Orthopeden SJG Weert onderzoeken langetermijnresultaat knieprotheses

6 mei 2021

De orthopedisch chirurgen van SJG Weert nemen deel aan een wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van het plaatsen van knieprotheses. De studie is bedoeld om meer inzicht te krijgen in het voorspellen van de uitkomsten van de operatie: welke patiënten zijn het beste geholpen met een knieprothese? Hiermee werken zij aan nog betere zorg voor patiënten met knieartrose.

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 24.000 knieprotheses geplaatst. Een deel van de patiënten is na afloop niet helemaal van hun klachten af. Een onderzoeksgroep van Maastricht University en Antwerpen University duikt hier samen met de vakgroep orthopedie in, onder leiding van professor dr. Rob Smeets. “We onderzoeken of er bepaalde factoren zijn die kunnen voorspellen dat mensen na de operatie nog problemen ervaren. Daarin proberen we een patroon te herkennen”, vertelt orthopedisch chirurg Frank Rahusen, onderzoeksleider vanuit SJG Weert.

Onderzoeksfactoren
Er wordt gekeken naar factoren als de stand van de knie, de mate van pijn, functionele beperkingen (zoals fietsen, traplopen) en spierkracht, maar ook psychologische factoren als verwachtingen van de operatie en metabole factoren als vetpercentage en bloedsuikerspiegel. “Met behulp van voorspellingsfactoren kunnen we patiënten straks nog beter adviseren over het wel of niet plaatsen van een knieprothese. Uiteraard willen we alleen opereren als de patiënt op de lange termijn écht vooruithelpt.” De conclusies worden na afloop gedeeld met orthopeden in de rest van Nederland en België.

Over knieartrose
Artrose (gewrichtsslijtage) is wereldwijd de meest voorkomende gewrichtsaandoening. Het kniegewricht is daarbij één van de meest frequent aangetaste gewrichten. Knieartrose is de belangrijkste oorzaak van pijn, beperkingen in dagelijkse activiteiten en verlies aan levenskwaliteit bij ouderen. In het beginstadium van de ziekte zijn er relatief weinig klachten en vertoont het kniegewricht slechts beginnende slijtage en veranderingen. Gedurende de tijd nemen de klachten toe. Patiënten met ernstige klachten bij wie een conservatieve (niet-operatieve) behandeling - zoals pijnstilling of fysiotherapie - onvoldoende verbetering biedt, krijgen vaak een knieprothese.

Uiteraard wordt alle betrokken patiënten van tevoren door hun behandelend orthopeed gevraagd of ze willen deelnemen aan de studie.

Orthopeden SJG Weert onderzoeken langetermijnresultaat knieprotheses