Spoedeisende hulp (SEH)

De spoedeisende hulp (SEH) is een afdeling in het ziekenhuis waar u terecht kunt wanneer u dringend behoefte heeft aan medische hulp. U moet echter wel altijd even bellen voordat u naar het ziekenhuis komt.

Eigen risico
U kunt op de SEH terecht zonder dat u een afspraak heeft. Meestal is dit na een doorverwijzing van uw huisarts of via de ambulance, maar in dringende gevallen kunt u ook op eigen initiatief naar de SEH komen. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten (voor een deel) betaald worden vanuit uw eigen risico.

Wachttijd
Spoedzorg kun je niet inplannen, dus de SEH werkt niet op afspraak. Dat kan betekenen dat u in sommige gevallen lang moet wachten voor u geholpen wordt, bijvoorbeeld als er veel patiënten tegelijkertijd binnenkomen. Acute en urgente spoedgevallen krijgen daarbij uiteraard altijd voorrang. Ook kinderen krijgen indien mogelijk voorrang. Zo snel mogelijk na binnenkomst op de SEH wordt door een verpleegkundige de ernst van de situatie beoordeeld en ingedeeld.

Contact

Route:
0F

Telefoon:
0495 – 57 26 10
24 uur per dag, 7 dagen per week

Voor spoedvragen als u al onder behandeling bent van een specialist
Noodnummer: 112 

Zorgaanbod

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht

Nieuws