Stand van zaken contracten zorgverzekeraars 2023

7 maart 2023

Ieder jaar sluiten zorgverzekeraars en ziekenhuizen contracten met elkaar af. Het is voor u als patiënt vanwege de vergoeding van uw zorg belangrijk om te weten of uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis heeft. 

Onderstaand leest u de actuele status van de contractonderhandelingen tussen SJG Weert en de verschillende zorgverzekeraars:

Zorgverzekeraar Polis of label Contract 2023?
a.s.r.   Ja, gecontracteerd voor 2023.
Caresq (Eucare) Aevitae (Eucare) Ja, gecontracteerd voor 2023.
  Natura Select (budgetpolis) Er is (nog) geen uitzicht op een contract.
CZ   Ja, gecontracteerd voor 2023.*
DSW   Ja, gecontracteerd voor 2023.
ENO   Ja, gecontracteerd voor 2023.
Menzis   Ja, gecontracteerd voor 2023.
ONVZ   Het gesprek loopt. We kunnen nog geen zekerheid geven over een contract.
VGZ    Ja, gecontracteerd voor 2023.
  Gewoon Zeker (budgetpolis) Er is (nog) geen uitzicht op een contract.
Zilveren Kruis   Ja, gecontracteerd voor 2023.
  ZieZo basis (budgetpolis) Ja, gecontracteerd voor 2023.
  Pro Life Principe (budgetpolis) Ja, gecontracteerd voor 2023.
Zorg en Zekerheid   Ja, gecontracteerd voor 2023.

Bij een aantal zorgverzekeraars staan meerdere labels vermeld, omdat deze ook budgetpolissen aanbieden. We geven dan per polis aan of SJG Weert wel of niet gecontracteerd is.

Toelichting en verwachting

SJG Weert heeft met a.s.r., CZ (*), DSW en ENO meerjarige overeenkomsten gesloten die ook gelden in 2023. Ook is inmiddels met Menzis,, VGZ, Zilveren Kruis, en Zorg & Zekerheid en Caresq (EUCARE/ Aevitae) overeenstemming bereikt over een contract 2023. Met zorgverzekeraar ONVZ is SJG Weert nog in overleg en hoopt op korte termijn tot een akkoord te komen. Deze verzekeraar biedt vooralsnog geen passende compensatie voor de stijgende kosten van het ziekenhuis (energie, CAO, en inflatie). Ook komt het voor dat verzekeraar geleverde zorg niet of slechts deels betalen, terwijl het ziekenhuis wel veel kosten maakt om deze zorg te bieden aan patiënten.

Budgetpolissen

SJG Weert is door Zilveren Kruis gecontracteerd voor de budgetpolissen.

VGZ Zekur en Caresq/EUCARE sluiten geen contract met SJG Weert voor hun budgetpolissen. Indien u deze polis heeft en een afspraak of behandeling heeft in SJG Weert, dan kan het zijn dat dit voor u gepaard gaat met extra kosten. Uiteraard geldt dit niet voor spoedzorg, daarvoor kunnen verzekerden met een budgetpolis gewoon bij SJG Weert terecht.

Kies uw zorgverzekering met zorg

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis waar u behandeld wordt, ontvangt u de rekening voor uw ziekenhuiszorg zelf thuis. Als u vragen heeft over de vergoeding van uw afspraak, onderzoek of behandeling, kunt u terecht bij de zorgverzekeraar.

* SJG Weert heeft met CZ een hoofdlijnen overeenkomst gesloten voor de periode 2022-2026. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een getekende overeenkomst. CZ en SJG Weert verschillen van inzicht over de uitvoering van een onderdeel in de hoofdlijnen overeenkomst. Bent of wordt u CZ-verzekerde en wilt u met zekerheid weten of uw behandeling bij SJG Weert in 2023 wordt vergoed? Neem dan contact op met verzekeraar CZ via telefoonnummer 013 - 594 91 10.

Stand van zaken contracten zorgverzekeraars 2023