagels).
 • Gebruik geen crème op de huid. De stickers van de bewakingsapparatuur bij de anesthesie zijn dan niet goed te bevestigen.
 • Uw bril, lenzen en gebitsprothese blijven op het dagcentrum. In overleg met de pijnspecialist kan hiervan afgeweken worden.
 • Een hoorapparaat kan het beste inblijven, zodat u ons op de behandelafdeling kunt verstaan.

De ingreep vindt plaats in dagbehandeling, dat wil zeggen dat u een aantal uren in het ziekenhuis verblijft. U hoeft geen pyjama e.d. mee te brengen, tenzij u dit zelf prettiger vindt om na de behandeling te dragen.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. Daar krijgt u een operatiehemd aan en wordt u, als u aan de beurt bent, met het bed naar de operatiekamer gebracht. De ingreep gebeurt op de operatiekamer waar de juiste steriele omstandigheden en voorzieningen zijn.

Na de ingreep gaat u naar de uitslaapkamer. Van hieruit wordt u teruggebracht naar het dagcentrum. Als de controles goed zijn en u zich goed voelt, geeft de verpleegkundige aan dat u weer naar huis mag. Houdt rekening met een totale opnameduur van 3 - 4 uur.

De behandeling
U krijgt een infuus in uw hand, waardoor u tijdens de behandeling mogelijk een 'roesje' (lichte narcose) krijgt. Tevens worden tijdens de behandeling uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed gemeten.

De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat en een liniaal. Deze plaats wordt aangetekend met een viltstift op de huid. Hierna brengt de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats.

Wanneer uw pijnspecialist de naald op de juiste plaats heeft gebracht, controleert hij de plaats van de naald met behulp van kleine teststroompjes. U krijgt hierbij een prikkelend gevoel. Als u dit voelt moet u dit tegen de behandelend specialist zeggen. Wacht niet tot het pijnlijk wordt. De teststroom voelt u in de neus of in het gehemelte. Als de naald goed staat, behandelt de pijnspecialist de zenuwknoop met een elektrisch stroompje.

Na de behandeling
U mag na de behandeling geen motorvoertuigen besturen en niet fietsen tot de volgende ochtend. U moet onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Mogelijke complicaties / risico's

Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd bestaat er een kans dat tijdens de behandeling een bloedvaatje geraakt wordt. Dit kan een bloedneus en/of een bloeduitstorting in de wang geven.

In zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslijmvlies in het hersenvocht terecht komen waardoor een hersenvliesontsteking kan ontstaan. Krijgt u binnen 6 uur na de behandeling hoge koorts boven de 38,5 °C met hoofdpijn en nekstijfheid dan gaat u direct naar de polikliniek, het ziekenhuis of uw huisarts om snel met antibiotica te kunnen worden behandeld.

Bij herhaalde behandelingen kan een doof gevoel in het gezicht blijven bestaan.

De eerste 2 weken na de behandeling kan de pijn erger worden. Na 6 - 8 weken is het resultaat het best te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten merkt.

Weer thuis

Na de behandeling mag u alles gewoon weer doen. Blijf actief maar doe het een aantal dagen rustig aan. Ook mag u gewoon weer onder de douche of in bad. Gebruik bij pijn zo nodig uw eigen pijnstillers of neem paracetamol tot maximaal 4 x daags 2 tabletten van 500 mg.

Heeft u een pleister, dan mag deze na een aantal uren weer verwijderd worden.

De nacontrole

Na de behandeling krijgt u een afspraak voor controle op de pijnpoli. U kunt dan het resultaat van de behandeling bespreken. De arts of verpleegkundige zal dan met u het verdere verloop bespreken.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Nuchter blijven
U moet voor de behandeling nuchter blijven (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen).

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt dit dan bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Na de ingreep
U mag na de ingreep geen voertuig besturen en onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. 

Pijnpoli:
0495 – 57 29 60 
Maandag t/m vrijdag:
09:00 – 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur