PDF
Stel PDF samen

Patient Blood Management

Anesthesiologie

We vinden het belangrijk dat operaties voor u zo veilig mogelijk verlopen. Daarom neemt SJG Weert sinds 2018 deel aan een project om de patiëntveiligheid te verbeteren. Dit project, Patient Blood Management, is een wetenschappelijke methode om zorgvuldig en veilig met het bloed van patiënten om te gaan. SJG Weert is een van de eerste ziekenhuizen die Patient Blood Management in Nederland introduceert. In deze folder informeren we u over de relevante procedures en maatregelen in ons ziekenhuis.

Een doel van Patient Blood Management is het verminderen van bloedarmoede (anemie) na een grote operatie. Door verschillende maatregelen te nemen voor, tijdens en na de operatie kan de kans op bloedarmoede worden verkleind. Ook zijn er minder bloedtransfusies nodig. Dit verhoogt de veiligheid van u als patiënt.

Wat is bloedarmoede?

Bij bloedarmoede is er minder hemoglobine in het bloed aanwezig. Hemoglobine is een eiwit dat voornamelijk in de rode bloedcellen wordt aangetroffen en waarmee zuurstof naar de organen wordt gebracht. De meest voorkomende oorzaak van bloedarmoede is een ijzertekort. Dit kan ontstaan door chronisch, vaak ongemerkt, bloedverlies of te weinig opname met de voeding. Bij de volgende hoeveelheid hemoglobine in het bloed spreken we van bloedarmoede:

Vrouwen <7,5 mmol/L
Mannen <8,5 mmol/L

Gevolgen van bloedarmoede

Doordat er minder hemoglobine in het bloed zit, komt er niet genoeg zuurstof in de organen. Het lichaam reageert hierop met een verhoogde hartslag om het bloed sneller naar de organen te brengen. Hierbij kun je klachten krijgen als een gevoel van zwakte en vermoeidheid. Een onbehandelde bloedarmoede, ook al is het maar een beetje, kan de kans op complicaties en daarmee de kans op overlijden na een operatie verhogen.

Bloedarmoede ontdekken vóór een operatie

Bloedarmoede is een belangrijke risicofactor voor veel complicaties. Wanneer er tijdens een grote operatie door veel bloedverlies bloedarmoede ontstaat, is het toedienen van bloed van een bloeddonor (bloedtransfusie) een belangrijke behandeling. Maar liever nog wil je voorkomen dat een bloedtransfusie nodig is. Zo hebben we minder donorbloed nodig en herstel je als patiënt na een operatie beter. Met de methode Patient Blood Management kunnen we al vóór een operatie bloedarmoede ontdekken en behandelen.

IJzertekort behandelen

Ongeveer de helft van de soorten bloedarmoede wordt veroorzaakt door een ijzertekort. In deze gevallen kan door het toedienen van ijzer de bloedarmoede verdwijnen.

Behandeling van de bloedarmoede door ijzertekort betekent dat er al vóór de operatie meer rode bloedcellen worden gevormd. Dit verkleint de kans dat u tijdens of na de operatie een bloedtransfusie nodig heeft.

Wat betekent dit voor u?

Als u een grote geplande operatie moet ondergaan, dan vragen wij u 10 - 14 dagen voor de operatie bloed te laten prikken. In de meeste gevallen wordt het bloed geprikt op de dag dat uw behandelend specialist met u bespreekt dat u een operatie gaat krijgen. Wij onderzoeken uw bloed op onder andere hoeveelheid hemoglobine, bloedgroep en ijzergehalte. Als er een ijzertekort gevonden wordt, dan zullen we u zo snel mogelijk behandelen met een ijzerinfuus. Dit gebeurt tijdens een dagopname in ons ziekenhuis en duurt enkele uren. Een medewerker van ons ziekenhuis zal u bellen om hiervoor een afspraak te maken.

Bloedarmoede kan ook andere oorzaken hebben dan een ijzertekort. Wanneer wij vaststellen dat u bloedarmoede heeft, is het raadzaam verder onderzoek te doen naar de oorzaak hiervan. Dit wordt gedaan door een internist in ons ziekenhuis. Een medewerker van de poli interne geneeskunde zal hierover contact met u opnemen.

Verdere maatregelen

Het zorgvuldig gebruiken van bloed is een van de belangrijkste onderdelen van Patiënt Blood Management.

Om het gebruik van donorbloed grotendeels te voorkomen, wordt alles gedaan om het bloedverlies tijdens de operatie te verminderen. Dit bereiken we door speciale aandacht te besteden aan de operatietechniek, lichaamstemperatuur en de bloedstolling. Zo vergroten we de veiligheid van u als patiënt.

Heeft u nog vragen?

Op deze pagina staat algemene informatie. Uw situatie kan anders zijn. De arts bespreekt dit dan met u. Heeft u nog vragen neem dan contact op met de poli preoperatieve screening.

Poli preoperatieve screening:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 - 57 29 60