Plannen ZN inzake spoedzorg opgeschort

17 juli 2014

De plannen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de complexe spoedzorg te concentreren zijn opgeschort. Dat betekent dat ook de plannen die ZN heeft rondom de spoedzorg van SJG Weert voorlopig zijn opgeschort.

Wat is er nu precies veranderd?
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar de plannen van ZN en heeft niet kunnen vaststellen dat concentratie van spoedzorg leidt tot grote voordelen voor de patiënt. De plannen zorgen er echter wel voor dat de consument – in dit geval de patiënt – minder keuzemogelijkheden krijgt. De voordelen die ZN ziet in de plannen worden niet onderkend door gespecialiseerde ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen. De ACM wijst ook op mogelijke mededingingsrisico’s.

In reactie op het standpunt van ACM geeft ZN aan hun plannen rondom de spoedeisende zorg “voor dit moment af te ronden”.

Wat betekent dit nu voor SJG Weert?
Voor SJG Weert en alle inwoners van de regio is dit goed nieuws. Voorlopig kunnen wij de acute basiszorg blijven bieden: zorg die voldoet aan alle kwaliteitseisen die Nederland kent vanuit het belang van de patiënt. Wat we doen, doen we goed. En voor dat wat we niet doen, zoeken we de samenwerking met andere zorgaanbieders.

Alertheid blijft echter geboden. Individuele zorgverzekeraars kunnen besluiten bepaalde acute zorg niet meer in te kopen. Daarnaast heeft ZN aangekondigd het Kwaliteitsinstituut de opdracht te geven om onafhankelijke kwaliteitsstandaarden en richtlijnen vast te stellen voor de spoedeisende zorg in Nederland. In afwachting van de uitkomsten hiervan blijft SJG Weert vooral werken aan continue kwaliteitsverbetering om onze patiënten zo goed mogelijk zorg te kunnen bieden, zo dicht mogelijk bij huis.

Ruim 22.000 handtekeningen
De ruim 22.000 handtekeningen hebben in positieve zin ongetwijfeld bijgedragen in dit proces. De directie voelt zich daarmee zeker gesteund in haar standpunt.

Plannen ZN inzake spoedzorg opgeschort