BRMO – bacterie

Infectiepreventie

BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro Organisme. Een BRMO-bacterie geeft bij gezonde mensen geen ziekteverschijnselen. Als u ziek wordt door BRMO, kunt u niet genezen met gewone antibiotica. U hebt dan speciale antibiotica nodig. Deze antibiotica moeten niet te vaak gegeven worden. Er is kans dat dan ook deze medicijnen niet meer gaan werken. BRMO zijn vooral in ziekenhuizen en verpleeghuizen een probleem. Daar verblijven zieke mensen met minder afweer dicht bij elkaar.

Hoe kunt u een BRMO krijgen?

Het is vaak niet bekend hoe u aan een BRMO komt. Een langdurige ziekenhuisopname of het (langdurig) gebruik van antibiotica kunnen een oorzaak zijn. Ook in buitenlandse ziekenhuizen komen BRMO’s veel voor. Gezonde mensen kunnen BRMO bij zich hebben. We noemen deze mensen dragers. Dragers zijn zelf niet ziek, maar kunnen wel anderen besmetten. Dragers die niet ziek zijn hebben geen antibiotica nodig. Vaak verdwijnt de bacterie vanzelf.

Verspreiding

 • Vindt meestal plaats door direct contact via de handen of voorwerpen. Goede handhygiëne is erg belangrijk.
 • Verspreiding kan soms ook via de lucht plaatsvinden. Dat is het geval wanneer de bacterie zich in de luchtwegen bevindt. Een goede hoesthygiëne is dus erg belangrijk.

Wie kan BRMO krijgen

Mensen met een slechte gezondheid kunnen ontstekingen krijgen van een BRMO.

Meer kans op een BRMO hebt u als:

 • U vaak antibiotica krijgt.
 • U in een ziekenhuis ligt.

BRMO testen

Wanneer krijgt u een BRMO test?

 • Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis en u bent de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld in een buitenlands ziekenhuis.
  Om verspreiding van BRMO tegen te gaan wordt bij opname een uitstrijkje afgenomen van het rectum (anus). Na 5 dagen is de uitslag van dit onderzoek bekend. U wordt hierover door uw (huis)arts op de hoogte gebracht.
 • Als onderdeel van een contactonderzoek, dat wil zeggen als u in aanraking bent geweest met iemand die besmet is met BRMO.
 • In een reguliere kweek van bijvoorbeeld urine, ontlasting, sputum of een wond kan in het laboratorium aangetoond worden of er een BRMO aanwezig is. In dit geval is er sprake van een toevalsbevinding.

Behandeling

Als blijkt dat u een BRMO bij u draagt, wordt bekeken of behandeling nodig is. Behandeling is vaak alleen nodig wanneer u een infectie heeft met een BRMO. Uw behandelende arts bekijkt in overleg met de arts-microbioloog welke antibiotica u dan krijgt.

Bent u ziek door BRMO? Dan moet u dit vertellen als u zorg nodig heeft van bijvoorbeeld huisarts, thuiszorg of ziekenhuis. Ook iemand die drager is, moet dit vertellen. Er worden dan maatregelen genomen om te voorkomen dat BRMO zich verder verspreiden.

Maatregelen bij opname

Als BRMO bij u is aangetoond en u wordt opgenomen in het ziekenhuis, worden direct maatregelen genomen om verspreiding naar medepatiënten te voorkomen.

 • U komt op een eenpersoonskamer te liggen.
 • Medewerkers dragen, afhankelijk van de werkzaamheden die zij uitvoeren, beschermende kleding als ze direct contact met u hebben.
  U kunt gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers hoeven geen bijzondere maatregelen te nemen. Om verspreiding naar medepatiënten te voorkomen wordt bezoek gevraagd om hun handen goed te desinfecteren bij het verlaten van de kamer en het ziekenhuis na het bezoek direct te verlaten.

Maatregelen bij bezoek aan polikliniek, functieafdeling of SEH

Als BRMO bij u is aangetoond wordt bij een bezoek aan de polikliniek of een onderzoek op een functieafdeling of SEH, geen extra maatregelen genomen.

Thuissituatie

Thuis zijn geen bijzondere maatregelen nodig. De bacterie is voor gezonde mensen niet gevaarlijk en verspreiding van de bacterie tijdens de sociale contacten in de thuissituatie is aanzienlijk minder groot dan in het ziekenhuis. In veel gevallen raakt u de BRMO vanzelf kwijt.

Signalering in het ziekenhuis informatie systeem

Als bij u BRMO is aangetoond wordt een aantekening gemaakt in het ziekenhuis informatie systeem zodat medewerkers kunnen zien dat u drager bent van deze bacterie. Er kunnen dan op tijd de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen. U blijft één jaar na de laatste positieve kweek geregistreerd in het ziekenhuis informatie systeem. Wanneer de bacterie een jaar lang niet meer bij u wordt aangetroffen, wordt de aantekening verwijderd.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen.

Afdeling Infectiepreventie:
0495 – 57 22 40