Geriatrie

De afdeling geriatrie is gericht op het onderzoeken en behandelen van (kwetsbare) ouderen en ziekten die te maken hebben met veroudering.

Ouderen hebben vaak te maken met een combinatie van aandoeningen. Wij zijn er om de klachten te signaleren, onderzoeken en behandelmogelijkheden voor te stellen. Dit doen we zowel op de polikliniek als op de verpleegafdeling. Ons doel is ervoor te zorgen dat oudere patiënten zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en het zo goed mogelijk behouden of verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Een afspraak bij de geriater
Het eerste bezoek aan de polikliniek geriatrie duurt ongeveer 2 uur. U heeft (samen met een familielid of naaste) eerst een gesprek met de geriater, vaak gevolgd door aanvullend onderzoek door de verpleegkundige en een lichamelijk onderzoek. Indien nodig worden er nog aanvullende controles gepland. Denk aan een bloedonderzoek, hartfilmpje, radiologie en/of een psychologisch onderzoek.

Op de polikliniek zijn enkele themaspreekuren:

 • Op het valspreekuur krijgen ouderen die gevallen zijn de volle aandacht. Vaak bestaat er angst voor een nieuwe val. Een geriater, geriatrieverpleegkundige en fysiotherapeut kijken gezamenlijk en systematisch naar eventuele oorzaken. Nog diezelfde dag bespreken we de uitslag van de onderzoeken en (behandel)adviezen met u.
 • Een geheugenspreekuur voor ouderen met geheugenproblemen, stemmingsproblemen of veranderd gedrag. Er vinden meerdere onderzoeken op een dag plaats, vaak gevolgd door onderling overleg door een neuroloog, radioloog en psycholoog. Soms volgt nog aanvullend onderzoek zodat de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de oorzaak van de klachten.
 • Op het geheugen-opvolgpreekuur worden patiënten begeleid die vanwege hun geheugenstoornissen behandeld worden met medicijnen. Een gespecialiseerd verpleegkundige begeleidt patiënten en de mantelzorgers. De ondersteuning bestaat uit controle op de medicatie, eventuele verbeteringen of verslechteringen bespreken en het geven van informatie en adviezen.

Geriatrische zorg tijdens een opname
Als een oudere patiënt wordt opgenomen, wordt deze extra goed in de gaten gehouden. Op alle verpleegafdelingen worden kwetsbare ouderen binnen 24 uur na hun opname gescreend op vier belangrijke risico’s: verwardheid, het verlies van zelfstandigheid, vallen en ondervoeding. Een speciaal geriatrisch team bewaakt het overzicht en fungeert als aanspreekpunt. De geriater wordt ook vaak door de behandelend specialist ingeschakeld om bij patiënten ouderdomsproblemen mee te behandelen en te begeleiden.

Huiskamer
Ouderen die zijn opgenomen in SJG Weert, zijn van harte welkom in een van de huiskamers op de verpleegafdelingen. Zij kunnen hier herstellen in huiselijke sfeer. Het accent ligt er niet op ziek zijn, maar op beter worden. Samen eten, bewegen of gewoon wat praten en ontspannen: patiënten blijven actief in de huiskamer. Zo gaan hun gezondheid en mobiliteit tijdens de opname niet verder achteruit. De overgang naar huis is daardoor uiteindelijk minder groot.

Waarvoor kunt u of uw naaste bij de geriater terecht?
 • Achteruitgang van de gezondheid zonder duidelijke oorzaak
 • Lichamelijke en/of geestelijke problemen die de zelfredzaamheid thuis beïnvloeden
 • Verwardheid
 • Geheugenproblemen of somberheidsklachten
 • Veranderingen in gedrag
 • Vallen, duizeligheid
 • Onverklaard gewichtsverlies
 • Meerdere (chronische) aandoeningen en bijbehorende medicijnen, voor een overkoepelende blik

Contact

Route:
Gebouw 2

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 16:30 uur
0495 - 57 26 08

geriatrie@sjgweert.nl

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht