Bezoekersregeling per 2 juni 2020

2 juni 2020Algemeen

We zijn ontzettend blij voor onze patiënten en hun naasten dat we vanaf dinsdag 2 juni weer bezoek kunnen toe laten in het ziekenhuis. Dit geldt voor bezoek aan patiënten op zowel corona- als niet-corona-afdelingen. Ook op de Spoedeisende Hulp mag er weer één begeleider meekomen. Om dit op een veilige manier te laten gebeuren, zijn er wel wat regels aan gebonden. Als dit de komende tijd goed verloopt, hopen we de bezoekregels snel verder te kunnen versoepelen. Doordat er nu weer bezoek mogelijk is, komt ook de tijdelijk wasgoedregeling te vervallen en kunt u de was weer meegeven aan het bezoek.

Omdat er in principe maar één bezoeker per patiënt per dag mogelijk is, vragen wij u om dit met uw naasten goed af te stemmen.

 

Algemene regels voor bezoekers

  • Komende tijd is het bezoekuur van maandag t/m zondag van 17.30 tot 20.00 uur.
  • Er is maximaal één bezoeker per opgenomen patiënt per dag mogelijk. Individuele uitzonderingen zijn in overleg mogelijk, bijvoorbeeld bij terminale patiënten, kinderen en kraamvrouwen.
  • Wanneer u klachten heeft zoals (neus) verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts, dan kunt u niet naar het bezoekuur komen.
  • Bezoekers komen tijdens het bezoekuur door de (onbemande) tent naar de hoofdingang en melden zich bij de Receptie.
  • U houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen, ook met diegene waarbij u op bezoek bent. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, maar moeten vooraf met de verpleging of specialist zijn afgesproken.
  • Vermijd contact met andere bezoekers, patiënten en medewerkers. Daarom loopt u rechtstreeks naar de kamer voor het bezoek en gaat na het bezoek direct weer naar de uitgang. Contact met de verpleging vindt zoveel mogelijk telefonisch plaats.
  • Bij binnenkomst en vertrek desinfecteert u uw handen.
  • Uitzonderingen op deze regels zijn mogelijk bij bijvoorbeeld terminale patiënten, kinderen en kraamvrouwen. Dit kan echter alleen in overleg met de verpleging of de specialist.

Aanvullende maatregel voor bezoekers van corona(-verdachte) patiënten

  • Bezoekt u een patiënt met corona of die corona-verdacht is, gelden dezelfde regels, maar krijgt u aanvullend van ons een mondkapje dat u gedurende het bezoek moet dragen.
  • Kijkt u bij aankomst en vertrek goed op de instructies die op de deur van de kamer zijn aangegeven.

 

Afdelingsgebonden regels

VMK:

Maximaal 1 bezoeker per dag, maar als ouders mag u beiden komen. Er kunnen daarnaast in overleg met de verpleging afwijkende bezoektijden worden afgesproken met ouders en bezoekers.

IC-CCU:

Maximaal 1 bezoeker per dag. Er kunnen afwijkende bezoektijden worden afgesproken met familie en in specifieke omstandigheden zijn meerdere bezoekers in beperkte mate tegelijk toegestaan.

SEH:

Maximaal 1 begeleider per patiënt toegestaan op SEH. Indien de patiënt wordt opgenomen mag u als begeleider kortdurend (max 30 minuten) bij opname op afdeling aanwezig blijven. Daarna is regulier bezoekersreglement van toepassing.

 

Vragen?

Heeft u algemene vragen over de aangepaste bezoekregeling, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag TUSSEN 8:30 EN 12:30 uur bellen met de afdeling Patiënteninformatie (0495 - 572205). Voor vragen rondom uitzonderingen moet u contact opnemen met de betreffende afdeling.

 

 

Bezoekersregeling per 2 juni 2020