Zorgverlenersportaal SJG en Land van Horne

Om de medische informatieoverdracht tussen het ziekenhuis en Land van Horne te verbeteren heeft SJG Weert een zorgverlenersportaal ontwikkeld. Hiermee kunnen behandelaren binnen Land van Horne inzage krijgen in bepaalde medische gegevens van haar eigen patiënten in het ziekenhuis.

Voor u als patiënt heeft het digitaal beschikbaar stellen van uw gegevens het voordeel dat uw behandelaar binnen Land van Horne direct op de hoogte kan zijn van de meest recente informatie over uw behandeling in het ziekenhuis. Ook kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden.

Welke gegevens zijn in te zien?

Van al uw gegevens die zijn opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier zijn onder andere onderstaande gegevens door uw behandelaar in Land van Horne te raadplegen:

  • uitslagen van bloed- of urineonderzoek, kweken en weefsel onderzoek
  • verslagen van radiologische onderzoeken
  • specialistenbrieven
  • overzicht van uw afspraken in ziekenhuis
  • overzicht van opnames
  • operatieverslagen

Privacy en beveiliging

De inrichting van dit zorgverlenersportaal voldoet aan de strenge regels uit de privacywetgeving (AVG). De gegevens worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming beschikbaar gesteld. De inzage is dus strikt vertrouwelijk. Bij de opname in Land van Horne óf bij een overdracht vanuit SJG Weert naar Land van Horne, zal uw schriftelijke toestemming hiervoor gevraagd worden. U kunt uw toestemming ook digitaal geven door dit in MijnSJG aan te geven. Als u de toestemming wilt intrekken, kan dat ook via MijnSJG worden gedaan.

Uw behandelaar binnen Land van Horne krijgt toegang tot uw gegevens met een persoonlijke pas via een beveiligde omgeving. SJG Weert registreert en controleert wie op welk moment toegang krijgt tot uw patiëntendossier.

PDF
Stel PDF samen