Klinische fysica

Klinische fysica is het vakgebied waarin natuurkundige methoden in de gezondheidzorg worden toegepast. De klinisch fysicus richt zich op de juiste en veilige inzet van medische apparatuur.

In het ziekenhuis wordt veel medische apparatuur gebruikt voor zowel onderzoek (zoals CT- en MRI-scanners en echo-apparatuur) als behandeling (zoals lasers en chirurgie met elektriciteit). De klinisch fysicus heeft een adviserende rol bij de aanschaf, het veilig gebruik en de kwaliteitsborging van de medische apparatuur en is bovendien stralingsdeskundige.

De techniek ontwikkelt zich snel, medische apparatuur wordt steeds ingewikkelder. Een klinisch fysicus begrijpt precies hoe een apparaat werkt en op welke manier dat het best ingezet kan worden voor de patiëntenzorg. Als nieuwe apparatuur wordt aangeschaft bekijkt de klinisch fysicus samen met de medisch specialist welke methode het beste voldoet aan de gestelde eisen. De klinisch fysicus heeft een belangrijke rol bij het opstellen van veiligheids- en kwaliteitseisen aan de medische apparatuur.

Op de afdeling medische beeldvorming wordt gewerkt met röntgenstraling (röntgenfoto's, CT-scan, onderzoeken en behandeling op de angiokamer). Op deze afdeling heeft de klinisch fysicus een belangrijke rol bij het op de juiste manier en veilig toepassen van straling. Hetzelfde geldt voor het gebruik van lasers bij bijvoorbeeld vaatchirurgie of oogheelkunde en het gebruik van elektrochirurgie (snijden met stroom) op de OK.

Een klinisch fysicus heeft geen 'eigen' patiënten, maar ondersteunt de medisch specialist bij het op de juiste manier inzetten van medische technologie.

Klinisch fysicus