Geestelijke verzorging en ethiek

Ziekte kan veel los maken, soms meer dan u meteen verwerken kunt. Er kunnen zich vragen aandienen zoals: waar heb ik dit aan verdiend? Wat maakt voor mij het leven de moeite waard? Waaraan ontleen ik kracht?

Twijfels en zorgen kunnen u intens bezighouden. Ook over het verloop van een eventuele behandeling en de wenselijkheid daarvan. Bij uw familie of naasten kunnen zich ook vragen voordoen. Voor hen is het zwaar om de dagelijkse zorg voor echtgenoot, kind of ouder te dragen. De angst voor wat de toekomst zal brengen kan heel overheersend zijn. De geestelijk verzorgers binnen SJG Weert kunnen u bij bovenstaande levensvragen begeleiden en ondersteunen. Zij zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing.

Stilteruimte
Zoekt u de stilte of heeft u behoefte aan gebed? De stilteruimte is ingericht voor diverse geloofsovertuigingen en is dag en nacht toegankelijk. De ruimte bevindt zich in het souterrain naast de liften.

Rituelen rond ziek zijn, afscheid nemen en overlijden
Bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven kunnen zingevende rituelen en woorden van bemoediging van grote betekenis zijn. Samen met u kunnen wij zoeken naar een viering of ritueel dat past bij uw levensbeschouwing. Wilt u, in bijzijn van familie, een ziekenzegening / zalving ontvangen dan kunt u via de medewerkers van de afdeling, contact opnemen.

Contact

Route:
100

Telefonische bereikbaarheid: 
Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 16:30 uur
0495 - 57 23 06  
In acute situaties, kunt u contact opnemen via de verpleegkundige.

lm.janssen@sjgweert.nl

Geestelijk verzorger