PDF
Stel PDF samen

Nazorg na opname

3e etage

Neurologie

Longgeneeskunde

Interne geneeskunde

U bent opgenomen geweest op de 3e etage voor een aandoening of ziekte. Het kan zijn dat u, eenmaal thuis nog vragen heeft omtrent leefregels of medicijnen.

Uw specialist heeft u uitleg gegeven over uw aandoening. Daarnaast heeft u informatiemateriaal meegekregen om u zo goed mogelijk te informeren.

Wilt u nog meer weten over uw aandoening kijk dan op de websites die in het meegegeven informatiemateriaal te vinden zijn.

Thuis

Voor problemen of vragen, kunt u de eerste 24 uur na uw ontslag contact opnemen met de 3e etage:
0495 - 57 21 11

Na de eerste 24 uur kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de poli waar u onder behandeling bent.

Poli neurologie:
0495 - 57 21 80

Poli longgeneeskunde:
0495 - 57 21 90

Poli interne geneeskunde:
0495 - 57 26 26

Soms zijn de problemen zodanig dat het niet kan wachten tot de vervolgafspraak. U heeft meteen een arts nodig. In de meeste gevallen kan uw huisarts of de huisartsenpost u bij deze problemen verder helpen, of u verwijzen naar de spoedeisende hulp.

Heeft u nog vragen?

Stel uw vragen bij uw controle afspraak. U kunt uw vraag ook per e-mail aan de specialist stellen.

Poli neurologie:                            
poli.neurologie@sjgweert.nl

Poli longgeneeskunde:                          
poli.longziekten@sjgweert.nl

Poli interne geneeskunde:           
poli.interne@sjgweert.nl

Houd er rekening mee, dat wij niet altijd direct antwoord kunnen geven.