Transferverpleegkundige

 

Wie is de transferverpleegkundige?

Een transferverpleegkundige regelt de zorg voor de patiënt als verwacht wordt dat hij/zij hulp nodig heeft na het verblijf in het ziekenhuis. Zij is goed op de hoogte van de mogelijkheden en regelingen die hiervoor bestaan.

De transferverpleegkundige geeft informatie over bijvoorbeeld:

 • thuiszorg;
 • het aanvragen van hulpmiddelen;
 • (tijdelijke) plaatsing in een verpleeghuis of plaatsing in een hospice.

Inschakelen van de transferverpleegkundige

Uw arts bespreekt met u wanneer u naar huis kunt. Voor die tijd bespreekt de afdelingsverpleegkundige met u of er na het verblijf in ziekenhuis verdere zorg nodig is. Als het nodig is vraagt ze de transferverpleegkundige in consult. Zij zal telefonisch contact opnemen met uw contactpersoon. 

Wat kan de transferverpleegkundige voor u doen?

De transferverpleegkundige bespreekt met u wat u aan zorg nodig heeft. Ze vertelt u welke mogelijkheden er zijn met de bestaande regelingen.

De transferverpleegkundige heeft informatie nodig, ze vraagt bijvoorbeeld:

 • Waarom u in het ziekenhuis bent opgenomen;
 • Hoe uw woont en hoe ging het thuis voor de opname?;
 • Kunt u hulp vragen aan een mantelzorger zoals een partner, familie of iemand anders?

Als het kan, denk dan voor de opname zelf al na over eventuele hulp van uw naasten. Kijk ook wat u zelf al kunt regelen. Bijvoorbeeld: het eten (laten) verzorgen, wie de boodschappen kan doen, hulpmiddelen of persoonsalarmering.

De transferverpleegkundige kan u advies geven en eventueel helpen bij het regelen van:

 • Algemene thuiszorg; persoonlijke verzorging of verpleging.
 • Speciale thuiszorg; voor medisch-technische zorg.
 • Terminale zorg in de thuissituatie of het hospice.
 • Bestellen van verpleegartikelen, zoals een hoog/laag bed.
 • Tijdelijke opname binnen een verpleeghuis (revalidatie).
 • Aanvragen van zorg die binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) valt.
 • Informatie over maaltijdvoorziening en persoonsalarmering.
 • Informatie over vrijwilligerszorg.

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, verwachten we dat u na opname terug kunt naar uw eigen woonomgeving. Als dit in overleg met de arts niet meer lukt, bekijkt de transferverpleegkundige welke mogelijkheden er zijn. In overleg met u (en uw naasten) kan ze een ander verblijf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Zij vraagt of u een voorkeur heeft voor een zorginstelling. Als daar geen plaats is, wordt in een andere zorginstelling naar een passende plaats gezocht. Dit kan in de regio zijn maar ook iets verder weg.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Om een plek in een zorginstelling te krijgen moet eerst vastgesteld worden of u hiervoor in aanmerking komt. Dat noemen we een indicatiestelling.

Het CIZ regelt dit voor u. Dat is door de overheid zo afgesproken. De transferverpleegkundige stuurt de door u ondertekende aanvraag naar het CIZ.. Het CIZ bepaalt voor welke zorg u in aanmerking komt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van uw gemeente. Het aanvragen van huishoudelijke hulp verschilt per gemeente. Vraag dit na bij het WMO loket in uw gemeente. Wanneer u alleen huishoudelijke zorg nodig heeft, dan regelt u (of uw familie) dit zelf.

Ook voor andere aanvragen moet u bij het WMO loket zijn, zoals:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • een rolstoel, scootmobiel of een ander verplaatsingsmiddel;
 • vervoersvoorziening en welzijnswerk.

Eigen bijdrage

Voor verblijf en zorg vanuit de Wet langdurige zorg en de WMO betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel dit is hangt van uw inkomen af. Hoeveel u moet betalen rekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uit.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Bespreek uw  vragen met de verpleegkundige op de verpleegafdeling.

Transferverpleegkundige:
0495 - 57 22 47