Aanvraag lokale uitvoerbaarheidsverklaring

De aanvraag voor het doen van wetenschappelijk onderzoek moet worden gericht aan de onderzoeksbegeleidingscommissie van SJG Weert. 

De onderzoeksbegeleidingscommissie kan pas over gaan tot het beoordelen van de uitvoerbaarheid zodra alle benodigde documenten in het bezit zijn van de commissie.

SJG Weert
Onderzoeksbegeleidingscommissie
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert

E-mail: onderzoek@sjgweert.nl

In te dienen documenten (digitaal)
  • Het ingevulde aanvraagformulier Toetsing lokale uitvoerbaarheid
  • Protocol van het onderzoek
  • Kopie van het positieve oordeel van de eerstbeoordelende METC
  • Schriftelijke informatie en toestemmingsverklaring voor proefpersonen en/of wettelijke vertegenwoordigers (voorzien van versienummer en datum)
  • Kopie van het verzekeringscertificaat van de proefpersonenverzekering
  • Getekend onderzoekscontract van verrichter (sponsor) met de onderzoeker en/of instelling indien van toepassing
  • Investigator's brochure indien van toepassing

De voorzitter van de commissie stuurt een ontvangstbevestiging naar de indiener bij ontvangst van de documenten voor de aanvraag lokale uitvoerbaarheidsverklaring. De commissie brengt advies uit aan de directie van SJG Weert. Het advies kan zijn, positief, negatief of positief onder voorwaarden. In het laatste geval kan aanvullende informatie over het onderzoek bij de onderzoeker opgevraagd worden alvorens definitieve goedkeuring wordt verleend.

Melding einde onderzoek

Bij de onderzoeksbegeleidingscommissie dient schriftelijk gemeld te worden:

  • Wanneer een studie tijdelijk of vroegtijdig stopt (met vermelding van de reden hiervan);
  • Wanneer de studie in Nederland wordt beëindigd.
PDF
Stel PDF samen