De geriater: allround-specialist voor kwetsbare ouderen

27 oktober 2022

Dertig jaar geleden ging de eerste geriater in ons ziekenhuis aan de slag: anno 2022 heeft SJG Weert vijf medisch specialisten voor kwetsbare ouderen. En die zijn heel hard nodig. Door de sterke vergrijzing van deze regio komen er steeds meer oudere patiënten met allerhande klachten naar het spreekuur. Logisch dus dat ouderenzorg de volle aandacht krijgt binnen ons ziekenhuis.

Een geriater houdt zich niet alleen met geheugenproblemen bezig, zoals veel mensen nog ten onrechte denken. Deze dokter bestrijkt de hele zorg voor kwetsbare ouderen en zet zijn expertise in op verschillende afdelingen in het ziekenhuis; zowel in de polikliniek, de kliniek als de spoedeisende hulp. Waar de cardioloog, neuroloog of longarts ieder vanuit hun eigen medische vakgebied naar de oudere patiënt kijken, beoordeelt de geriater met een brede blik wat er aan de hand is. Hoe kwetsbaar iemand is, wat de patiënt wil en aankan en op welke knelpunten de behandeling zich als eerste zou moeten richten. Maar ook hoe het thuis gaat, of er mantelzorg beschikbaar is en of de mantelzorger niet te zwaar belast wordt. “Aan de hand van dit totaalplaatje proberen we de patiënt en zijn naaste zo goed mogelijk te helpen. Genezing is geen doel. Waar het om gaat is dat iemand zo zelfstandig en waardig mogelijk z’n leven kan blijven leiden”, vertelt geriater Wouter Overbeek.

Die brede benadering is heel belangrijk. Veruit de meeste kwetsbare ouderen die op verwijzing van de huisarts of specialist op de poli geriatrie komen, kampen namelijk met een combinatie van problemen. Zowel lichamelijke, geestelijke, functionele als sociale belemmeringen die elkaar vaak beïnvloeden en versterken. Denk aan geheugenproblemen of acute verwardheid, stemmingswisselingen en gedragsveranderingen, gewichtsverlies of een onverklaarbare achteruitgang in het functioneren. Ook voor mensen die regelmatig vallen of dagelijks veel medicijnen nodig hebben, kan een verwijzing naar de geriater uitkomst bieden.

Korte lijnen
Omdat kwetsbaarheid zich op vele manieren manifesteert, staan de geriaters van SJG Weert nauw in verbinding met collega-professionals in het ziekenhuis. Wouter Overbeek. “We overleggen dagelijks over patiënten met onder meer de geriatrisch verpleegkundigen in de kliniek, de klinisch psycholoog, fysiotherapeut, diëtist en ergotherapeut. In een klein ziekenhuis als het onze gaat dat heel snel en makkelijk. De lijnen zijn heel kort, we kennen elkaar. Dat is niet alleen prettig voor ons, maar ook voor de patiënten die snel de juiste diagnose en behandeling krijgt en met de geriater bovendien een vast aanspreekpunt heeft.”

De geriaters van SJG Weert staan voor u klaar. Het zijn Wouter Overbeek, Paul Coughs, Wieke Segers en Nadja Ommering. Drie geriatrieverpleegkundigen en een physician assistant maken de vakgroep compleet.


Gezondheidskrant SJG Weert - oktober 2022 - nummer 2 - pagina 8

De geriater: allround-specialist voor kwetsbare ouderen