PDF
Stel PDF samen

Toestemmingsregistraties

De juiste zorg met de juiste informatie 

Uw zorgverleners in SJG Weert leggen in uw patiëntendossier verschillende gegevens over u vast. In uw patiëntendossier staan bijvoorbeeld de resultaten van onderzoeken, welke aandoeningen of ziekte u heeft en welke behandeling of welk medicijn u krijgt.  Voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig. Hoe u toestemming regelt, leest u in deze folder.

Medische gegevens bekijken, alleen met uw toestemming 

Als u wordt verwezen naar een andere zorgorganisatie, stuurt uw zorgverlener medische gegevens ten behoeve van de vervolgzorg, bijvoorbeeld voor een behandeling of onderzoek elders. Voor deze verwijzing hoeft u niet expliciet toestemming te geven.  

Als een zorgaanbieder patiëntgegevens van u beschikbaar stelt aan een andere zorgaanbieder zonder dat vooraf bekend is wie deze gegevens in gaat zien, moet u daar volgens de wet uitdrukkelijk toestemming voor geven. Het is in uw belang wanneer uw medische gegevens inzichtelijk zijn voor andere zorgverleners. Want met de juiste informatie over u, kunnen zij u de juiste zorg geven, snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend. Een zorgverlener kan uw medische gegevens alleen bekijken met uw toestemming.  

Kunnen alle zorgverleners daarna mijn medische gegevens opvragen? 

Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens vervolgens bekijken. Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners toegang tot - een deel van - uw medische gegevens krijgen.  

Een andere zorgverlener mag vervolgens alleen gegevens inzien als er sprake is van een behandelrelatie en het inzien van belang is voor de behandeling. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het maken van een MRI-scan. De beelden hiervan zijn gemaakt voor uw huidige behandeling, maar kunnen mogelijk in de toekomst ook weer van belang zijn voor de behandeling door een andere zorgverlener. 

Hoe geef ik het ziekenhuis toestemming om mijn medische gegevens te delen? 

SJG Weert vraagt u toestemming voor het delen van uw medische gegevens via uitwisselingssystemen. Een medewerker van SJG Weert kan deze toestemming vragen. 

 • U kunt mondeling toestemming geven aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld bij het planbureau in de centrale hal, op de polikliniek (legitimatie vereist) of in de spreekkamer bij de arts. 
 • U kunt het zelf registeren, in MijnSJG of de aanmeldzuilen in de centrale hal van het ziekenhuis.

Hoe geef ik toestemming voor mijn kind?  

 • Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven voor uw kind om zijn/haar gegevens elektronisch beschikbaar te stellen. 
 • Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd sámen met het kind toestemming geven. U kunt samen aan de balie in het ziekenhuis de toestemming geven (legitimatie vereist). 
 • Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven.

Wat gebeurt er als ik toestemming geef? 

SJG Weert legt uw toestemming in het systeem vast. Vanaf dat moment kan het ziekenhuis uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan een zorgaanbieder. Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of ziekenhuis. Een zorgverlener is een persoon die werkt bij de zorgaanbieder, bijvoorbeeld de huisarts, verpleegkundige of specialist. SJG Weert stelt alleen gegevens beschikbaar aan zorgaanbieders, niet aan individuen zoals zorgverleners.  

Geeft u geen toestemming of heeft u bezwaar? Dan kunnen andere zorgverleners buiten SJG Weert deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties.  

Kan ik mijn toestemming weer intrekken? 

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer bekijken. De gegevens die eerder beschikbaar waren voor andere zorgverleners en zijn overgenomen in het dossier van de andere zorgorganisatie, kunnen niet worden gewist. Het intrekken van uw toestemming gaat in op het moment dat u de intrekking registreert.  Wilt u uw toestemming intrekken? Dan kunt u dit bij een medewerker van SJG Weert aangeven of zelf via MijnSJG wijzigen.   

Welke gegevens delen wij met andere zorgaanbieders? 

SJG Weert houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw zorg. SJG Weert kan - een deel van - uw medische gegevens beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders. 

Niet alle gegevens zijn nodig of relevant voor een andere zorgverlener. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende gegevens: 

 • Onderdelen uit uw medisch dossier
  Een set aan gegevens die nodig is voor goede zorg en relevant is voor de zorgaanbieder die u behandelt. Bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, eventuele allergieën en implantaten, medische voorgeschiedenis, etc.  

 • Medicatiegegevens
  Medicatiegegevens bestaan uit de medicatie die u heeft meegekregen. Ook worden uw overgevoeligheden, intoleranties en allergieën gedeeld.

 • Uitslagen
  Uitslagen zijn bijvoorbeeld röntgenfoto’s, CT- en MRI-scans, en labuitslagen. 

 • Correspondentie en verslagen
  Relevante correspondentie over bijvoorbeeld een behandeling, OK of een multidisciplinair overleg.  

Deze gegevens worden gedeeld met andere zorgverleners via elektronische uitwisselingssystemen.  

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld 

SJG Weert maakt gebruik van een of meer goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge aansluiteisen voldoen. Uw toestemming geldt voor alle systemen die worden gebruikt om uw medische gegevens elektronisch beschikbaar te stellen. U hoeft niet voor elk uitwisselingssysteem apart toestemming te regelen. 

Voorbeelden van uitwisselingssystemen waar SJG Weert gebruik van maakt: 

 • Landelijke Schakelpunt (LSP)
  Het ziekenhuis gebruikt voor het delen van gegevens over medicijngebruik, overgevoeligheden, intoleranties en allergieën het Landelijk Schakelpunt (LSP). De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het uitwisselen van gegevens via het LSP. VZVZ gebruikt daarvoor uw burgerservicenummer (BSN). Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgverleners.

 • Zorgplatform
  Voor uw behandeling kan het belangrijk zijn dat zorgverleners uw medische gegevens met elkaar delen. Bijvoorbeeld omdat dokters moeten overleggen hoe ze u het beste kunnen helpen. Of omdat u allergisch bent voor een medicijn en deze gegevens alleen in het ziekenhuis bekend zijn waar u deze medicatie ooit is voorgeschreven. Ziekenhuizen mogen deze medische gegevens alleen delen met uw toestemming. Voor het uitwisselen van bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, beelden en onderdelen van uw medisch dossier, maakt SJG Weert gebruik van het zorgplatform.

 • Zorgverlenersportaal
  Het zorgverlenersportaal is een beveiligd portaal voor externe zorgverleners, zoals specialisten ouderengeneeskunde van Land van Horne. Het geeft direct toegang tot het elektronisch patiëntendossier van SJG Weert, indien u daar specifiek toestemming voor geeft. Ook huisartsenpraktijken kunnen in de toekomst worden aangesloten op het zorgverlenersportaal.

 • Transmuraal portaal
  Een transmuraal portaal geeft een andere zorgaanbieder (Bijvoorbeeld het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven) de mogelijkheid tot inzage in uw dossier als dat noodzakelijk is voor uw behandeling. Deze zorgaanbieder kan dan ook gegevens uit uw dossier overnemen in het eigen dossier.

Overige toestemmingen

Naast de toestemming voor gegevensuitwisselingen kunt u in het Patiëntportaal SJG Weert ook enkele andere toestemmingen geven.

 • Tevredenheidsonderzoek: Indien u toestemming geeft, kunt u worden benaderd voor deelname aan tevredenheidsonderzoeken.
 • Wetenschap en scholing: Er is niet altijd toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Via deze toestemmingsvraag kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Toekomst  

Als SJG Weert bereiden we ons voor op de digitale toekomst. Het beschikbaar stellen van uw medische gegevens zal in de toekomst enkel digitaal worden gedaan. Deze verplichting wordt door de overheid aan zorginstellingen opgelegd. Dit is in uw belang, want uw gegevens zijn actueel en beschikbaar op het moment wanneer dat nodig is voor uw zorg.  

Bij iedere zorgorganisatie zal u nog toestemming moeten geven zodat de gegevens die daar in uw dossier staan, kunnen worden uitgewisseld. In de toekomst kunt u deze toestemming in een landelijke, online voorziening registreren. Eenmalig, voor díe zorgaanbieders die u toestemming wilt geven.  Tot die tijd registreren wij het op deze manier, maar zijn we samen goed voorbereid op de overgang naar deze landelijke voorziening.  

Wilt u meer weten over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens? Kijk dan op onze website bij www.sjgweert.nl/privacy  

Heeft u vragen?

Voor vragen over het geven van toestemming kunt u terecht bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via fg@sjgweert.nl.

Wilt u toestemming geven of wijzigen?

Regel het zelf via MijnSJG