SJG Weert hervat reguliere zorg: uw veiligheid staat op 1

1 juni 2020Algemeen

Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 1 • juni 2020 • pagina 8

Nu het aantal coronapatiënten is afgenomen, heeft SJG Weert de reguliere zorg weer hervat. Maar zolang het virus nog op de loer ligt, kan dat nog niet op de oude manier en gaan we uiterst behoedzaam en volgens strenge veiligheidsregels te werk. “Bij elk klein stapje dat we zetten staat de gezondheid van patiënten en medewerkers voorop”, zo verzekert Gertjan Kamps, KNO-arts en voorzitter van de medische staf.

Om de toestroom van coronapatiënten op te kunnen vangen, zag het ziekenhuis in Weert zich afgelopen maanden genoodzaakt om alle afspraken en behandelingen die konden wachten even uit te stellen. De spoedeisende zorg, bijvoorbeeld voor hartpatiënten of mensen met kanker, ging in de tussentijd wel gewoon door.

Toen de coronastorm wat ging liggen, ontstond er langzaam weer ruimte om de reguliere zorg te hervatten. “Dat is nog niet op volledige sterkte, want we kunnen gewoonweg niet meer met zoveel mensen tegelijk in het ziekenhuis aanwezig zijn als voorheen”, zegt Gertjan Kamps: “Daarbij moeten er tussen de consulten door hygiënemaatregelen worden toegepast om patiënten veilig te kunnen zien, hetgeen de nodige tijd kost. Daarom proberen we zoveel mogelijk afspraken met beeldbellen of videobellen te doen. Maar dat kan niet bij alle patiënten. Als iemand echt voor een afspraak of onderzoek in het ziekenhuis aanwezig moet zijn, dan bekijken we hoe ernstig en bedreigend de klachten zijn en hoeveel hinder hij of zij hiervan ondervindt in het dagelijks leven. Op basis van die inschatting en de medisch-wetenschappelijke richtlijnen, bepalen we wie we wanneer gaan helpen.” En dat bezoek ziet er heel anders uit. Om voldoende afstand te kunnen bewaren tot elkaar zijn de looproutes veranderd en van elkaar gescheiden en gelden er strikte regels. Voor de trappen in het ziekenhuis en de poliklinieken op de eerste etage is eenrichtingsverkeer ingesteld en bij de liften in de centrale hal staan stoplichten omdat dit een druk punt kan zijn. Ook is begeleiding alleen toegestaan als dat noodzakelijk is. Alles om zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis te hebben.

Als een patiënt klachten heeft die op corona kunnen wijzen, dan wordt de afspraak uitgesteld als dat mogelijk is. Gertjan Kamps: “Maar als een bezoek vanwege medische redenen niet kan wachten, dan leiden we de patiënt via een gescheiden looproute naar een speciale ruimte in het ziekenhuis en krijgt deze van ons een mondkapje.”

Logistieke puzzel

Omdat het coronavirus nog altijd op de loer ligt, is voorzichtigheid dus geboden bij alle zorg die in het ziekenhuis plaatsvindt. In nauw overleg met de huisartsen in deze regio is de reguliere zorg in SJG Weert de afgelopen weken stapsgewijs uitgebreid. Er is met man en macht gewerkt om het ziekenhuis voor alle patiënten en medewerkers veilig te maken en aan te passen aan de 1,5-meter-regel. Het was een gigantische puzzel die we hebben gelegd. Ik ben vooral blij dat we inmiddels weer bezoek toe kunnen staan op onze verpleegafdelingen. Het was voor opgenomen patiënten en hun naasten soms heel zwaar om elkaar alleen via de telefoon of tablet te kunnen zien en spreken.”

Ook al zijn de cijfers nu heel gunstig, het ziekenhuis houdt rekening met een mogelijke toename van coronapatiënten in de toekomst. Gertjan Kamps: ”De nieuw verworven vrijheden zullen ongetwijfeld zorgen voor nieuwe besmettingen, maar laten we er allemaal voor zorgen dat die beperkt blijven. Daar waar onze prioriteit eerst lag bij de coronazorg en daarna bij het verder uitbreiden van de reguliere zorg, bekijken we nu hoe we ons voor kunnen bereiden op een mogelijk nieuwe toename van coronapatiënten. Mocht die komen, dan zijn wij er in elk geval klaar voor.“

SJG Weert hervat reguliere zorg: uw veiligheid staat op 1