Team longgeneeskunde op volle kracht

31 oktober 2022

Vakgroep zet alle zeilen bij om wachttijd voor longpatiënten te beperken

Met vijf longartsen is de vakgroep longgeneeskunde van SJG Weert weer op volle sterkte. En dat is ook hard nodig om alle nieuwe patiënten, onder wie mensen met long COVID, goed en snel te kunnen helpen. Daarnaast wachten nog veel bestaande longpatiënten op een controleafspraak die eerder vanwege COVID-19 moest worden uitgesteld.

Ook voor het team longgeneeskunde in Weert was het de afgelopen twee jaar alle hens aan dek. De zorg voor coronapatiënten vroeg het uiterste van medewerkers. Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen, bundelden alle medische vakgroepen de krachten en werd in het hele ziekenhuis de reguliere zorg opgeschort. “Naast COVID-patiënten zagen we alleen longpatiënten die dringend onze zorg nodig hadden, bijvoorbeeld vanwege een longembolie of longkanker. De longzorg die kon wachten, waaronder de controleafspraken op de polikliniek, werd uitgesteld. Uit angst voor het virus annuleerden veel mensen overigens ook zelf hun afspraak. Zeker in het eerste coronajaar, toen er nog zoveel onbekend was”, zat de schrik er goed in”, memoreert longarts Linda van Eijsden.

Het zal niemand verbazen dat het stuwmeer van uitgestelde afspraken dat in die tijd is ontstaan, niet één-twee-drie is weggewerkt. Ook nieuwe patiënten die nu via de huisarts binnenkomen, verdienen immers de volle aandacht. Elke dag komen er op de polikliniek mensen met uiteenlopende longaandoeningen, zoals astma, COPD, longfibrose, kanker of slaapapneu. “Verder hebben we nu een post-coronapoli waar we patiënten die met corona in ons ziekenhuis zijn opgenomen de juiste nazorg bieden. Via de huisarts worden er bovendien steeds meer mensen ingestuurd met long covid: langdurige vermoeidheidsklachten na een eerder corona-infectie”, zo vult dokter Van Eijsden aan.

Langere wachttijd
De meeste longpatiënten die in SJG Weert onder behandeling staan, komen één keer per jaar – en waar nodig natuurlijk vaker - voor controle naar het ziekenhuis. Als gevolg van corona is de wachttijd voor een controleafspraak flink opgelopen. Linda van Eijsden: “Natuurlijk is dat voor patiënten vervelend, maar gelukkig lijkt het erop dat hun gezondheid daar niet of nauwelijks onder te lijden heeft gehad. Veruit de meeste van onze longpatiënten zijn de coronatijd gelukkig goed doorgekomen. Door de coronamaatregelen - een goede handhygiëne, het dragen van mondkapjes en het houden van afstand - hebben veel minder longpatiënten last gehad van longaanvallen en -infecties. Daardoor hoefden we mensen ook minder vaak te zien op het spreekuur. Verder hebben we nu een post-coronapoli waar we patiënten die met corona in ons ziekenhuis waren opgenomen de juiste nazorg bieden.”

Patiënten die op dit moment wachten op hun controleafspraak, hoeven zelf geen actie te ondernemen, zo benadrukt de longarts. Zij krijgen automatisch een uitnodiging van het ziekenhuis. In de tussentijd kunt u natuurlijk altijd aan de bel trekken als de medische situatie verandert of als u als het niet vertrouwt. Dan plannen we zo snel mogelijk een spoedafspraak in op de poli.”

BeterDichtbij 
Verder kunt u als patiënt via de BeterDichtbij-app rechtstreeks uw vragen stellen aan uw  behandelend arts. Op een moment dat het ú uitkomt en er geen acute haast geboden is. Dat kan bijvoorbeeld een verzoek zijn om een medische toelichting of een herhaalrecept, of een vraag over mogelijke bijwerkingen en nieuwe klachten. Daarnaast kunt u via dezelfde beveiligde app ook op afspraak beeldbellen met uw arts. Erg handig, zo bleek te meer tijdens de coronamaanden toen de fysieke ontmoetingen in het ziekenhuis tot een minimum beperkt moesten blijven. Via een rechtstreekse beeldverbinding kunt u de dokter zien en uw klachten bespreken zonder dat u naar het ziekenhuis hoeft te komen. Met name bij controleafspraken, waarbij geen lichamelijk of  beeldvormend onderzoek nodig is, is dat een uitkomst.


Gezondheidskrant SJG Weert - oktober 2022 - nummer 2 - pagina 11

Team longgeneeskunde op volle kracht
Vijf longartsen staan er in SJG Weert voor u klaar. Van links naar rechts zijn dat: Marleen de Saegher, Jacqueline Aerts, Tjerk Berens, Linda van Eijsden en Amber Hoogerwerf