PDF
Stel PDF samen

Kijkoperatie van de pols

Orthopedie

U krijgt binnenkort een kijkoperatie van de pols. Deze folder kan u helpen zich goed op deze ingreep voor te bereiden.

Voorbereiding

Na het bezoek aan de orthopeed gaat u naar het planbureau om u in te schrijven voor de operatie. U krijgt een afspraak voor het bezoek aan de poli preoperatieve screening. Deze operatie vindt meestal onder algehele narcose plaats. Plaatselijke verdoving is niet mogelijk. De anesthesioloog geeft de narcose.

De dag vóór de ingreep

Zorg voor een extra kussen in bed. Om zwelling te voorkomen is het belangrijk dat u na de ingreep uw pols hoger laat rusten. Ook kunt u thuis een paar schone handdoeken klaarleggen. Deze kunt u na de operatie onder uw pols leggen. De wondjes kunnen namelijk nog flink nalekken. 

De dag voor de ingreep krijgt u een telefoontje of een e-mail over het tijdstip waarp u zich op het dagcentrum moet melden.

De dag van de ingreep

Het is noodzakelijk dat u op de dag van de ingreep nuchter bent, zie de folder: Nuchter blijven voor de ingreep. Meer over de opname kunt u lezen in de folder: Opname bij een geplande operatieve ingreep.

Om vergissingen te voorkomen, wordt op de te opereren arm een pijl gezet. U wordt per bed naar de operatiekamer gereden.

Na de operatie

Na de operatie krijgt u een draagdoek (mitella) om de arm. Er is een dik verband om de pols aangebracht. Vanaf de operatiekamer gaat u eerst een tijdje naar de uitslaapkamer (recovery). U krijgt hier een folder met instructies voor thuis. Vervolgens wordt u weer teruggebracht naar het dagcentrum.

In de loop van de dag komt de specialist meestal nog even bij u langs, om te vertellen wat er precies bij de operatie gevonden is. U mag naar huis als u goed wakker bent.

Weer thuis

U kunt het beste de hand veel hoog houden. Blijf de eerste 2 dagen thuis. Houdt u strikt aan de voorschriften uit de instructiefolder. Doe regelmatig de voorgeschreven oefeningen.

Polikliniek controle(s)

Ruim een week na de ingreep komt u terug op de polikliniek voor controle van de wondjes. U krijgt dan nieuwe oefeninstructies. De specialist zal dan met u bespreken waaruit de verdere behandeling bestaat, en of fysiotherapie nodig is of niet. Rijdt de eerste week zelf geen auto.

Weer aan het werk

Als u een betaalde baan heeft bespreekt u met uw bedrijfsarts wanneer u weer aan het werk kunt. Uw orthopeed kan en mag hierover geen uitspraken doen.

Belangrijk

Voorbereiding
De operatie vindt in de meeste gevallen onder narcose plaats. Hiervoor dient u nuchter te zijn. Meer hierover leest u in de folder: Narcose of regionale anesthesie en Nuchter blijven voor een ingreep.

Op de dag van de operatie mag u geen auto besturen. Laat u door iemand brengen en ophalen. Rijdt de eerste week na de operatie ook geen auto.

Heeft u nog vragen?

Heeft  u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli orthopedie. Op werkdagen bereikbaar van 08:30 – 17:00 uur. Buiten kantooruren kunt u voor vragen terecht bij de afdeling spoedeisende hulp (SEH).

Poli orthopedie:
0495 - 57 21 60

Afdeling spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10