MRSA – bacterie

‘ziekenhuisbacterie’

Infectiepreventie

De ziekenhuisbacterie MRSA zorgt bij gezonde mensen meestal niet voor klachten. Maar mensen met een verminderde weerstand kunnen er infecties door krijgen. Omdat MRSA ongevoelig is voor meerdere soorten antibiotica zijn infecties lastig te behandelen.

Wat zijn de verschijnselen van MRSA?

Mensen kunnen MRSA bij zich dragen zonder ziek te zijn. De bacteriën zitten vooral op de huid en in de keel, darmen en urine. Een drager kan de MRSA- bacterie vanzelf kwijt raken.

MRSA heeft de eigenschap zich gemakkelijk te verspreiden en komt vooral voor in omgeving waar veel antibiotica worden gebruikt zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen. MRSA komt ook voor op boerenbedrijven met varkens, vleeskalveren en vleeskuikens.

Hoe weet ik of ik drager ben van MRSA?

Om te onderzoeken of u MRSA bij u draagt, wordt met verschillende steriele wattenstokjes een kweek afgenomen van:

 • de binnenzijde van de neusgaten;
 • achter in de keel;
 • in het rectum (anus).

Heeft u bijvoorbeeld eczeem, wonden of een katheter? Dan wordt ook hiervan een kweek afgenomen. U heeft dan namelijk meer risico op het bij u dragen van MRSA.

Opsporing en verdenking van MRSA

De kans op een MRSA-besmetting in een Nederlands ziekenhuis is klein. Bij een ziekenhuisopname in het buitenland is die kans veel groter. Ook contact met levende varkens, vleeskalveren en vleeskuikens vergroot de kans op MRSA. Er zijn daarom enkele groepen vastgesteld van mensen die meer risico lopen om de MRSA-bacterie bij zich te dragen. Valt u in een van de hieronder genoemde groepen? Dan worden in het ziekenhuis kweken bij u afgenomen.

Risicogroepen
U hoort tot de risicogroep als u:

 • De afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent in een zorginstelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis) buiten Nederland.
 • Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.
 • Woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.
 • In een asielzoekerscentrum woont.
 • In de afgelopen 2 maanden onbeschermd contact heeft gehad met een MSRA- positieve partner of huisgenoot.
 • In de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een ander ziekenhuis (of zorginstelling) binnen Nederland waar MRSA heerst.

De uitslag

De MRSA-kweken die bij u afgenomen zijn worden in het laboratorium onderzocht. Na 3-4 dagen is de uitslag bekend. Uw behandelend (huis)arts informeert u over de uitslag.

Als de uitslag ‘negatief’ is, dan betekent dit dat u de MRSA-bacterie niet bij u draagt. Dan zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig bij de opname, de behandeling en/of het onderzoek. Die kunnen gewoon doorgaan.

Als de uitslag ‘positief’ is, dan betekent dit dat u de MRSA-bacterie wel bij u draagt. Dan worden bij opname of een operatie extra voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Behandeling om de MRSA-bacterie kwijt te raken

Indien u de MRSA bacterie bij u draagt, zal uw behandelend arts of huisarts met u bespreken of er een behandeling gestart kan worden om de MRSA bacterie kwijt te raken. De behandeling bestaat uit het aanbrengen van een neuszalf, het wassen van het lichaam met een ontsmettende zeep, de haren wassen met een ontsmettende shampoo en in sommige gevallen zal er antibiotica voorgeschreven worden. In de meeste gevallen zal de behandeling thuis plaats vinden.

Let op!
Er geldt een uitzondering voor mensen die beroepsmatig in contact komen met levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens, of woonachtig zijn op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf. Behandeling is alleen mogelijk als u langer dan twee maanden niet meer in aanraking bent geweest met levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens en u niet meer woonachtig bent op het bedrijf.

Kan MRSA zich verspreiden?

MRSA kan zich verspreiden naar andere patiënten. Dit kan gemakkelijk via de handen van de patiënt of medewerker en via de lucht of op materialen door huidschilfers. Als er een mogelijk risico aanwezig is, wordt om verspreiding van de bacterie tegen te gaan, een aantal maatregelen genomen als u in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Ziekenhuisopname

Om verspreiding van MRSA binnen het ziekenhuis te voorkomen worden de volgende maatregelen genomen:

 • De patiënt met een (mogelijke) MRSA-besmetting wordt verpleegd op een éénpersoonskamer. De deur van de kamer mag niet open blijven staan.
 • De patiënt mag de kamer alleen verlaten als dit nodig is voor onderzoek en/of operatie. Hierbij worden voorzorgsmaatregelen genomen.
 • Om te voorkomen dat verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners de bacterie verspreiden naar andere patiënten, dragen zij beschermende kleding als ze in de patiëntenkamer zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld een schort, muts, mond-neusmasker en handschoenen zijn. Wat ze dragen hangt af van de isolatievorm én van wat ze op de kamer of bij de patiënt moeten doen. De beschermende kleding wordt aangetrokken voordat ze de kamer binnen komen. Na het verlaten van de patiëntenkamer ontsmetten (desinfecteren) ze hun handen met handalcohol.

Bezoek aan patiënt in isolatiekamer

 • Het bezoek meldt zich bij de verpleging. Het bezoek hoeft bij het binnengaan van de isolatiekamer geen beschermende kleding te dragen.
 • Na het verlaten van de isolatiekamer moeten de bezoekers altijd de handen desinfecteren in het voorportaal van de isolatiekamer.
 • Om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen vragen wij uw bezoek, als ze meerdere patiënten willen bezoeken, eerst de andere patiënten te bezoeken en u als laatste. En na het bezoek aan u, het ziekenhuis direct te verlaten.

Maatregelen bij bezoek aan polikliniek, functieafdeling of SEH

Als bekend is dat u de MRSA-bacterie bij u draagt, worden bij een bezoek aan de polikliniek, poliklinische operatiekamer of een onderzoek op een functieafdeling, geen extra maatregelen genomen. Doordat dit kortdurende bezoeken aan het ziekenhuis zijn is de kans op overdracht van de MRSA-bacterie zo klein, dat een goede hygiëne door de ziekenhuismedewerkers voldoende is.

Signalering in het ziekenhuis informatie systeem

Als bij u MRSA is aangetoond wordt een aantekening gemaakt in het ziekenhuis informatie systeem zodat medewerkers kunnen zien dat u drager bent van deze bacterie. Er kunnen dan op tijd de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Wat betekent MRSA voor mijn dagelijks leven?

Als u MRSA-drager bent, kunt u gewoon naar uw werk, naar school of op bezoek bij vrienden en familie. Werkt u of uw huisgenoot in een ziekenhuis, verpleeghuis of heeft u een van u een ander verzorgend beroep? Overleg dan met de arbodienst over eventuele maatregelen. Het is belangrijk dat u bij alle contacten die u heeft in de gezondheidszorg (ziekenhuis, polikliniek, thuiszorg, huisarts) vermeld dat u MRSA drager bent.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen.

Afdeling Infectiepreventie:
0495 – 57 22 40