Opname voor een operatie (kinderen)

In deze folder vindt u informatie ter voorbereiding op de ziekenhuisopname voor de operatie van uw kind. Het kan gaan om een dagopname (zonder overnachting in het ziekenhuis) of een opname op de verpleegafdeling voor één of meerdere nachten. Neem deze informatie alstublieft goed en rustig door. De folder over de ingreep ontvangt u na het bezoek aan de polikliniek.

Opnamedatum

Opnamedatum

De exacte opnamedatum hoort u zo snel mogelijk. Het is belangrijk om eventuele wensen ten aanzien van de opnamedatum (bijvoorbeeld een vakantieperiode) door te geven bij het planbureau. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Hoe laat en waar mag u zich melden?

Ontvangt u berichtgeving van ons via de e-mail? Dan ontvangt u één dag voor uw ingreep plaatsvindt rond 05:00 uur een e-mail met het precieze tijdstip dat u in ons ziekenhuis moet zijn. Ook vindt u dit tijdstip één dag voor uw ingreep in MijnSJG. Ontvangt u onze berichtgeving per post? Neem dan één werkdag van tevoren tussen 09:00 - 11:00 uur telefonisch contact op met het planbureau voor het tijdstip. Telefoon: 0495 - 57 28 94.

Intake en anesthesie

Intake en anesthesie

Binnenkort krijgt uw kind een operatie onder anesthesie (verdoving). Hiervoor heeft uw kind 1 - 2 weken voorafgaand aan de ingreep een afspraak met de anesthesist op de poli preoperatieve screening (PPS). Voor de preoperatieve screening hoeft u tegenwoordig in principe niet meer naar het ziekenhuis te komen. Op het afgesproken tijdstip neemt de anesthesist telefonisch of online (videobellen via de BeterDichtbij-app) contact met u op om de operatie van uw kind met u en uw kind voor te bereiden. Alleen als het medisch gezien nodig is, wordt een fysieke afspraak in het ziekenhuis gemaakt

Vragenlijst
Om deze afspraak goed te laten verlopen is het belangrijk, dat u de vragenlijst 'anesthesie bij kinderen' invult. Dit kan digitaal via: https://mijn.sjgweert.nl.

U kunt de vragenlijst het best een week voor uw afspraak met de anesthesist invullen. De gegevens zijn dan actueel tijdens de afspraak en er is voldoende tijd om de lijst rustig in te vullen. Lukt het u niet om deze vragenlijst digitaal in te vullen, dan neemt de assistente 1 à 2 dagen vóór de screeningsafspraak telefonisch contact met u op om uitleg te geven. Mocht het dan alsnog niet lukken, dan neemt zij de vragenlijst persoonlijk met u door.

De afspraak
Houd de (papieren) ingevulde lijst en de eventuele gebruikte medicijnen van uw kind  bij de hand  tijdens uw afspraak. De anesthesioloog bespreekt de vragenlijst met u en uw kind en legt de gegevens vast die van belang zijn voor de operatie. Indien er lichamelijk onderzoek nodig is, vragen we u naar het ziekenhuis te komen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Soms is het nodig dat ook de kinderarts uw kind nog beoordeelt, aanvullende gegevens opgevraagd moeten worden en dat laboratoriumonderzoek wordt gedaan. Ook vraagt de anesthesist tijdens dit gesprek toestemming aan u en uw kind voor de anesthesie. Vanzelfsprekend hebben u en uw kind tijdens alle gesprekken gelegenheid om vragen te stellen.

Voorbereiding op de operatie

Voorbereiding op de opname

Nuchter blijven
Uw kind moet in elk geval nuchter blijven, zowel bij narcose als bij plaatselijke verdoving of ruggenprik. Water verdwijnt sneller uit de maag dan een boterham. De maag van uw kind moet leeg zijn voordat de anesthesie wordt toegediend en de operatie start. Anders is het risico groter dat uw kind moet braken en maaginhoud in de longen terecht komt. Dat noemen we aspiratie en is echt heel gevaarlijk.

Op de poli preoperatieve screening wordt het nuchterbeleid uitgelegd. Dit kunt u nog nalezen in deze folder.

Medicijnen
Als uw kind medicijnen nodig heeft zijn op de PPS afspraken gemaakt over het medicijngebruik op de operatiedag. Ongeveer 1 uur voor de operatie wordt altijd begonnen met pijnmedicatie. Deze medicijnen (vaak een zetpil) zorgen ervoor dat pijn na de operatie sneller en beter bestreden kan worden. Bovendien heeft de anesthesioloog vaak een kalmeringsmiddel voorgeschreven in de vorm van en drankje.

Nuchter blijven

Nuchter blijven

Lees de folder ‘Nuchter blijven voor een ingreep’. Hierin staan de regels van nuchter blijven.

De opname

De operatie

Let op: de tijd van binnenkomst is niet de tijd van de ingreep. Uw kind wordt eerder opgenomen in verband met de benodigde voorbereidingen voor de ingreep. Ook kan het zijn dat de planning van de operaties anders loopt dan vooraf gedacht. Soms bent u wat eerder aan de beurt en soms wordt het wat later.

De operatie

Eén van de ouders mag altijd - ook bij spoed - mee naar de operatiekamer en kan blijven tot uw kind slaapt. Het feit dat het mogelijk is mee te gaan naar de operatiekamer betekent niet dat u verplicht bent dit te doen. Als u zich niet op uw gemak voelt komt dit uw kind ook niet ten goede. Er is altijd kundig personeel aanwezig om uw kind gerust te stellen en te troosten.

Narcose en verdoving
Tijdens de preoperatieve screening wordt de anesthesiewijze met jullie besproken. Kleine kinderen worden meestal met een kapje in slaap gemaakt en krijgen, zo nodig, een infuus (naaldje) als zij onder narcose zijn. Dat kapje wordt over de mond en de neus gehouden. Bij het steeds dieper in slaap vallen kunnen onrustige bewegingen optreden. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Oudere kinderen (vanaf een gewicht van ongeveer 30 kg) worden meestal via een infuus in slaap gebracht, omdat de methode met het kapje bij hen veel langer duurt.  Hierbij wordt op de verpleegafdeling de huid van het kind met een verdovingspleister verdoofd. Op de holding (ruimte voorafgaand aan de operatiekamer) wordt de naald (infuus) ingebracht. Nadat alles in gereedheid is gebracht, worden de narcosemiddelen gegeven.

Als de anesthesioloog aangeeft dat uw kind slaapt (daarbij kunnen de ogen nog open zijn) wordt u door een medewerker naar buiten begeleid. Tijdens de ingreep kunt u op de afgesproken plek wachten.

Soms wordt naast de narcose nog een andere vorm van verdoving toegepast, namelijk de regionale of plaatselijke anesthesie (verdoving van een deel van het lichaam). De bedoeling hiervan is een goede pijnstilling na de operatie te hebben.

Als de anesthesioloog regionale anesthesie wil geven, bespreekt hij dit tijdens de afspraak op de PPS met u en/of uw kind. Hij geeft deze verdoving als uw kind onder narcose is gebracht.

Na de operatie

Na de operatie
Pijnbestrijding

Meting van pijn bij kinderen
Veel mensen vinden het moeilijk om aan anderen uit te leggen hoeveel pijn ze hebben. Dit is begrijpelijk, een ander kan die pijn immers niet voelen. Pijn is een onplezierige, gevoelsmatige en emotionele ervaring.

Kinderen zullen daar afhankelijk van hun leeftijd en ervaring verschillend op reageren. Daarom zijn de kinderverpleegkundigen, die de pijnmeting bij kinderen doen, geschoold in verschillende methodes van pijnmeting die bij de leeftijd en de situatie van kinderen passen.

Er zijn 2 methodes:

De gezichtjesschaal kan gebruikt worden bij kinderen vanaf 4 jaar. Hierbij worden 5 gezichtjes getoond. Het eerste in de rij heeft een lachend gezichtje en komt overeen met geen pijn. Het laatste heeft een zeer verdrietig gezichtje en komt overeen met heel erge pijn.

De VAS score: deze meting kan worden toegepast vanaf de leeftijd van 7 jaar. Hierbij worden cijfers gegeven aan de pijn. Daarbij staat 0 voor geen pijn en 10 voor heel erge pijn.

Wanneer er pijnmedicatie gegeven is, zal de kinderverpleegkundige – na een inwerktijd van het geneesmiddel – opnieuw de pijnmeting doen.

Pijnstilling
Al tijdens de narcose krijgt uw kind pijnstillers. Daarna krijgt uw kind paracetamol tegen de pijn volgens een vast schema. Dit wordt gedaan om zo weinig mogelijk pijn te krijgen. Het is heel belangrijk dat de medicatie op de voorgeschreven tijden ingenomen wordt, ook al vindt uw kind dat de pijn op dat moment wel meevalt. Het vormt de basis voor een goede pijnbestrijding. Wanneer dit onvoldoende helpt, kunnen andere pijnstillers zoals diclofenac of morfineachtige medicijnen hieraan toegevoegd worden.

In de eerste dagen thuis kan uw kind nog pijn hebben die vrij snel zal afnemen. Het is verstandig om paracetamol in huis te hebben en deze 48 uur lang op vaste tijdstippen te geven. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind:

Gewicht Dosis Mg
4 - 5 kg 3 x daags 120 mg
6 - 9 kg 4 x daags 120 mg
10 - 15 kg 3 x daags 240 mg
16 - 25 kg 3 x daags 500 mg
26 - 40 kg 4 x daags 500 mg
40 kg en meer 3 x daags 1000 mg

De kinderverpleegkundige geeft uitleg over het gebruik als u naar huis gaat. Als het nodig is krijgt u een recept mee voor andere pijnstillers.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

Nuchter blijven
Het is belangrijk dat uw kind nuchter is, anders kan de ingreep niet doorgaan. De regels over nuchter blijven leest u in de folder Nuchter blijven voor de ingreep.

Telefoonnummers

Kinderunit (VMK):                 
0495 - 57 21 23

Planbureau: 
0495 - 57 23 01

Preoperatieve Screening:     
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 - 57 29 60

Website: 
www.jadokterneedokter.nl

Stichting Kind en Ziekenhuis
www.kindenziekenhuis.nl
info@kindenziekenhuis.nl

Telefoon:
085 - 0201265

Praktische informatie

Bezoektijden
Meer informatie over de actuele bezoektijden.