Stand van zaken contracten zorgverzekeraars 2022

31 december 2021

Update op 31-12-2021

Jaarlijks maakt SJG Weert afspraken over het maximale bedrag dat verzekeraars het aankomende jaar aan zorg willen besteden bij ons ziekenhuis.

Voor 2022 heeft SJG Weert inmiddels met alle zorgverzekeraars behalve ASR afspraken gemaakt.

SJG Weert heeft met CZ een akkoord bereikt over een vijfjarige afspraak. Marktleider CZ geeft hiermee een duidelijk signaal af: het is belangrijk dat ons ziekenhuis in staat is om nieuwbouw te realiseren om zodoende ziekenhuiszorg inclusief acute zorg voor de inwoners van de regio Weert en omgeving in de toekomst te borgen. De duur van de overeenkomst straalt veel vertrouwen uit over en weer: CZ en SJG Weert zien elkaar als belangrijke strategische partners.

Afgelopen week zijn er daarnaast contracten gesloten met VGZ en Zilveren Kruis. Ook met Caresq, DSW, ENO, Menzis, ONVZ en Zorg & Zekerheid hebben wij inmiddels overeenstemming bereikt.

Helaas hebben wij op 31 december nog geen contract 2022 afgesloten met ASR. De gesprekken hierover worden na de jaarwisseling weer voortgezet.

Zorgverzekeraars en overeenkomsten 2022 (laatste update: 31 december 2021 8.30 uur)

A.s.r. 
Nog in onderhandeling

Caresq
Contract in 2022

CZ
Contract in 2022 (t/m 2026)

DSW
Contract in 2022 (t/m 2024)

Eno
Contract in 2022 (t/m 2023)

Menzis
Contract in 2022

ONVZ
Contract in 2022

VGZ
Contract in 2022 (exclusief budgetpolis)

Zilveren Kruis (Achmea)
Contract in 2022 (inclusief budgetpolis)

Zorg en Zekerheid
Contract in 2022


Budgetpolis/selectief polis

De zorgverzekeraars hebben bij een budget- of selectiepolis vaak maar met een beperkt aantal ziekenhuizen een contract gesloten. Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis, dan vergoedt uw zorgverzekering niet de volledige zorgkosten, maar slechts een bepaald percentage van de kosten afhankelijk van uw polis.

SJG Weert is een gecontracteerde aanbieder voor de budget- of selectie polissen van Zilveren Kruis. Bij Zilveren Kruis (Achmea) gaat het om de Basis Budget Polis, de Ziezo Selectief Polis en Pro-life: Principe Polis Budget. Dat houdt in dat u uw volledige behandeling vergoed krijgt.

SJG Weert is geen gecontracteerde aanbieder voor budget- of selectiepolissen van VGZ (ZEKUR-polis) en EUCARE (Natura Select-polis van Aevitae). Wanneer u deze polis heeft betekent dit dat u geen (volledige) vergoeding zult ontvangen voor uw behandeling bij SJG Weert. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan welk percentage van de kosten zullen worden vergoed.

Informeer vóór de behandeling altijd bij uw zorgverzekeraar

  • Het is mogelijk dat de kosten van uw behandelingen niet (volledig) worden vergoed.
  • Op de website van uw zorgverzekeraar staat informatie met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten en of dit ook geldt voor de budgetpolis.
  • Raadpleeg daarnaast uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling (volledig) worden vergoed.
  • Wanneer u nog vragen heeft, of u twijfelt of uw zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling in SJG Weert (volledig) vergoedt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

In 2021 had SJG Weert met bovengenoemde zorgverzekeraars een contract afgesloten.

 

Stand van zaken contracten zorgverzekeraars 2022