MSc J.I.P.L. Bongaerts

Physician assistant

BIG-nummer: 99.917.950.181

Werkzaamheden:

  • Dagelijkse visite met patiënt en verpleging
  • Dagelijks overleg met de geriater
  • Voorzitten; multidisciplinair overleg geriatrie
  • Deelname in werkgroepen aangaande kwetsbare ouderen in de kliniek 
  • Decubituscommissie

"Ik ben geïnteresseerd in de geriatrische / kwetsbare patiënt vanwege de diversiteit aan problematiek."

Afdeling
Geriatrie
MSc J.I.P.L.  Bongaerts