PDF
Stel PDF samen

Pijnbehandeling

Dagcentrum

U hebt met uw pijnspecialist afgesproken dat u in aanmerking komt voor een pijnbehandeling via het dagcentrum (dagopname). De arts heeft u informatie gegeven over de behandeling. Deze folder kan u helpen zich voor te bereiden op de behandeling.

Heeft u eerder aangegeven dat u onze berichtgeving digitaal via de e-mail wil ontvangen? Dan ontvangt u één dag voor uw ingreep plaatsvindt rond 05:00 uur een e-mail met het precieze tijdstip dat u in ons ziekenhuis moet zijn. Ook vindt u dit tijdstip één werkdag voor uw ingreep in MijnSJG. Als uw ingreep op maandag plaatsvindt, ziet u deze vrijdag in MijnSJG staan. Heeft u aangegeven dat u geen digitale berichtgeving wil ontvangen? Neem dan 1 werkdag voor de ingreep tussen 09:00 -11:00 uur telefonisch contact op met het planbureau voor het tijdstip, telefoon: 0495 - 57 28 94. Ook voor vragen over de behandeldatum, kunt u tijdens kantooruren bij het planbureau terecht.

Bent u verhinderd of zijn er bijzonderheden op de dag van de behandeling, dan neemt u contact op met het dagcentrum: 0495 – 57 25 21

Voorbereiding

  • Als u een roesje krijgt, moet u nuchter zijn. Zie folder: Nuchter blijven voor een ingreep.
  • Doe gemakkelijke, loszittende kleding aan. Deze kunt u na uw behandeling weer aandoen.
  • Neem een boek of een tijdschrift mee.
  • Doe uw sieraden af als deze rondom het behandelde gebied zitten.
  • Houdt er rekening mee dat u na de behandeling niet zelf aan het verkeer mag deelnemen. Laat u door iemand ophalen na de behandeling.

Medicijngebruik
De pijnspecialist heeft tijdens het polibezoek met u besproken welke medicatie u wel of niet mag innemen voor de behandeling. Gebruikt u bloedverdunnende medicatie of medicatie bij diabetes (suikerziekte), dan vertelt de pijnspecialist of u hiermee moet stoppen of niet. U hoort ook hoe lang voor de behandeling u zou moeten stoppen.

De behandeling vindt plaats als dagopname, dat wil zeggen dat u na de behandeling nog even op het dagcentrum blijft. U mag dezelfde dag nog naar huis.

Na de behandeling

Napijn
30% van de mensen heeft na de behandeling pijn. Deze napijn kan dagen tot weken aanhouden, maar verdwijnt bijna altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bv. paracetamol).

Resultaat
Pas na 6 - 8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het kan dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten merkt. Soms meteen na de behandeling, soms na enkele weken. Ga door met uw pijnmedicatie. Bouw pas af als u duidelijk minder pijn heeft.

Naar huis

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag eraf halen.

Na de behandeling mag u die dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand u kan komen halen.

De dag van de behandeling mag u geen inspannende activiteiten doen. Houdt rust. De dag na de behandeling mag u weer alles doen.

Medicijnen
In overleg met de trombosedienst wordt bepaald wanneer u weer mag beginnen met de antistollingsmiddelen (bloedverdunners, zoals Sintrom (Acenoumarol) of Marcoumar). Hiervoor is controle bij de trombosedienst nodig.

Controle

U krijgt een afspraak thuisgestuurd voor een controle na ongeveer 6 - 8 weken op de pijnpoli. U kunt dan het resultaat van de behandeling bespreken met de pijnspecialist of de pijnverpleegkundige. Ook wordt met u een eventuele vervolgbehandeling besproken.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Bent u verhinderd of zijn er bijzonderheden op de dag van de behandeling, dan neemt u contact op met het dagcentrum:
0495 – 57 25 21

Voorbereiding
Als u een roesje krijgt, moet u nuchter zijn. Doe gemakkelijke, loszittende kleding aan. Houdt er rekening mee dat u na de behandeling niet zelf aan het verkeer mag deelnemen. Laat u door iemand ophalen na de behandeling.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. 

Pijnpoli:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 – 57 29 60