Aanscherpingen bezoekersregeling

16 december 2020

Vanwege het snel oplopend aantal coronabesmettingen landelijk en in de regio, doen wij er als ziekenhuis alles aan om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Hierom wordt de huidige bezoekersregeling per 17 december aangescherpt.

Maximaal één uur op bezoek, maar één kwartier is beter
Met ingang van 17 december mogen bezoekers maar maximaal één uur op bezoek komen bij hun opgenomen naaste. Wij adviseren bezoekers echter dringend om maar één kwartier op bezoek te komen, om zo hun opgenomen naaste te beschermen. We willen voorkomen dat bezoekers, ook al hebben zij geen klachten, onbewust het coronavirus kunnen overdragen op hun opgenomen naaste, andere bezoekers of onze medewerkers en hopen dat bezoekers hierin hun verantwoordelijkheid nemen. 

Wij begrijpen dat dit vervelend en droevig nieuws is voor onze patiënten en hun naasten, zeker met de feestdagen in het vooruitzicht. Maar het is nu echt noodzakelijk dat we ons samen maximaal inspannen om het aantal besmettingen te laten dalen.

Bewaar afstand tot patiënten
Wij verzoeken onze bezoekers heel nadrukkelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren tot onze patiënten. Daarom vragen wij bezoekers om gedurende hun hele bezoek te blijven zitten aan het voeteneinde van het bed van hun opgenomen naaste, op veilige afstand.

Geldende maatregelen bezoek
Daarnaast blijven de volgende maatregelen gelden:

  •  Het bezoekuur is van maandag t/m zondag van 17:30 tot 20:00 uur.
  • Er is maximaal één bezoeker per opgenomen patiënt per dag mogelijk. Individuele uitzonderingen zijn alleen in overleg mogelijk, bijvoorbeeld bij terminale patiënten.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht. U draagt het mondkapje vanaf binnenkomst totdat u het ziekenhuis weer verlaat. Ook op de patiëntenkamer draagt u dus het mondkapje.
  • Bij binnenkomst en vertrek desinfecteert u uw handen.
  • Wanneer u klachten heeft zoals (neus) verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts, dan kunt u niet naar het bezoekuur komen.
  • Uitzonderingen op deze regels zijn mogelijk bij bijvoorbeeld terminale patiënten. Dit kan echter alleen in overleg met de verpleging of de specialist.  

Volledige bezoekregeling
De volledige bezoekregeling met daarin de specifieke regels voor de IC, SEH en het VMK leest u hier.

Aanscherpingen bezoekersregeling