Geriatrie

Klinische Geriatrie richt zich op onderzoek en behandeling van (kwetsbare) ouderen. Vaak hebben zij last van een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk, functioneel en maatschappelijk vlak. Dit kan gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid. Soms komt de oudere met hele specifieke klachten naar de poli Geriatrie, maar vaak ervaren de patiënt en zijn familie een algehele achteruitgang. De geriater onderzoekt de klachten en zoekt naar behandelmogelijkheden. Het doel is om er voor te zorgen dat de oudere patiënt zo lang mogelijk zijn zelfstandigheid kan behouden.

Onderzoek en behandeling
Het bezoek bij de klinisch geriater duurt ongeveer 1½ uur. U heeft eerst een gesprek met de geriater, vaak gevolgd door aanvullend onderzoek door de verpleegkundige én er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Indien nodig worden er nog aanvullende onderzoeken gepland. Denk bijvoorbeeld aan een bloedonderzoek, hartfilmpje, radiologie en/of een psychologisch onderzoek. Naast het reguliere spreekuur zijn er een aantal speciale spreekuren ingericht.

Vallen
Op de Valpoli krijgen ouderen die gevallen zijn, en bang zijn dat dit opnieuw gebeurt, de volle aandacht. Een geriater, geriatrieverpleegkundige en fysiotherapeut kijken naar eventuele oorzaken. Als er geen aanvullend onderzoek nodig is, krijgt de patiënt dezelfde dag de uitslag.

Geheugen
Ouderen met geheugenproblemen, stemmingsproblemen of veranderd gedrag kunnen terecht bij de poli Geriatrie. Daar vinden meerdere onderzoeken op een dag plaats, vaak gevolgd door een multidiciplinaire bespreking met een neuroloog, radioloog en psycholoog. Soms volgt nog aanvullend onderzoek zodat de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de oorzaak van de klachten.

Op de Geheugen Opvolg Poli worden patiënten begeleid die vanwege hun geheugenstoornissen behandeld worden met medicijnen. Een gespecialiseerd verpleegkundige begeleidt patiënten en de mantelzorgers. De ondersteuning bestaat uit controle op de medicatie, eventuele verbeteringen of verslechteringen bespreken en het geven van informatie en adviezen.

Geriatrische zorg tijdens een opname
Als een oudere patiënt wordt opgenomen wordt deze extra goed in de gaten gehouden. Op alle verpleegafdelingen worden kwetsbare ouderen binnen 24 uur na hun opname verplicht gescreend op vier belangrijke risicofactoren: verwardheid, het verlies van zelfstandigheid, valneiging en ondervoeding. Een speciaal geriatrisch team bewaakt het overzicht en fungeert als aanspreekpunt. De geriater wordt ook vaak door de behandelend specialist ingeschakeld om bij patiënten ouderdomsproblemen mee te behandelen en te begeleiden.

Huiskamer
Ouderen die zijn opgenomen in SJG Weert, zijn van harte welkom in een van de huiskamers op de verpleegafdelingen. Zij kunnen hier herstellen in huiselijke sfeer. Het accent ligt er niet op ziek zijn, maar op beter worden. Samen eten, bewegen of gewoon wat praten en ontspannen: patiënten blijven actief in de huiskamer. Zo gaan hun gezondheid en mobiliteit tijdens de opname niet verder achteruit. De overgang naar huis is daardoor uiteindelijk minder groot.

Contact

Route:
0C (ontvangstuimte 7)

Telefoon:
0495 - 57 26 08

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
08:30 - 17:00 uur

E-mail:
geriatrie@sjgweert.nl

Buitenpoli:
Onze geriaters houden ook wekelijks spreekuur in het Medisch Centrum Ittervoort.

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht