PDF
Stel PDF samen

SMA Mediweert

Sportgeneeskunde

 Mediweert.png

Sport Medisch Adviescentrum (SMA) Mediweert is een afdeling voor medisch specialistische sport- en beweegzorg binnen SJG Weert. U kunt hier terecht voor alle zorg die u nodig heeft om gezond en verantwoord, recreatief of prestatiegericht, te sporten en bewegen.

SMA Mediweert is een SCAS en CIIO gecertificeerde afdeling en aangesloten bij de Federatie van Sport Medische Instellingen (FSMI). Tevens is het SMA supply partner van Limburg Sport, een project van de Provincie Limburg voor ondersteuning van sporttalenten.

SMA Mediweert is een afdeling van SJG Weert en gehuisvest in het hoofdgebouw van SJG Weert, route 0C9.

Wat heeft SMA Mediweert u te bieden?

Als u sport en/of actief beweegt, of hiermee wilt beginnen, wilt u dat natuurlijk zo gezond en verantwoord mogelijk doen. SMA Mediweert heeft alle deskundigheid in huis om u hierin optimaal te ondersteunen.

Met een preventief sportmedisch onderzoek, ook wel 'gezondheidscheck' genoemd, brengen wij uw gezondheid en belastbaarheid nauwkeurig in kaart. Indien u een blessure of een andere sport- of beweging gerelateerde klacht heeft, kunt u bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling. Ook wanneer u vanwege een ziekte of aandoening meer moet gaan bewegen of als u gewoon benieuwd bent naar uw inspanningsvermogen, bent u bij ons aan het goede adres. Wilt u gerichter trainen en/of zelfs voor een maximale (sport)prestatie gaan, dan hebben wij de juiste apparatuur, screeningstools en multidisciplinaire kennis in huis om u hierin optimaal te begeleiden.

Door de nauwe samenwerking met de andere medisch specialismen van SJG Weert en paramedische zorgverleners in de eerste lijn (o.a. sportfysiotherapeuten, podotherapeut, diëtisten, en psychologen) kunnen we in afstemming met u een zo volledig mogelijk en op maat behandel- of begeleidingsplan opstellen. Alles is erop gericht om u gezond, verantwoord en maximaal te laten sporten en bewegen.

Sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt zich op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen door sport en/of bewegen in te zetten als therapie.

De sportarts
De sportarts is expert op het gebied van belasting en belastbaarheid. U kunt bij de sportarts terecht voor diagnostiek en behandeling van blessures en andere sport gerelateerde klachten, prehabilitatie en revalidatie, een preventief sportmedisch onderzoek, sportkeuringen, inspanningstesten, en leefstijl- en trainingsadvies. De sportarts zal het consult individueel afstemmen op u, uw belastbaarheid en uw sportieve activiteiten. Soms is het nodig andere zorgverleners bij het behandelplan te betrekken. De sportarts zal u dan verwijzen en een coördinerende rol blijven vervullen.

Marieke Brinkman is de sportarts van SMA Mediweert en vertegenwoordigt en coördineert de sportmedische zorg van SJG Weert.

Sportpodotherapie
Een sportpodotherapeut corrigeert of optimaliseert het beweegpatroon van het lichaam (de beweegketen) door in te grijpen op de voet. Daarvoor analyseert de sportpodotherapeut uw loop- en sportspecifieke bewegingen. Mocht correctie nodig zijn, dan vervaardigt de sportpodotherapeut sportzolen, die specifiek zijn afgestemd op u, uw sport en uw sportschoenen.

Bij inzetten van sportpodotherapie werkt SMA Mediweert samen met Ingrid Janssen van Profysic. Zij houdt 2 x per week spreekuur in SJG Weert, Gebouw 2 - tweede etage.

Sportfysiotherapie
De sportfysiotherapeut richt zich op preventie en behandeling van blessures. Ook kan de sportfysiotherapeut u na een blessure of ziekte helpen terugkeren naar uw oude sportniveau. Het behandel- of revalidatieplan sluit aan bij de sport die u doet. Zo zal de sportfysiotherapeut met u werken naar sportspecifieke oefeningen, wanneer mogelijk in uw eigen trainingsomgeving.

Bij inzetten van sportfysiotherapie werkt SMA Mediweert samen met verschillende sportfysiotherapeuten uit de 1e lijn in regio Weert.

Fysieke training
Onder fysieke training verstaan we het trainen van de basismotorische eigenschappen (uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, coördinatie en lenigheid) en samengestelde houding- en beweegvormen, zoals functionele stabiliteit en loop- of sprongtechniek. Fysieke training helpt u uw belastbaarheid van houding- en bewegingsapparaat te verbeteren. Hierdoor neemt het risico op blessures af en zullen uw sportieve prestaties toenemen.

Voor begeleiding bij fysieke training werkt SMA Mediweert samen met fysiek trainer Ted Altena.

Mentale training
Mentale training focust zich op de mentale aspecten die van invloed zijn op uw prestatie. Daarbij kunt u denken aan gedachten en gevoelens die invloed hebben op uw prestatie, maar ook aan uw concentratievermogen, doorzettingsvermogen, het omgaan met spanning en druk of de juiste beslissingen nemen op de juiste momenten. Een sportpsycholoog probeert u mentaal sterker te maken, zodat u beter om leert gaan met de mentale factor van de sport.

Voor mentale training werken wij onder andere samen met sportpsycholoog Joost Pluijmen.

Sportdiëtetiek
Een volwaardige voeding, die aangepast is op uw sportieve activiteiten, helpt u sneller te herstellen en beter te presteren. Daarnaast helpt het u uw gewenste lichaamsgewicht te bereiken en kan het lichamelijke klachten, zoals maag- en darmklachten of overmatige vermoeidheid, helpen voorkomen. De sportarts kan u al van veel adviezen voorzien. Voor een op maat voedingsplan zal de sportarts u verwijzen naar een sportdiëtist. Hierbij werken we o.a. samen met (sport)diëtist Rob van der Werf.

Vergoeding bezoek aan sportarts

Wel vergoed / verwijzing noodzakelijk
Consultering, aanvullend onderzoek (bv. echo, MRI, hartfilmpje, bloedonderzoek) en behandeling bij blessures of andere inspanning gerelateerde klachten worden via de basiszorgverzekering vergoed. Een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist is noodzakelijk.

Niet altijd vergoed /  geen verwijzing noodzakelijk
Sportmedische onderzoeken met de insteek screening, sportkeuring of trainingsadvies worden niet via de basiszorgverzekering vergoed, maar kunnen bij afsluiten van een aanvullend zorgpakket veelal worden gedeclareerd. De vergoeding is afhankelijk van zorgverzekeraar en aanvullend pakket. Zie daarvoor het overzicht van vergoedingen op onze website of informeer bij uw zorgverzekeraar naar de exacte vergoeding. Hier vind u een overzicht per zorgverzekeraar. Voor deze onderzoeken bestaat een vrije toegankelijkheid en is géén verwijzing van huisarts of medisch specialist nodig.

Vergoeding bezoek andere disciplines

Voor informatie over vergoedingen van de overige sportmedische diensten verwijzen wij u naar onze website of vragen wij u contact op te nemen met onze poli.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met SMA Mediweert. Bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur. Telefoon:
0495 - 57 28 50

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u ook terecht op onze website www.mediweert.nl of kunt u contact opnemen per email info@mediweert.nl.